עידית מטלון

שינויים בהרגלי המשכנתא

עידית מטלון
השנים מביאות עמן שינויים

השנים מביאות עמן שינויים, חלקם עשויים להשפיע אפילו על המשכנתא. מתי זה קורה ומה אפשר לעשות?
משכנתא היינה הלוואה הניתנת בדרך כלל לתקופה ארוכה, של שנים רבות. במהלך חיי ההלוואה יכולים להתרחש שינויים משמעותיים במצב המשפחתי של הלווים – שינויים שבהחלט יכולים להשפיע על התנהלות ההלוואה. אספנו כמה דוגמאות כאלה, וצירפנו לכל אחת המלצה בנוגע לאופן שבו כדאי להתנהל.
נישואין
כשרווקה (או רווק. השימוש בלשון נקבה הוא  מטעמי נוחות בלבד) רוכשת נכס ולוקחת הלוואה למימון הרכישה, היא מהווה לווה יחידה.
כשהיא נישאת במזל טוב, ייתכן שתרצה לצרף את בן הזוג לבעלות כבעל הזכויות בנכס ביחד איתה –  דבר הנקרא ב”שפה” של בנקאים, “המחאת זכויות”. המשמעויות של כך רבות, בין היתר לגבי אחריות הלווים, האישה ובעלה, להחזר ההלוואה – מלווה יחיד עוברת האחריות לשני לווים ויש לבצע בבנק הליך של “המחאת חיובים“: שמשמעותה היינה קבלת הסכמת הבנק לצרף את בן הזוג כלווה למשכנתא.
לשם כך יש לגשת לנציג המשכנתאות ולהגיש בקשה מתאימה. במידה שהבנק מאשר את הבקשה, יש לחתום בסניף הבנק על מספר מסמכים ולחתום בפני עו”ד על מסמך הצטרפות לווה בעקבות נישואין. רק בסיום התהליך לשביעות רצונו של הבנק, יוכל בן הזוג להצטרף להלוואה.

גירושין
הסטטיסטיקה מלמדת אותנו שחלק מהזוגות הנישואים עשויים להגיע לגרושין. במקרים רבים ובהתאם למסוכם בהסכם הגירושין בין בני הזוג, רוכש אחד מבני הזוג את זכויותיו של האחר בנכס (ישנה גם אפשרות בה אחד מהלווים יקבל את זכויותיו של האחר בנכס ללא תמורה).
חשוב לדעת, שבן הזוג שרוכש או מקבל את הזכויות בנכס מקבל גם את כל הזכויות הקשורות בו (המחאת זכויות. אתם כבר מכירים את המושג). בן הזוג ש”משתחרר” מהנכס – משתחרר גם מכל החובות הקשורים בו. כך שבמקרה בו יש משכנתא על הנכס, אותו בן זוג אמור “לצאת” מהמשכנתא (המחאת חיובים).
כדי לעשות זאת, על בן הזוג שאליו יעברו מלוא הזכויות בנכס, להגיש בקשה להמחאת חיובים אצל נציג המשכנתאות. לאחר אישור הבקשה ע”י הבנק, יחתמו בני הזוג על המסמכים הרלוונטיים. בהתאם לבקשת הלווה הנותר ולאחר השלמת הליך המחאת החיובים לשביעות רצונו של הבנק, ינפיק הבנק מסמך להסרת בן/ת הזוג מהרישומים.

פטירת לווה
למרבה הצער, גם זה קורה: מקרים בהם אחד הלווים נפטר במהלך חיי המשכנתא. במקרה כזה  יש לגשת לבנק עם המסמכים הרלוונטיים (תעודת פטירה, צו ירושה/צו קיום צוואה, אישור בית המשפט לצו וכדומה) לשם הסרת הלווה הנפטר מההלוואה. גם במקרה זה מדובר בהליך של המחאת חיובים. כמו כן יש לבדוק אם ללווה שנפטר היה במועד פטירתו ביטוח חיים בתוקף אגב משכנתא, על מנת לבדוק את האפשרות של סילוק המשכנתא ע”י ביטוח החיים.

הפרדת זכויות
קיימות לא מעט הלוואות שנלקחו לרכישת נכס אחד, באמצעות יותר מלווה אחד לדוגמא: נכס שנרכש על ידי הורים וילדיהם, זוג ילדים עם הורה וכדומה.
יתכן כי בשלב מסוים, במהלך החיים, הלווים ירצו להפריד את הבעלות על הזכויות בנכס שרכשו. במקרה זה יש לבצע המחאת זכויות (ביחס לנכס) והמחאת חיובים (במשכנתא). במידה שהמשכנתא ניתנה במקור כהלוואת זכאות של משרד הבינוי והשיכון בה אוחדו זכאויות, קיימת אפשרות לבצע בבנק פירוק של זכאויות. כפי שצוין במקרים הקודמים, גם במקרה זה יש לגשת לנציג המשכנתאות, להגיש בקשה ולהציג את כל המסמכים הדרושים. לאחר אישור הבקשה, יתבקשו הלווים לחתום על המסמכים הרלוונטיים. רק לאחר השלמת ההליך יינתן האישור לביצוע ולקבלת אישורים מתאימים. לרבות המסמך המאשר שינוי הבעלויות.

מי ייתן ותפגשו את נציג המשכנתאות שלכם רק באירועים משמחים.

חשוב להדגיש כי האמור הינו מידע כללי בלבד ולצורך נוחות, ואינו ממצה את כל המידע הרלוונטי ואינו מהווה תחליף לכל ייעוץ מקצועי ו/או אחר בנושא זה. מידע נוסף ניתן לקבל אצל נציגי לאומי למשכנתאות בסניפים. התנאים המחייבים הם אלה המפורטים בחוזים שייחתמו בין הלווים ובין הבנק. העמדת ההלוואות ו/או התנאים להעמדתן הינן בכפוף לקריטריונים של הבנק.