מיין פוסטים לפי:מיין לפי:
אגף הכלכלה

כלכלני לאומי: בנק ישראל והאוצר התמודדו בהצלחה עם כניסה מאסיבית של כסף ספקולטיבי לישראל

אגף הכלכלה
סקר החברות של בנק ישראל לרביע האחרון של 2011:

0

אגף הכלכלה

המשך מימושים של תושבי חוץ במק”ם והירידה במעבר לאג”ח ממשלתיות יתרמו לפיחות השקל בטווח הקצר

אגף הכלכלה
המשך מימושים של תושבי חוץ במק"ם במקביל לירידה ניכרת במעבר לאג"ח ממשלתיות

0

אגף הכלכלה

כלכלני לאומי: ירידה בשיעור האבטלה לשיעור של 5.5% תוך עלייה בהיקף המועסקים במשרה חלקי

אגף הכלכלה
ירידה בהיקף החזקותיהם של תושבי חוץ באגרות חוב ישראליות (מק"ם ואג"ח ממשלתית)

0

אגף הכלכלה

כלכלני לאומי: ירידה של כ- 20% בהיקף המכירות של דירות חדשות בהשוואה לסוף 2010

אגף הכלכלה
נמשכת הירידה בביקוש לדירות חדשות בחודש יוני לצד גידול במלאי הבלתי מכור

0