מיין פוסטים לפי:מיין לפי:
אגף הכלכלה

כלכלני לאומי: “הלחצים לעליית מחירים עשויים לשוב ולעלות בטווח הקצר”

אגף הכלכלה
התגברות הציפיות של הציבור לדחייה או ביטול של תכניות הדיור עשויה לגרום לגידול משמעותי בביקושים בטווח הקצר

0

אגף הכלכלה

כלכלני לאומי: “הקיפאון בהתחלות הבניה נמשך. הפעילות צפויה להתאושש לאחר חקיקת החלטות הממשלה בנושא הדיור”

אגף הכלכלה
מגמת הירידה במכירות של דירות חדשות עשויה להימשך עד אשר תתקבל ההחלטה לגבי חוק מע"מ אפס

0

אגף הכלכלה

כלכלני לאומי: “סביבת האינפלציה צפויה להישאר מתונה, אך ישנם סיכונים הנובעים מן האפשרות לזעזועי מחירים בצד ההיצע”

אגף הכלכלה
סביבת האינפלציה צפויה להישאר מתונה, אך ישנם סיכונים הנובעים מן האפשרות לזעזועי מחירים בצד ההיצע

0

אגף הכלכלה

כלכלני לאומי: “ירידת מדדי המחירים בחודשים הקרובים עשויה להביא להפחתת ריבית נוספת”

אגף הכלכלה
בנק ישראל הותיר את הריבית ברמה של 1.00%

0

אגף הכלכלה

כלכלני לאומי: הרמה הנוכחית של חודשי ההיצע עדיין נמצאת בטווח התומך בהמשך מגמת עלייה במחירי הדיור.

אגף הכלכלה
עליה במכירות של דירות חדשות ברבעון השלישי.

0

לחץ לעוד מאמרים