עידית מטלון

רכשתם נכס? תתחדשו! עכשיו שלב העברת הזכויות…

עידית מטלון
לאחר חתימה על הסכם המכר ומשהשלמתם, בשעה טובה, את ביצוע התשלומים למוכר וקיבלתם את המפתח לדירה שרכשתם, חשוב לזכור כי הזכויות בנכס עדיין לא רשומות בבעלותכם ועליכם לדאוג לסיים את תהליך העברת הזכויות בנכס על שמכם

זאת בעיקר בשל העובדה כי רק בעלי הנכס יכולים לבצע בו פעולות (מכירה, שעבוד וכד’) מבלי להזדקק להסכמות של גורמים אחרים.

העברת הזכויות מתבצעת ברשות הרלוונטית המנהלת את רישום הזכויות (לשכת רישום מקרקעין – טאבו, רשות מקרקעי ישראל, המינהל האזרחי, חברה משכנת)

בעת רישום הזכויות שלכם בנכס, ובמידה ולקחתם משכנתא מהבנק, עליכם להציג גם מסמכים מהבנק, על מנת לרשום את השעבוד לטובת הבנק.

מהם המסמכים שתקבלו מהבנק לצורך רישום השעבוד על הנכס לטובתו?

כאשר מדובר בנכס שהזכויות בו רשומות על שם המוכר בלשכת רישום המקרקעין (טאבו)

בהתאם לפנייתכם לבנק, ינפיק הבנק שטרי משכנתא ב-5 עותקים.

לפנייתכם לבנק יש לצרף את המסמכים הבאים:

א. מכתב בקשה בו יש לפרט את מהות פנייתכם, פרטי הזיהוי של הלווים (שם, מספר תעודת זהות), מספר טלפון  לברורים וכתובת למשלוח המסמכים.

ב. נסח טאבו עדכני של הנכס.

כאשר בשלב בו אתם פונים לבנק, מתבצעת העברת רישום הזכויות בנכס מרשות מקרקעי ישראל או מחברה משכנת לרישום בטאבו – עליכם לצרף למכתב הבקשה גם שטר מכר/שטר שכירות או דרישה לרישום זכויות מרשות מקרקעי ישראל.

לאחר ביצוע רישום הזכויות על שמכם בטאבו ורישום המשכנתא לטובת הבנק, יש להקפיד לשלוח לבנק שטר משכנתא מקורי, חתום ומאושר ע”י הטאבו, וכן נסח עדכני המעיד על רישום המשכנתא בפועל לטובת הבנק.

כאשר מדובר בנכס שהזכויות בו רשומות על שם המוכר ברשות מקרקעי ישראל או בחברה משכנת

במקרה זה עליכם לפנות  לבנק על מנת שינפיק דרישה לרשות מקרקעי ישראל או לחברה המשכנת, לרשום בספריהם את השעבוד לטובת הבנק ולהמציא לבנק כתב התחייבות מתאים.

לאחר ביצוע רישום הזכויות על שמכם בנכס וקבלת כתב ההתחייבות לידיכם, יש להקפיד להעביר לבנק את כתב ההתחייבות המקורי וכן אישור זכויות עדכני, בו רשום השעבוד האמור.

בשני המקרים, כאשר הבנק יקבל את המסמכים הנדרשים, הוא יעדכן את האמור ברישומיו, וכך תימנענה פניות חוזרות אליכם בנושא זה, שבחלקן עשויות להיות כרוכות בעלויות, בהתאם ללוח העמלות של הבנק.

במידה והמשכנתא שלכם בלאומי, תוכלו לפנות לבנק בנושא זה בכל אחת מהדרכים הבאות:

1. באמצעות דואר ישראל:

בנק לאומי לישראל בע”מ-מערך המשכנתאות

ת.ד. 69

תל אביב, 61000

2. באמצעות פקס מס’ 03-7100516 (למוקד שירות לקוחות)

3. באמצעות דואר סניפים (ע”י העברת המסמכים הנ”ל לאחת מנציגויות לאומי למשכנתאות הנמצאות בתוך סניפי לאומי).

להזכירכם, רישום זכויותיכם בנכס ורישום השעבוד לטובת הבנק כרוכים זה בזה, ולכן ישנה חשיבות לשיתוף פעולה ולהעברת פרטים מלאים ומדויקים מצדכם, בהתאם להמלצות מעלה ובהתאם לצורך, בהקדם האפשרי.

האמור הינו מידע כללי בלבד ולצורך נוחות, ואינו ממצה את כל המידע הרלוונטי ו/או כל החלופות האפשריות בהתייחס לרישום זכויות בנכסים, ואינו מהווה תחליף לכל ייעוץ מקצועי ו/או אחר בנושא זה. אין באמור כדי לפגוע באחריות הלווים ו/או גורמים נוספים שהתחייבו לבנק בנושא זה. מידע נוסף ניתן לקבל אצל נציגי לאומי למשכנתאות במוקד שירות הלקוחות הטלפוני *6062.