אייל רז

עלייה מתונה בהיצע הדירות למכירה בספטמבר – היפוך מגמה או נתון נקודתי?

אייל רז
עליית מחירי הנדל"ן למגורים בישראל בשנים האחרונות מוזנת על ידי שני מרכיבים עיקריים

עליית מחירי הנדל”ן למגורים בישראל בשנים האחרונות מוזנת על ידי שני מרכיבים עיקריים – הריבית הנמוכה במשק והיצע הדירות הנמוך. הפעם ניקח את הריבית במשק כנתון, ונסתכל על צד ההיצע והביקוש של הנדל”ן למגורים.
כזכור מקורס מבוא לכלכלה, היצע נמוך וביקוש גבוה גורמים לעליית מחירים של המוצר עד לקבלת שיווי משקל חדש בו במחירים החדשים כל הביקוש מסופק. ולהיפך, עלייה בהיצע תביא ירידת מחירים.

אם נסתכל על מצב השוק המקומי, הרי שבחודש ספטמבר נמכרו 1,443 דירות חדשות ביוזמה פרטית (נתון מנוכה עונתיות). זהו היקף מכירות חודשי גבוה במיוחד בשנה האחרונה (כפי שצפינו, הנתון החריג שפורסם בחודש שעבר אמנם תוקן כלפי מטה) והוא מעיד על ביקוש גבוה לדירות חדשות, בדומה למגמה של התקופה האחרונה (זה צד הביקוש).

מנגד, מצד ההיצע מסתמן לראשונה מזה זמן שינוי. היצע הדירות החדשות שנותר למכירה בחודש ספטמבר, העומד על  10,242 יחידות (נתון מנוכה עונתיות), עלה בכ- 5% הן ביחס לחודש שעבר והן ביחס לחודש המקביל אשתקד.

אם מדובר בתחילת מגמה חדשה או שמא מדובר בנתון נקודתי, רק ימים יגידו, אני כאן על מנת להעמיד את הנתון לידיעתכם.

שילוב העלייה במכירות והעלייה במלאי הדירות למכירה בא לידי ביטוי ביציבות של מספר “חודשי ההיצע” (היחס בין מספר הדירות שנותרו למכירה בסוף החודש להיקף המכירות במהלך החודש), העומד על 7.3.

עיקר העלייה בהיצע הדירות החדשות, בהשוואה לחודש אוגוסט, חל באזור המרכז, אשר כולל כמעט 40% מהיצע הדירות בשוק. כאן חשוב לי להזכיר כי איזור המרכז מהווה גם את האזור אשר בו מרוכז גם עיקר הביקוש לדיור למגורים ולכן נתון זה רלוונטי למרביתנו.

הודעת הלמ”ס לחודש זה כוללת עדכון כלפי מעלה של היצע הדירות שנותרו למכירה לרמות היצע שהיו בשוק לפני יותר משנה. בגרף המבוסס על נתוני מגמה ניתן לראות מגמת עלייה, אם כי מתונה מאוד, במלאי הדירות שנותרו למכירה מאז תחילת השנה. זאת לאחר מגמת צמצום מובהק בשנים האחרונות.

לאור האמור לעיל, נראה שמדובר בראשיתו של תהליך שיוביל בסופו של דבר לבלימת העלייה בממוצע מחירי הדירות בישראל, אם כי בכדי להשלים מהלך כזה, יש צורך בגידול ממושך בהיצע בכדי שהדבר יבוא לידי ביטוי במחירי הדיור.