מיין פוסטים לפי:מיין לפי:
אגף הכלכלה

כלכלני לאומי: ברבע הראשון של 2013 צפויה צמיחה מתונה של התוצר העסקי

אגף הכלכלה
ברבע הראשון של 2013 צפויה צמיחה מתונה של התוצר העסקי

0

אגף הכלכלה

כלכלני לאומי: לירידה ברכיב היבוא של מוצרי השקעה עלולה להיות השפעה שלילית על פוטנציאל הצמיחה של המשק בשנים הבאות

אגף הכלכלה
התנודות בנתוני היצוא של החודשים יוני ויולי בעלות אופי חד פעמי

0