זאב נהרי

מאחורי הקלעים של הדו”ח הכספי

זאב נהרי
עבור רבים בציבור העיסוק בדוחות שנתיים של תאגידים, מסתכם בשורה אחת

עבור רבים בציבור העיסוק בדוחות שנתיים של תאגידים, מסתכם בשורה אחת, או יותר נכון: במספר אחד, הרווח הנקי. המתעניינים יותר, מתעמקים גם בקריאת הידיעות, ניתוחי אנליסטים, ופרשנויות לגבי התוצאות הכספיות שהציג תאגיד כזה או אחר, ובמקרה שלנו – קבוצת לאומי.


שמי זאב נהרי, ואני משמש כמשנה בכיר למנכ”ל קבוצת לאומי וממלא מקומה בהעדרה. כחבר הנהלה בכיר לכספים, חשבונאות ושוקי הון, וכמנהל סיכוני השוק של קבוצת לאומי, אני אחראי ביחד עם רבים אחרים, בין השאר, גם על גיבושו, כתיבתו וחתימתו של הספר הקרוי “דו”ח כספי שנתי”. כאנקדוטה, אספר לכם, שהדו”ח השנתי הראשון שערכתי, כשהתמניתי למנהל החשבונות הראשי של הבנק, בשנת 1985, מנה 30 עמודים. הדו”ח השנתי שעליו חתמתי אמש, כבר החזיק 482 עמודים. זהו אולי כל הסיפור על רגל אחת. עם השנים מתפתחת הרגולציה, גדלה השקיפות, נכנסות שיטות חשבונאיות מתקדמות, וכללי הדיווח משתנים. אלה גורמים לדו”ח לגדול ולתפוח, ולעשרות רבות של אנשים לעמול עליו באינטנסיביות רבה ובמשך שבועות ארוכים.

פעמים רבות חשבתי כיצד ניתן להרחיב את ההכרה הציבורית בנושא אשר אם להודות על האמת, למי שאינו רואה חשבון, נראה משעמם מאין כמותו….

לכן, החלטתי לנצל את הפלטפורמה של “לאומי-בלוג”, כדי לפתוח לאלה המעוניינים צוהר לדו”ח.

אז בואו נתחיל מהתחלה: מהו למעשה אותו דו”ח כספי, וממה הוא מורכב?

הדו”ח הכספי הזה, שאת השורה התחתונה שלו אתם קוראים בעיתון, מספק את המידע העובדתי על התוצאות הכספיות והפעילות של התאגיד שאותו הוא סוקר. הדו”ח מאושר על ידי דירקטוריון התאגיד, ומובא לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות שלו. הדו”ח כולל שישה חלקים עיקריים:

1. דו”ח הדירקטוריון אשר פורס בפני הקורא “מבט על” על מצב התאגיד, או במקרה שלנו – הבנק, לרבות תיאור והסברים על התפתחות הבנק וחברות הבת שלו בתקופת הדו”ח ולאחריה.

2. סקירת ההנהלה על מצבו העסקי של הבנק ותוצאות פעולותיו, אשר כוללת בעיקר נתונים כספיים על התפתחות עסקי הבנק ותוצאות פעילותו כמו מאזן ורווח הפסד מאוחד לחמש שנים אחרונות, שיעורי הכנסה והוצאה מימוניים, חשיפות לשינוים בשיעורי ריבית וסיכון אשראי כולל לפי ענפי משק.

3. הצהרות לגבי הגילוי

4. דו”ח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי

5. דוחות רואה החשבון המבקר

6. דו”ח כספי שנתי.

הדיווח כולו ערוך בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בישראל, ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו. הדו”ח הכספי כולל את הפריטים המאוחדים הבאים: מאזן, דו”ח רווח והפסד, דו”ח על השינויים בהון העצמי, דו”ח על תזרימי מזומנים ובאורים.

 

תהליך הכנת הדו”ח הכספי הוא מורכב ביותר ודורש ידע נרחב על פעילות הקבוצה ועסקיה, מקצועיות ומומחיות ברמה גבוהה ביותר, כדי לקשר בין הפעילות העסקית לבין האופן שבו היא מוצגת בדו”ח הכספי, ומעל לכל, ידע חשבונאי מקצועי ברמה הגבוהה ביותר, בהיות הדו”ח הכספי שלנו דו”ח של בנק לאומי הבנק הגדול במדינה, ממנו מצופה ללא פחות מאשר הטוב ביותר. בלאומי, מכינים את הדו”ח במערך החשבונאות של הקבוצה, בראשות החשבונאי הראשי, מר מנחם שוורץ. זאת בליווי צמוד של המערך לייעוץ משפטי של הבנק בראשותה של נעמי זנדהאוז.

כבר בתחילת הרבעון הרביעי של כל שנה מתחילים התכנון וההכנה של הדו”ח הכספי השנתי, שמכיל, כפי שכבר ציינתי, קרוב ל – 500 עמודים של מלל טבלאות מספרים וניתוחים. ההכנה אורכת זמן רב, כוללת דיונים רבים, מגוון גדול של בקרות פנימיות וחיצוניות ובסופה מועבר הדו”ח לאישור וועדת המאזן של הדירקטוריון ולאחר מכן, אישור מליאת הדירקטוריון.

אתם מבינים בוודאי, שאם כל כך הרבה גורמים בארץ ובחו”ל מעורבים בתהליך הקפדני של הכנת הדו”ח, לאורך תקופה כל כך ארוכה, יש בתהליך הזה לא מעט אתגרים העומדים בפני מכיני הדו”ח. חובתם להבטיח שכל המידע הרלבנטי והמהותי יכנס לדו”ח כמו גם את נכונות הנתונים הנאספים מכל יחידות הבנק וחברות הבנות. על מכיני הדו”ח לדאוג לסנכרון כל הנתונים, בין כל הגורמים המעורבים ובין חלקי הדו”ח השונים,  ולתת גילוי נאות ותאור מלא של העובדות והאירועים, ובעיקר בנושאים המיוחדים והרגישים. בנוסף למה שהתרחש, עליהם להביא בפני קורא הדו”ח גם מידע צופה פני עתיד עם כל הקשיים והסיכונים שבכך. בנוסף, יש לנסח הדברים בשפה ברורה ומובנה לקורא, אך בו זמנית להיזהר מלחשוף מידע עסקי רגיש שעשוי לפגוע באינטרסים של הקבוצה, תוך התחשבות בגילוי נאות שמבחינתנו, הוא מעל הכל.

לאחר שעברנו את כל תהליך הארוך והמורכב מגיע היום הגדול: יום פרסום הדו”ח הכספי השנתי. ההתנעה הראשונית ליום חגיגי זה מתבצעת באמצעות שידור הדו”ח בדיווח מיידי לבורסה. לאחר שאנו מקבלים את אישור הבורסה על-כך שהדו”ח נקלט, אנו מקיימים מסיבת עיתונאים, בה מציגים יושב ראש הבנק, המנכ”ל ועבדכם הנאמן, לנציגי כלי התקשורת, את עיקרי התוצאות הכספיות. בכך לא תם ה”קרנבל”…

באותו יום אנו מקיימים גם שיחת ועידה בווידיאו בהשתתפות מנכ”ל הבנק ונציגים נוספים, עם אנליסטים ומשקיעים מהארץ ומהעולם. גם כאן, מוצגות התוצאות הכספיות ועונים לשאלות המשתתפים.

לסיום, בסמיכות לשני אירועים אלה, מוצגות התוצאות הכספיות גם לכל הסגל הניהולי בלאומי, באירוע שמטרתו להסביר על התוצאות הכספיות, ולהכריז על העובדים המצטיינים של השנה שחלפה.

ועכשיו, כמו שאתם רגילים, לשורה התחתונה…

הרווח הנקי של קבוצת לאומי, הסתכם בשנת 2010 בכ- 2.4 מיליארד שקלים, לעומת רווח של כ-2.0 מיליארד שקלים בשנת 2009, גידול של 18.1%.

 

אני מקווה שהפקתם מהטור הזה תועלת והבנה טובה יותר של התהליכים השונים בקבוצה, ושנהניתם לקרוא על פעילות שאינה נמצאת בכותרות, למעט… השורה התחתונה.

ממליץ לכם בחום לקרוא את דו”ח הדירקטוריון בו תמצאו פרטים ומידע חשובים על קבוצת לאומי כך תוכלו להבין טוב יותר את הפעילות העסקית לה אתם שותפים.

בידידות,

ז. נהרי