מיין פוסטים לפי:מיין לפי:
אגף הכלכלה

מניתוח תנועות ההון במט”ח עולה כי גדל רכיב ההשקעות הפיננסיות קצרות הטווח של המשקיעים הזרים

אגף הכלכלה
תנועות ההון במט"ח לישראל התאפיינו בשמונת החודשים הראשונים של 2010 בגידול ניכר ברכיב ההשקעות הפיננסיות קצרות הטווח של המשקיעים הזרים

0