עידית מטלון

רכשתם דירה? איך רושמים את הנכס על שמכם ואיפה?

עידית מטלון
במדינת ישראל קיימים מספר גופים בהם נכס יכול להיות רשום.

במדינת ישראל קיימים מספר גופים בהם נכס יכול להיות רשום. מה ההבדל בין הרישומים? מה צריך לעשות בכל מקום, ומאילו טעויות להימנע?
הזכויות שלכם על נכס שבבעלותכם או על נכס שאתם מתעתדים לרכוש רשומות ומנוהלות בגוף רשמי – ובמדינת ישראל ישנם מספר גופים רשמיים כאלה. כל אחד מהם מנהל את הנכסים בצורה שונה, ומול כל אחד מהם יש להתנהל אחרת.
אילו גופים מוסמכים לנהל זכויות נדל”ן?
לשכת רישום המקרקעין (טאבו)
הרישום בטאבו הינו הרישום הסופי והמוחלט של הנכס והוא מתבצע בפנקסי רישום המקרקעין בלשכות המקרקעין השונות ברחבי הארץ. מאחר וחלק גדול מהקרקעות בישראל עדיין אינו מתנהל בטאבו, מקובל לבצע רישומים גם בגופים האחרים כמפורט להלן:

מינהל מקרקעי ישראל או המינהל האזרחי (באיו”ש)

מינהל מקרקעי ישראל והמינהל האזרחי הינם מוסדות ממשלתיים רשמיים. רישום הזכויות בגופים אלה מציין כי אתם בעלי הזכויות בקרקע (ברוב המקרים, חכירה) למשך זמן מסוים הקבוע מראש (בדרך כלל מדובר על 49 או 99 שנה). עם זאת, בתום התקופה יוטל עליכם לשלם דמי חכירה נוספים – או למכור את הזכויות הלאה.

מעבר לכך, בכל מקרה של בניה בשטח עליכם לקבל את הסכמת המינהל לתכניות הבניה (פעולה הדורשת הגשת תכניות ותשלום נוסף).

חברות משכנות

במקרים רבים רשומות הזכויות בנכס (בדרך כלל דירות) אצל החברות המשכנות (כלומר: היזמיות של פרויקט המגורים, חברות הבניה או הקבלניות). באופן עקרוני, מדובר ברישום הנכס עד לרישומו העתידי (אם בכלל) בטאבו, או במינהל (בהתאם לבעלות הקרקע עליה בונה החברה המשכנת).

 מה ההבדלים בין הגופים?

לכל גוף יש פרוצדורות משלו ומסמכים שונים אותם הוא מנהל. כתוצאה מכך, בנק המשכנתאות דורש רישום ביטחון מתאים – בהתאם למקום רישום הנכס ולאופן רישום הזכויות בנכס.

במקרה של הלוואה במשכון נכס הנמצא בבעלות הלווים:  ברוב המקרים מסוג זה, רשומות הזכויות על שם הלווים. לכן, ניתן לקבל התחייבות מתאימה לרישום המשכנתא לטובת הבנק (או במקרה של נכס הרשום בטאבו, משכנתא בפועל).

המסמכים שניתן לקבל על מנת לבחון את רישום הזכויות וההלוואות במשכון הנכס הינם:

  • בעת רישום בטאבו – נסח טאבו.
  • בעת רישום במינהל מקרקעי ישראל/ חברה משכנת – אישור זכויות של המינהל/חברה משכנת.

במקרה של הלוואה לרכישת דירה יד שנייה:

ברכישה יד שנייה של נכס הרשום בטאבו (ורק נכס הרשום בטאבו), ניתן לרשום על שם הרוכשים הערת אזהרה: כלומר, אזכור כתוב בטאבו להסכם בין המוכר לקונה. הערה זו חשובה, שכן היא מקשה על מכירת הדירה במקביל לשני קונים, שאינם יודעים זה על זה. בעקבות הערה זו ניתן לרשום גם הערת אזהרה לטובת הבנק בגין ההלוואה שיקבל הרוכש.

ברכישה יד שנייה של נכס הרשום במינהל מקרקעי ישראל או בחברה משכנת, אין אפשרות לאזכור רשום להסכם הרכישה בין המוכר לקונה. מסיבה זו מסתפק בנק המשכנתאות באישור עו”ד ובתצהיר הלווים, כי הם מתחייבים להמציא כתב התחייבות מתאים לרישום משכנתא (מהמינהל או מהחברה המשכנת) מיד עם רישום זכויותיהם בנכס.

כדי להקל על הבנת התהליכים והמסמכים הנדרשים, ריכזנו אותם בטבלה הבאה:

רצים בשבילך

אנו מודעים לכך שלא פשוט להתנהל בין הגופים השונים, ולכן לאומי למשכנתאות פיתח שירות ייחודי בשם “רצים בשבילך”. במסגרת שירות זה, תוכלו לחסוך את רוב ה”סידורים” האלה, כשאת ה”ריצות” מבצעת חברת שליחויות חיצונית, המתמחה בנושא וחוסכת לכם זמן יקר. השרות כרוך בתשלום עמלה לחברת השליחויות, וכפוף לכללים של חברת השליחויות.

לפרטים נוספים ולטיפים לתכנון משכנתא, לשימושכם: המדריך המקוצר לתכנון משכנתא

שדות חובה מסומנים בכוכבית

תגובתך הועברה לצוות לאומי בלוג ותפורסם לאחר אישורה.

האם אתה מסכים?