דקלה מנידור

הלוואת משכנתא – לא רק לרכישת דירה

דקלה מנידור
יש לכם נכס בבעלותכם ואתם זקוקים להלוואה? הנה כמה דברים שכדאי להכיר על הלוואת משכנתא לכל מטרה.

מהי הלוואת משכנתא לכל מטרה?

מדובר בהלוואה לכל מטרה שניתנת כנגד שעבוד הנכס הקיים בבעלותכם. הלוואה כזו, יכולה לשמש למטרות רבות כדוגמת עזרה כספית לילדים, רכישת רכב, פירעון חובות ועוד*.    
 

מהם היתרונות של הלוואת משכנתא לכל מטרה?

להלוואה זו יש יתרונות שנובעים מהמאפיינים הייחודיים של ההלוואה, בהשוואה לרוב ההלוואות הצרכניות האחרות הקיימות כיום בשוק, שניתנות ללא שעבוד נכס. ברוב המקרים, תקופת הלוואת המשכנתא לכל מטרה ארוכה באופן יחסי (ייתכן אף עד 20 שנה), ושיעור הריבית לרוב נמוך יותר. לכן, ברוב המקרים, גובה ההחזר החודשי של הלוואת משכנתא לכל מטרה יהיה נמוך יותר ביחס לאותו סכום הלוואה לו היה נלקח בהלוואה שאינה כנגד שעבוד נכס – כלומר מדובר בהלוואה שבדרך כלל היא נוחה יותר כי ההחזר החודשי השוטף מכביד פחות.

 

עם זאת, יש לקחת בחשבון שישנן מגבלות שונות על הלוואות משכנתא לפי הוראות בנק ישראל, כגון מגבלה על שיעור רכיב ריבית הפריים, הגבלה על שיעור ההחזר החודשי מגובה ההכנסה הפנויה לכם ועוד.

 

הלוואה לכל מטרה

 

האם הלוואה זאת כרוכה בעמלות או בהוצאות כספיות מיוחדות?

בין היתר כיוון שהלוואת משכנתא לכל מטרה ניתנת כנגד שעבוד הנכס שלכם לטובת הבנק – הרי שזהו תהליך שכרוך בהוצאות כספיות, שמשתנות בהתאם למקרה. כך למשל  יש אגרות רישום ביטחונות בלשכת הרישום הרלוונטית (טאבו/רשות מקרקעי ישראל ועוד), דמי פתיחת תיק משכנתא, תשלום בגין עריכת שמאות, ובחלק מהמקרים גם תשלום לנוטריון. עם זאת, חשוב לזכור שמדובר בהוצאות שבמרבית ההלוואות אינן מהותיות יחסית ליתרונותיה של הלוואה באפיק זה.

 

מה סכום ההלוואה המינימלי שלקוחות בדרך כלל לוקחים במסגרת הלוואת משכנתא לכל מטרה?   


כיוון שהלוואת משכנתא לכל מטרה מחייבת תהליך של רישום ביטחונות לבנק על הנכס שלכם, אז בדרך כלל, לקוחות נוטים לבקש זאת כאשר הם צריכים הלוואה בסכום של כמה עשרות אלפי שקלים לכל הפחות. גובה ההלוואה המרבי הוא בהתאם להוראות בנק ישראל בנושא, לפיהן סכום הלוואות אלו לא יעלה על 50% משווי הנכס המשמש כבטוחה (כולל הלוואות משכנתא קודמות שהנכס משועבד להבטחתן). במסגרת הוראות שעה שניתנו בעקבות משבר הקורונה, אישר בנק ישראל שסכום הלוואות אלו (ובלבד שלא ניתנו למטרת רכישת דירה להשקעה) לא יעלה על 70% משווי הנכס המשמש כבטוחה. נכון להיום, תוקפה של הוראת שעה זו של בנק ישראל הינו עד ה-30 בספטמבר 2021 ומומלץ לעקוב אחר פרסומי בנק ישראל בנושא.

 

הלוואה לכל מטרה

 

האם ניתן לקבל הלוואת משכנתא לכל מטרה גם אם הדירה שבבעלותי כבר משועבדת להלוואה אחרת שניתנה על ידי בנק אחר?


אם הנכס שלכם משועבד להבטחת הלוואה שלקחתם בבנק אחר, תוכלו להגיש בקשה אצלנו לקבל הלוואה לצורך פירעון של הלוואת המשכנתא הקיימת בבנק אחר, ולקבלת תוספת אשראי לשימוש לכל מטרה. אם תאושר הבקשה, הלוואת המשכנתא שתקבלו מלאומי תינתן בשני שלבים: בשלב הראשון ובכפוף לעמידה בתנאים הנדרשים על ידינו, תועמד ההלוואה שמטרתה פירעון ההלוואה שבבנק האחר והסרת  השעבודים שרשומים על הנכס לטובת הבנק האחר, ובשלב השני, ולאחר שהוסרו כל השעבודים שהיו רשומים לטובת הבנק האחר על הנכס, ווידוא עמידה בכל התנאים הנדרשים על ידינו, ניתן יהיה להעמיד לכם, ישירות לחשבונכם, את תוספת האשראי לשימוש לכל מטרה.

 

אם יש לי כבר משכנתא בלאומי למשכנתאות, ואני זקוק להלוואה נוספת לכל מטרה, האם אני צריך לרשום בטחונות חדשים להבטחת ההלוואה?


אם יש לכם כבר משכנתא אצלנו, יתכן ויש לכם יתרה פנויה במסגרת האשראי שנפתחה לכם בלאומי למשכנתאות בעת לקיחת המשכנתא. במקרה כזה, תוכלו להגיש בקשה להלוואה נוספת לכל מטרה. אם הבקשה תאושר – תהליך קבלת ההלוואה יהיה, ברוב המקרים, מקוצר, מכיוון שלא תתבקשו לבצע שוב תהליך של רישום בטחונות לטובת הבנק, וזאת כיוון שהנכס הקיים המשועבד לטובת הבנק במסגרת האשראי הקיימת – הוא זה שיהווה בטוחה גם להלוואה הנוספת שאתם מבקשים.

 

 

אם אין לכם אצלנו מסגרת אשראי פנויה במשכנתא או אם סכום ההלוואה שתוכלו לקבל בדרך זו אינו מספיק לצרכים שלכם, תוכלו להגיש בקשה להלוואת משכנתא שתועמד במסגרת אשראי נוספת. אם בקשתכם תאושר, יהיה צורך ברישום שעבוד חדש לטובת הבנק.

 

איך מגישים בקשה להלוואה לכל מטרה ומה ההליך הצפוי?

מדובר בתהליך פשוט: מגישים בקשה להלוואה בלאומי למשכנתאות מהמחשב או מהנייד, מקבלים תשובה בתוך זמן קצר ונהנים מליווי אישי של יועצי המשכנתאות שלנו לצורך השלמת יתר התהליך. בין היתר, תתבקשו לחתום על מסמכי ההלוואה, דבר שתוכלו לעשות בסניף או באמצעות שירות "משכנתא טוטאל דיגיטל", הכולל חתימה ללא הגעה לסניף.

 

האמור הינו מידע כללי בלבד ולא ממצה את כל ההיבטים של הנושאים המתוארים בו, ואין בו משום המלצה ו/או ייעוץ. האמור אינו מהווה הצעה/התחייבות להעמדת אשראי. העמדת הלוואת המשכנתא ותנאיה, כפופים לשיקול הדעת ולקריטריונים של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. משכנתא טוטאל דיגיטל – הפרטים המלאים באתר הבנק.

*בשונה מהלוואות המשכנתא שניתנות לצורך רכישה / חכירה / בנייה / הרחבה / שיפוץ של דירת מגורים / לרכישת מגרש לבניית דירת מגורים / מימון פירעון של הלוואה שניתנה לצרכים אלו.