מיין פוסטים לפי:מיין לפי:
אגף הכלכלה

כלכלני לאומי: בנק ישראל והאוצר התמודדו בהצלחה עם כניסה מאסיבית של כסף ספקולטיבי לישראל

אגף הכלכלה
סקר החברות של בנק ישראל לרביע האחרון של 2011:

0

אגף הכלכלה

כלכלני לאומי: ירידה של כ- 20% בהיקף המכירות של דירות חדשות בהשוואה לסוף 2010

אגף הכלכלה
נמשכת הירידה בביקוש לדירות חדשות בחודש יוני לצד גידול במלאי הבלתי מכור

0