מיין פוסטים לפי:מיין לפי:
שי ג'רבי

שוק ההון: סיכון לתיקון

שי ג'רבי
אחרי תקופת עליות ממושכת, הסיכון לתיקון גובר בהשפעת נתוני המאקרו.

0

אגף הכלכלה

לאור החולשה המתמשכת בשוק העבודה לא צפויים לחצים לעליות שכר ריאלי במגזר העסקי בשנת 2013

אגף הכלכלה
בחודש אוקטובר 2012 עמד השכר הריאלי במגזר העסקי על כ- 7,500 ש"ח

0