מיין פוסטים לפי:מיין לפי:
דודי רזניק

לראשונה מאז 2013 צפויה ישראל לרשום אינפלציה חיובית. איך זה משפיע עלינו?

דודי רזניק
סביבת האינפלציה הנמוכה בישראל צפויה להמשיך לאפשר לבנק ישראל לנהל את המדיניות המוניטארית עם דרגות חופש רבות יחסית. כתוצאה מכך, נראה כי ריבית השפל של בנק ישראל צפויה להיוותר עוד תקופה לא קצרה

7

אגף הכלכלה

תחזית הצמיחה של בנק ישראל לשנת 2015 עודכנה במעט כלפי מעלה

אגף הכלכלה
ריבית בנק ישראל לחודש ינואר נותרה ללא שינוי

1

אגף הכלכלה

כלכלני לאומי: בחודשים האחרונים חלה ירידה ביצוא תוך חולשה במרבית הענפים הכלכליים המרכזיים אך, ב-2015 צפוי שיפור בפעילות זו

אגף הכלכלה
האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים צפויה לרדת אל מתחת ל-0% בחודשים הקרובים

0

אגף הכלכלה

כלכלני לאומי: “נמשכת מגמת הירידה במכירות של דירות חדשות, אשר צפויה להימשך עד אשר תכניות הדיור יצאו אל הפועל”

אגף הכלכלה
נמשכת מגמת הירידה במכירות של דירות חדשות. מגמת הירידה צפויה להימשך עד אשר תוכניות הדיור יצאו אל הפועל

0

אגף הכלכלה

כלכלני לאומי: “אי-וודאות לגבי הפעילות הריאלית ו”אינפלציה של נכסים” גרמו להותרת הריבית ללא שינוי”

אגף הכלכלה
אי-וודאות לגבי הפעילות הריאלית ו"אינפלציה של נכסים" גרמו להותרת הריבית ללא שינוי

1

לחץ לעוד מאמרים