גיל בללי

אזרחים ותיקים: כל מה שכדאי לדעת על הוספת מיופה כוח בחשבון הבנק

גיל בללי
ביקשת להגדיר מיופה כוח בחשבון הבנק שלך? הנה חמש עובדות שחשוב להכיר על השינוי שלפניך והמשמעויות

החיים מזמנים לכולנו מעת לעת אירועים בלתי-צפויים ולחלקם ניתן להיערך טוב יותר מראש. אצל אזרחים ותיקים נכונה הקביעה הזאת במיוחד, ולכן ככל שהדברים נוגעים להתנהלות הכספית שלכם, יש כמה צעדים שניתן לנקוט בהם מבעוד מועד. הוספת מיופה כוח בחשבון הבנק היא אחת מהם.
 

מהו, בעצם, מיופה כוח בחשבון?

אדם המעוניין בצירוף אדם נוסף לצורך ניהול חשבון הבנק שלו, או שמעוניין לאפשר לו מעקב שוטף אחר הנעשה בחשבון, יכול לצרפו כמיופה כוח. מתן ייפוי כוח בחשבון הבנק הוא פעולה שאתם, כבעלי החשבון, מבצעים ונותנים סמכויות ניהוליות למיופה הכוח לפעול בחשבון ולקבל מידע.

 

חשוב לזכור כי מתן ייפוי כוח בחשבון לא מונע הכנסת שותף לחשבון וגם לא מייתר את הצורך (ככל שקיים) בהכנסת שותף כזה. מדובר בשני סטטוסים שונים הנובעים בדרך כלל מצרכים שונים.

 

מה ההבדל בין מיופה כוח בחשבון לבין שותף בחשבון?

שותפים בחשבון הם, בדרך כלל, בעלים במשותף של כל הזכויות הגלומות בחשבון והם הנושאים באחריות משותפת לכל ההתחייבויות שנוצרו בחשבון. מיופה כוח אינו הבעלים של החשבון, אלא שלוח של הלקוח ועושה דברו.

 

יפוי כח

 

במקרה בו למיופה הכוח יש חוב כספי בחשבון שבו הוא בעלים, האם ניתן יהיה לקזז חוב זה מהחשבון אשר בו הוא משמש כמיופה כוח?

 

לא ניתן לקזז מהחשבון כנגד חובו של מיופה הכוח כבעלים בחשבון אחר.


האם ניתן בכל עת לבטל את ייפוי הכוח ובמה כרוכה פעולה זאת?

בהחלט. ניתן לבטל את ייפוי הכוח באופן חד-צדדי בהודעה בעל-פה או בכתב לסניף. בעל החשבון אינו מחויב לעדכן את מיופה הכוח וגם לא בעלים אחרים בחשבון, אם קיימים, למרות שכדאי לעשות זאת. חשוב לזכור שגם מיופה הכוח יכול לבטל את הייפוי שניתן לו אם ירצה בכך. עם ביצוע הביטול, מיופה הכוח לא יוכל יותר לבצע פעולה כלשהי בחשבון. כמו כן, כבעלי החשבון, לא תוכלו לחזור בכם מביטול ייפוי הכוח וכדי למנות מחדש מיופה כוח, יהיה צורך לחתום על ייפוי כוח חדש.

 

מה קורה לחשבון הבנק בו קיים מיופה כוח, כאשר בעלי החשבון נפטר?

אם נפטר בעל החשבון – או אחד מהבעלים בחשבון משותף – ייפוי הכוח מתבטל אוטומטית. יש לציין כי ייפוי הכוח יתבטל גם אם לאחד מבעלי החשבון מתמנה אפוטרופוס.  

 

המידע בטור זה הינו מידע כללי בלבד, אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או אחר ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי.
על היחסים בין הבנק ובין הלקוח יחולו המסמכים שנחתמו והוראות הדין, כפי שתהיינה מעת לעת. 
המידע מתייחס לייפוי כיח שניתן בטפסי הבנק.