הילה נווה

ריבית הפריים והמשכנתא שלכם

הילה נווה
הילה נווה, מאגף אשראים במערך המשכנתאות, מבהירה את כל מה שטעון הבהרה בנוגע לנושא החשוב הזה

הילה נווה, מאגף אשראים במערך המשכנתאות, מבהירה את כל מה שטעון הבהרה בנוגע לנושא החשוב הזה.
מקום העבודה שלי הופך אותי לסוג של מסמר הערב. אין מצב שאני במפגש חברתי בלי שיקיפו אותי הנוכחים בחדר, ויציפו אותי בשאלות:
“בנק ישראל העלה את הריבית, מה יקרה להחזר החודשי שלי? בכמה יעלה ההחזר?”
“אני בכלל במסלול הלוואה בריבית קבועה צמודה למדד, כיצד זה ישפיע עליי”?
“אולי כדאי לי לעבור למסלול אחר”?
“ורגע, מה זה בכלל פריים”?

אז בואו ננסה לעשות סדר, אחת ולתמיד, בענייני משכנתאות וריביות. וכשניפגש בפעם הבאה, נוכל לדבר על סרטים בשחור לבן של במאים שבדיים…

ריבית הפריים היא הריבית שנקבעת על ידי בנק ישראל כריבית בסיסית, בתוספת ריבית קבועה בשיעור של 1.5%.

ריבית בנק ישראל מתפרסמת אחת לחודש, וריבית הפריים מתעדכנת בהתאם לשינויים בריבית בנק ישראל.

כל שינוי בריבית הפריים מורגש גם בכיסם של נוטלי המשכנתאות.

כאשר לקוח נוטל משכנתא במסלול של ריבית פריים (וההלוואה אינה צמודה למדד), כל בנק רשאי להחליט מהו המרווח מריבית הפריים אותו יגבה מהלקוח. כך לדוגמא: לקוח שבחר ליטול משכנתא במסלול של ריבית פריים, והבנק קבע לו את שיעור הריבית בהלוואה כפריים מינוס 0.4%.

הכוונה היא שהלקוח ישלם בגין הלוואה זו ריבית של 1.85% (וזאת ע”פ נתונים לחודש יולי 2014, לפיהם ריבית הפריים עומדת על 2.25%).

בהלוואה על בסיס פריים, כל פעם שתשתנה ריבית הפריים, תשתנה בהתאם הריבית בהלוואת המשכנתא, וזאת תוך שמירה על המרווח, כפי שנקבע בחוזה ההלוואה. כלומר, אם נמשיך את הדוגמא הקודמת, הרי שבמידה וריבית הפריים תרד ל -2%, אזי הריבית בהלוואת המשכנתא תרד ל-1.6% (2% פחות 0.4%), ואם ריבית הפריים תעלה ל -2.5% אזי הריבית במשכנתא תעלה ל- 2.1% (2.5% פחות 0.4%).

אשתמש, כדי לנסות להבהיר עוד, בדוגמא נוספת: זוג שנטל משכנתא ע”ס 600,000 ₪ ל-20 שנה בריבית פריים מינוס 0.4% (וההלוואה לא צמודה למדד) ישלם מדי חודש בגין הלוואה זו כ- 2,992 ₪ (נכון לנתוני חודש מאי 2014).

במידה וריבית הפריים שבדוגמא לעיל תעלה ב-0.25%, ההחזר החודשי יעלה בהתאם ל-3,063 ₪, דהיינו עלייה של 71 ₪ לחודש, ובחישוב שנתי ההחזר החודשי בגין הלוואת המשכנתא  יעלה ב 852 ₪.

להלן טבלה עם דוגמאות נוספות, שמתייחסות רק לשיעור העלייה בהחזר החודשי בעקבות העלייה בריבית הפריים:

אגב, החל מחודש מאי 2011 הנחה בנק ישראל את הבנקים שלא לאפשר לנוטלי הלוואה לדיור ליטול יותר משליש מסכום המשכנתא במסלולים בהם שינוי הריבית נמוך מחמש שנים. ההגבלה לעיל נובעת מכך שבנק ישראל סבור כי הלוואה לדיור בריבית משתנה חושפת את הלווה לסיכון גדול יותר. במסגרת הגבלה זו נכללים, בין היתר, גם מסלולי הלוואות המשכנתא על בסיס ריבית הפריים.אז אם להיות מעשיים: בבואכם ליטול משכנתא על בסיס ריבית הפריים, עליכם לבחון האם תוכלו לעמוד בהחזרי המשכנתא גם אם ריבית הפריים תעלה (את גובה השינוי אתם יכולים להעריך מניסיון שלכם, מניסיון מקצועי, מבחינה של תחזיות כלכלית וכיו”ב) כך תוכלו להיערך למצב זה מבעוד מועד.