מיין פוסטים לפי:מיין לפי:
אגף הכלכלה

כלכלני לאומי: “נמשכת המגמה החיובית בתנועות ההון הפיננסיות היוצאות, אך ההשפעה על שער החליפין של השקל מתונה”

אגף הכלכלה
נמשכת הירידה בגירעון בתקציב

0

אגף הכלכלה

כלכלני לאומי:” הריבית צפויה להישאר ללא שינוי בחודשים הקרובים. בנק ישראל צופה כי הריבית תחל לעלות בתחילת 2015″

אגף הכלכלה
נתוני המדד המשולב מעידים על האצה מסוימת בקצב הצמיחה ברביע הראשון של השנה

0

אגף הכלכלה

כלכלני לאומי: ” תתכן התמתנות בשיעור עליית מחירי הדירות”

אגף הכלכלה
המשך מגמת עליה בהתחלות הבניה תגרום להתמתנות עליות המחירים בשוק הדיור

0

אגף הכלכלה

כלכלני לאומי: “במהלך המחצית השנייה של 2014 צפויה עליה בריבית”

אגף הכלכלה
ריבית בנק ישראל לחודש פברואר נותרה ללא שינוי

0

אגף הכלכלה

כלכלני לאומי: “הגירעון בתקציב ירד ב-2013, אך קיימים אתגרים לעמידה ביעד בגרעון ב-2014”

אגף הכלכלה
היצוא של ישראל עשוי לעלות ב-2014

0

לחץ לעוד מאמרים