מיין פוסטים לפי:מיין לפי:
אגף הכלכלה

כלכלני לאומי: בחמשת החודשים הראשונים של 2011 נשחק השכר הריאלי ברוטו בכ – 0.9%

אגף הכלכלה
שחיקת השכר הריאלי (ברוטו) במגזר העסקי לצד המשך גידול במספר המועסקים

0

אגף הכלכלה

כלכלני לאומי: מגמת עליה מתמשכת במשקל היחסי של ייצוא הסחורות למדינות אסיה לכ – 20% מסך ייצוא הסחורות

אגף הכלכלה
ריבית בנק ישראל לחודש יוני עלתה ב- 0.25 נקודות אחוז לרמה של 3.25%

0

אבירם כהן

הכל בחיים זה עניין של בחירה

אבירם כהן
הכל בחיים הוא עניין של בחירה. משפט פשוט וחכם.

0