מקסים פריאמפולסקי

ענף התיירות בישראל – עדיין איתן לאחר “צוק איתן”?

מקסים פריאמפולסקי
מקסים פריאמפולסקי בסקירה על מצב התיירות בישראל מאז מבצע "צוק איתן". מסתבר שכשהעניינים נרגעים, אנחנו חוזרים להיות אטרקטיביים בעיני התיירים, אך יש גם סיכונים להמשך ההתאוששות.

 2.93 מיליון. זהו מספר התיירים שפקד את ארצנו במהלך שנת 2014. 86% מתוכם הגיעו בטיסה. מספר כניסות התיירים בשנת 2014 אינו רחוק ממספר כניסות התיירים בשנת 2013, וזאת למרות אפקט מבצע “צוק איתן”, שחל  בקיץ האחרון (יולי – אוגוסט). המבצע בדרום גרם לירידה חדה של כ – 40% בתיירות הנכנסת. אולם, מאז ספטמבר 2014 (מועד סיום המבצע) אנו עדים למגמת התאוששות, והמספרים מעידים שיש עלייה מתמדת במספר התיירים. ראוי לציין שאנחנו עדיין רחוקים ממספר כניסות התיירים שלפני המבצע הצבאי, שהייתה ברמת שיא של כל הזמנים. להערכתנו, וכפי שהניסיון מלמד מאירועים ביטחוניים קודמים, מספר התיירים הנכנסים צפוי לשוב לרמה שלפני המבצע רק לקראת סוף השנה הנוכחית, ואולי רק בתחילת שנת 2016 (בטווח של שנה – שנה וחצי לאחר האירוע הביטחוני). זאת, כמובן, בכפוף לכך שלא יהיו אירועים ביטחוניים חריגים בתקופה זו.

בחינת ארצות המוצא של התיירים לישראל, מלמדת כי בשנת 2014 המשיכה אירופה להיות מקור לכ – 60% מהתיירות הנכנסת, כאשר רוסיה הייתה המדינה האירופית המובילה במספר התיירים הנכנסים לישראל עם כ – 14% מכלל התיירות הנכנסת. בנוסף, ראוי לציין גם את התיירים מארצות הברית (היוו כ – 21% מתוך כלל התיירים בשנת 2014). מעניין לבחון את המניעים שמדרבנים תיירים להגיע לארץ הקודש: פילוח התיירות הנכנסת לפי מטרת הביקור (על פי נתוני משרד האוצר) מלמד כי כרבע מהתיירים מגיעים לישראל על מנת לבקר קרובים וידידים, רבע למטרות תיור וטיול ואילו רבע נוספים למטרות נופש. רבים מהתיירים הגיעו מסיבות דתיות כמו צליינות. בנוסף, ניתן ללמוד כי מרבית התיירים לישראל הינם נוצרים, כ-53%, לעומת 26% שהינם יהודים.

80% מהתיירים ביקרו בירושלים. כאשר 70% מכלל התיירים דאגו גם לבקר בכותל המערבי ו – 54% בויאה דולורוזה. גם ים המלח הינו אזור מבוקש מאד בקרב התיירים ובו ביקרו יותר ממחציתם.

התפלגות כניסות התיירים לפי מוצא התיירים בשנת 2014

ענף התיירות בישראל - מקסים פריאמפולסקי - גרף

מספר הלינות בבתי מלון בחודשים ינואר – פברואר (2015) הסתכמו בכ– 2.6 מיליון לינות, מתוכם 40% לינות תיירים. נתון זה נמוך בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ב – 24%. עם זאת, הישראלים הגדילו בתקופה זו את מספר הלינות בשיעור של 4%. מגמה קצת “מטרידה” ניתן למצוא בנתונים מנוכי העונתיות של 3 החודשים האחרונים. במהלך 3 החודשים האחרונים, נפסקה מגמת העלייה במספר לינות התיירים שנמשכה מאז השפל של חודש אוגוסט 2014. יש לציין כי ההתייצבות במספר לינות התיירים עשויה להוות איתות שלילי לגבי קצב ההתאוששות של הענף ממבצע “צוק איתן”. ייתכן ואת האטה בקצב ההתאוששות בלינות התיירים, ניתן לייחס למשבר הכלכלי ברוסיה, שכפי שראינו מהווה מקור חשוב לתיירים. במהלך השנה האחרונה נחלש המטבע הרוסי, הרובל, אל מול הדולר בכ – 65% ואילו אל מול השקל בכ –  35%, דבר זה גורם לייקור משמעותי של החופשות בישראל לתיירים הרוסים. כדאי גם להזכיר כי בתקופה האחרונה קיימת מגמת התחזקות של השקל אל מול היורו מה שעלול להסית ביקושים של התיירים האירופאים למקומות זולים יותר.

לינות תיירים ולינות ישראלים  (באלפים, מנוכה עונתיות)

ענף התיירות בישראל - מקסים פריאמפולסקי - גרף 2

למרות הירידה בביקושים של התיירים לאחר מבצע “צוק איתן”, מחירי המלונות ובתי ההבראה לצרכן הישראלי, הנמדדים במדד המחירים צרכן, עלו במהלך שנת 2014 בשיעור ממוצע של 8.2% בהשוואה לשנת 2013. מעניין לראות שגם בזמן המבצע וגם בחודשים שלאחריו, עד סוף 2014, לא נרשמה ירידה במחירים. דווקא בחודשים ינואר ופברואר 2015 המחירים היו נמוכים בהשוואה לחודשים המקבילים אשתקד, ייתכן ובמטרה למשוך ישראלים כדי לפצות על צמצום מספר התיירים הנכנסים.