מיין פוסטים לפי:מיין לפי:
אגף הכלכלה

כלכלני לאומי: “ברביע הראשון של השנה ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.5% – נמוך באופן משמעותי מהעונתיות הממוצעת בשנים האחרונות”

אגף הכלכלה
ברביע הראשון של השנה ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.5% — נמוך באופן משמעותי מהעונתיות הממוצעת בשנים האחרונות.

0

אגף הכלכלה

כלכלני לאומי: המדד המשולב למצב המשק (בנטרול השפעת תחילת הפקת הגז הטבעי) ממשיך לשקף קצב צמיחה מתון ויציב

אגף הכלכלה
המדד המשולב למצב המשק (בנטרול השפעת תחילת הפקת הגז הטבעי) ממשיך לשקף קצב צמיחה מתון ויציב

0

אגף הכלכלה

כלכלני לאומי: “ביקושים גבוהים בשוק הדירות החדשות מצויים ברמת שיא”

אגף הכלכלה
ביקושים גבוהים בשוק הדירות החדשות מצויים ברמת שיא

0

אגף הכלכלה

כלכלני לאומי: ברבע הראשון של 2013 צפויה צמיחה מתונה של התוצר העסקי

אגף הכלכלה
ברבע הראשון של 2013 צפויה צמיחה מתונה של התוצר העסקי

0

אגף הכלכלה

כלכלני לאומי: לירידה ברכיב היבוא של מוצרי השקעה עלולה להיות השפעה שלילית על פוטנציאל הצמיחה של המשק בשנים הבאות

אגף הכלכלה
התנודות בנתוני היצוא של החודשים יוני ויולי בעלות אופי חד פעמי

0

לחץ לעוד מאמרים