זאב טפר

6 דברים שאתם צריכים לדעת לפני דחיית תשלומי המשכנתא

זאב טפר
בנובמבר האחרון פרסם בנק ישראל מתווה המאפשר ללקוחות שנפגעו ממשבר הקורונה להפחית באופן משמעותי את התשלומים החודשיים שלהם לתקופה של עד 24 חודשים. הנה שישה דברים שכדאי לכם לדעת לפני שאתם מחליטים לדחות את תשלומי המשכנתא.

1. מי יכול לפנות לבנק בבקשה לדחיית תשלומים לפי המתווה החדש של בנק ישראל?

בהתאם למתווה החדש, לקוחות יוכלו לדחות את תשלומי קרן ההלוואה לתקופה של עד 24 חודשים, במידה והם עומדים בתנאים המצטברים הבאים:

  • תנאי ראשון– הלקוח נמצא בסטטוס של דחיית תשלומים נכון למועד הגשת הבקשה להצטרפות למתווה החדש.
  • תנאי שני- הכנסת משק הבית של הלקוח קטנה מ-20,000 ₪ נטו, נכון ל-28.2.20.
  • תנאי שלישי- הכנסת הלקוח נפגעה בשיעור של 40% ומעלה.

 

2. מתי אפשר להגיש בקשה לדחיית תשלומי המשכנתא?

התקופה להגשת הבקשה לדחיית תשלומי הלוואות תהיה בין התאריכים 1.1.2021-31.3.2021. 

 

3. מה אם אנחנו לא עומדים בתנאים הנדרשים לפי המתווה החדש?

אם אינכם עומדים בתנאים הנדרשים, ויש לכם משכנתא בבנק לאומי, אתם  יכולים לפנות אלינו בבקשה לבחון עבורכם אפשרות להסדר פרטני להקלה בגובה התשלומים החודשיים. ההחלטה תהיה בכפוף לשיקול דעת הבנק.

 

מתווה משכנתאות חדש

4. מה האפשרויות העומדות בפנינו לדחיית תשלומים?

האפשרות הראשונה היא דחיית תשלומים ללא שינוי בתקופת ההלוואה כך שבתום תקופת הדחייה, התשלומים החודשיים יהיו מוגדלים ביחס לתשלומים ששולמו עד לדחייה. זאת מאחר שהתשלומים הנדחים, כולל ריבית והפרשי הצמדה בהתאם לשיעור הריבית הקיימת בהלוואה ייפרסו על פני יתרת תקופת המשכנתא.

 

האפשרות השניה היא דחיית תשלומים והארכת תקופת ההלוואה כך שכל התשלומים, אשר מועד פירעונם נדחה, ישולמו, בצירוף  הריבית והפרשי ההצמדה שנצברו עליהם בתום תקופת פירעון ההלוואה על פי חוזה ההלוואה המוארכת.
התשלום החודשי בסיום תקופת הדחייה יהיה זהה לתשלום החודשי טרם הדחייה! חשוב לציין שבהלוואות בריבית משתנה, צמודה למדד ו/או מט"ח, סכום התשלום החודשי עשוי להשתנות במהלך תקופת ההלוואה או הדחייה עקב שינוי הריבית, ההצדמה או שער המט"ח).

 

מתווה משכנתאות חדש

 

5. מה המשמעות של דחיית תשלומי משכנתא?

דחיית התשלומים חלה על תשלומי קרן ההלוואה בלבד, ולא על תשלומי הריבית והפרשי ההצמדה, אשר אותם יש להמשיך ולשלם מדי חודש גם בתקופת הדחייה שנקראת גם "גרייס חלקי". בנוסף – דחיית התשלומים לא חלה על התשלומים הנלווים בהלוואות, לרבות (אך לא רק) עמלות, אגרות ופרמיות ביטוח.

 

6. מה צריך לבדוק לפני שמקבלים החלטה?

ראשית– אומנם דחיית התשלומים נעשית ללא עמלה אך חשוב לזכור שהתשלומים הנדחים צוברים ריבית והפרשי הצמדה ולכן יש להם עלות. לכן לפני קבלת ההחלטה על דחיית תשלומים חשוב לבחון היטב את השלכות הדחייה והמחיר הכלכלי שלה. כדי לבחון את ההשלכות אפשר בין היתר לבצע השוואה בין סה"כ התשלומים (קרן וריבית) אשר הייתם משלמים אם לא הייתם דוחים את התשלומים לבין סה"כ התשלומים (קרן וריבית) שתשלמו במידה ותחליטו כן לדחות את תשלומי המשכנתא.

 

שנית– חשוב לבחון היטב את השלכות הדחייה על ביטוח החיים שלכם במסגרת המשכנתא. אם נדרש לבצע התאמה והיא לא תתבצע, ייתכן מצב בו המשכנתא שלכם לא תהיה מבוטחת.


חשוב גם שתדעו כי דחיית תשלומי משכנתא אינה הפתרון האפשרי היחיד להקלה בתשלומי המשכנתא. באפשרותכם לבחון עם הבנקאי האם קיימים פתרונות אחרים אשר יוכלו לסייע לכם לעבור את התקופה הזו, כמו למשל מחזור המשכנתא.

 

להגשת בקשה לדחיית תשלומי המשכנתא בבנק לאומי פנו לשרות הלקוחות בטלפון 6062*.

 

*האמור הינו מידע כללי בלבד ואין בו משום המלצה ו/או ייעוץ מקצועי. אין באמור להוות הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי ו/או ביצוע דחיית תשלומי המשכנתא. הכל כפוף לשיקול דעת ולקריטריונים של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.