מיין פוסטים לפי:מיין לפי:
אגף הכלכלה

ריבית בנק ישראל לחודש פברואר נותרה ללא שינוי וצפויה להישאר ברמתה הנוכחית גם בחודשים הקרובים

אגף הכלכלה
בנק ישראל הודיע ב- 28 לינואר על החלטתו להותיר את הריבית לחודש פברואר ללא שינוי

0

רפי עברון

סיכום 2012: מטבעות וסחורות

רפי עברון
מה פשר התנודתיות הגבוהה בדולר האמריקאי השנה?

0

אגף הכלכלה

האינפלציה תושפע מכוחות מנוגדים במהלך השנה הקרובים, ובהם: חולשת הביקושים המקומיים מחד ותרומת התייקרות של מחירים מפוקחים על ידי הממשלה והעלאות מסים עקיפים מאידך

אגף הכלכלה
בחודש נובמבר ירד מדד המחירים לצרכן ב- 0.5%.

0