מיין פוסטים לפי:מיין לפי:
בוריס לייטוס

הסכנה של ירידת מחירי הדירות

בוריס לייטוס
התערבות ממשלתית במחירי הדירות, כמו סבסוד הקרקעות לבנייה, יכולה להוריד את מחירי הדירות בצורה חדה.

1

אגף הכלכלה

לאור החולשה המתמשכת בשוק העבודה לא צפויים לחצים לעליות שכר ריאלי במגזר העסקי בשנת 2013

אגף הכלכלה
בחודש אוקטובר 2012 עמד השכר הריאלי במגזר העסקי על כ- 7,500 ש"ח

0

אריאל עמר

השבוע בשוק ההון: חלון הזדמנויות

אריאל עמר
גוברים הסימנים המעידים על האטה בכלכלה הישראלית.

0