מיין פוסטים לפי:מיין לפי:
אגף הכלכלה

כלכלני לאומי: “יעד הגירעון לשנת 2015 צפוי להתעדכן כלפי מעלה על רקע ההאטה בפעילות במשק והשלכות מבצע צוק איתן”

אגף הכלכלה
נמשכת ההרעה בפעילות העסקית. ירידה בציפיות העסקים במרבית הענפים

1

אגף הכלכלה

כלכלני לאומי: “ירידה נוספת בתחזית הצמיחה לשנים 2014 ו-2015”

אגף הכלכלה
אנו ממשיכים ומעדכנים את תחזיות הצמיחה לשנים 2014 ו-2015 כלפי מטה

0

אגף הכלכלה

כלכלני לאומי: “נמשך הגידול בהשקעות הישירות. עלייה בסיכונים הגיאופוליטיים עשויה למתן את הלחצים הפועלים לתיסוף השקל “

אגף הכלכלה
הסבירות לעמידה ביעד הגירעון המקורי ב-2014 פחתה

0

אגף הכלכלה

כלכלני לאומי: “תחזית הצמיחה של המשק לשנת 2014 עודכנה כלפי מטה עקב החולשה ביצוא הסחורות והירידה הצפויה ביצוא שירותי תיירות”

אגף הכלכלה
ירידה ביצוא הסחורות ברביע השני עקב חולשה במרבית הענפים הכלכליים

0

לחץ לעוד מאמרים