מיין פוסטים לפי:מיין לפי:
אגף הכלכלה

תחזית הצמיחה של בנק ישראל לשנת 2015 עודכנה במעט כלפי מעלה

אגף הכלכלה
ריבית בנק ישראל לחודש ינואר נותרה ללא שינוי

1

אגף הכלכלה

כלכלני לאומי: “ירידה נוספת בתחזית הצמיחה לשנים 2014 ו-2015”

אגף הכלכלה
אנו ממשיכים ומעדכנים את תחזיות הצמיחה לשנים 2014 ו-2015 כלפי מטה

0

אגף הכלכלה

כלכלני לאומי: “הריבית צפויה להישאר ללא שינוי בחודשים הקרובים ולהתחיל לעלות בהדרגתיות בראשית 2015”

אגף הכלכלה
הריבית צפויה להישאר ללא שינוי בחודשים הקרובים ולהתחיל לעלות בהדרגתיות בראשית 2015

0

אגף הכלכלה

כלכלני לאומי: “סביבת האינפלציה תישאר מתונה ב-12 החודשים הבאים”

אגף הכלכלה
חולשה בפעילות הריאלית במשק המקומי. תחזית הצמיחה ל-2014 עודכנה כלפי מטה

0