אורי גבזה

מחשבון תכנון הלוואה

אורי גבזה
המחשבון לתכנון הלוואה נותן לכם תמונה מדויקת

המחשבון לתכנון הלוואה נותן לכם תמונה מדויקת האם אתם באמת מסוגלים לרכוש את המוצר שתכננתם
הכנסה פנויה בתקציב המשפחתי היא אמצעי חשוב בתכנון הפיננסי של כל משפחה. היא משמשת לחיסכון בטווחים שונים ולעיתים גם לרכישה של מוצרים או שירותים שונים. באחד  מטוריי הקודמים כתבתי, שכדי לבדוק ולבחון האם יש לכם הכנסה פנויה ולהעריך מה גודלה, תוכלו להשתמש במערכת לניהול תקציב אישי .
כלי זה יוכל לסייע לכם לנהל ולתכנן ביעילות את התקציב האישי והמשפחתי, תוך שליטה ומעקב אחר ההוצאות.

בואו נבחר בדוגמה של רכישת מוצר או שירות. זו יכולה להיות מיטה זוגית חדשה, החלפת רכב או שיפוץ קטן בבית. מה משותף לכולם? רוב המשפחות בישראל לא יוכלו לרכוש את המוצרים הללו בעזרת הכסף הנזיל שנמצא בחשבון הבנק שלהם.

גם אם יש בידם מדי חודש הכנסה פנויה – מדובר בסכומים גדולים שידרשו מהם לקחת הלוואה כדי לשלם תמורת המוצר או השירות.

לאחר שהגעתם למסקנה, כי יש לכם די הכנסה פנויה, אולם ההון עצמי (הכסף הנזיל שיש לכם) אינו מספיק לרכישת המוצר, השלב הבא הוא לבדוק מה הסכום הנדרש למימון הרכישה ומה גובה ההחזר החודשי שתוכלו לעמוד בו.

בהתאם לבדיקות אלו, לאומי פיתח את ה”מחשבון לתכנון הלוואה”. במחשבון זה נוכל לחשב את סכום ההלוואה בהינתן ההחזר החודשי שבו נוכל לעמוד, או לחלופין את גובה ההחזר החודשי בהינתן סכום ההלוואה.

השימוש במחשבון פשוט להפעלה ולהבנה ורגע לפני הסבר השימוש בו, נזכיר כי הסעיפים אותם אנו נחשב (גובה ההחזר החודשי או סכום ההלוואה)  תלויים בתקופת ההלוואה, בגובה הריבית ובסוג ההלוואה: שקלית לא צמודה, שקלית צמודת מדד, צמודת מט”ח.

אז בואו נצא לדרך:

עם הכניסה למחשבון תידרשו לבחור את אופן החישוב:

אפשרות א’- חישוב גובה ההחזר החודשי: אם תיקחו הלוואה בסכום מסוים, המחשבון ידע לחשב עבורכם מה יהיה ההחזר שתצטרכו לשלם מדי חודש כדי להחזיר את ההלוואה.

אפשרות ב’ – חישוב סכום ההלוואה: אם אתם יודעים מהו הסכום שתוכלו להחזיר מדי חודש, המחשבון יבדוק עבורכם מהו סכום ההלוואה שתוכלו לקחת.

באפשרות הראשונה  עליכם להקליד את סכום ההלוואה המבוקש (לצורך הדוגמה, נניח שהסכום הוא 10,000 שקלים), את תקופת ההלוואה הנוחה לכם בחודשים (בדוגמה: 60 חודשים שהם במילים אחרות 5 שנים), ולבסוף – את הריבית בהתאם לסוג ההלוואה.

במחשבון ניתן לחשב שלושה סוגי הלוואות: הלוואה צמודה למדד, צמודה למט”ח והלוואה לא צמודה. כלומר, עלינו להקיש את סך הריבית  הנקובה בהלוואה וידועה ביום ההלוואה (לדוגמא: אם ההלוואה בריבית קבועה בגובה 5% נקליד 5 במשבצת “הערכתך לשיעור הריבית”).

אם ההלוואה בריבית משתנה על בסיס ריבית פריים + 1.75% – נחשב זאת כך: ידוע שריבית הפריים שווה ל-3.25%, נוסיף לה 1.75% כפי שמופיע בתנאי ההלוואה. גם במיקרה זה נקליד  5 במשבצת “הערכתך לשיעור הריבית”).

באפשרות זו, הלוואה בסך 10,000 ₪ ל-60 חודשים בריבית 5%. לאחר לחיצה על כפתור “חשב”,  נקבל כי ההחזר הממוצע להלוואה זו הוא כ-188 שקלים לחודש.

באפשרות השנייה  עליכם להקליד את סכום ההחזר החודשי הרצוי לכם (לצורך הדוגמא, נניח 500 שקלים ), את תקופת ההלוואה הנוחה לכם בחודשים (בדוגמא: 60 חודשים), ולבסוף את הריבית בהתאם לסוג ההלוואה (בדוגמא: 5).

לאחר לחיצה על הכפתור “חשב” נקבל, כי סכום ההלוואה שנוכל לקחת בהינתן סכום ההחזר החודשי (500 שקלים), תקופת ההלוואה (60 חודשים) וריבית ההלוואה (5%) הינה בסך 24,000 שקלים.

בסוגי ההלוואות האחרים, צמודה למדד וצמודה למט”ח, עלינו להקליד בנוסף לגובה ריבית ההלוואה את הערכותינו לשיעור המדד או שיעור עליית המטבע בשנה. שאר הפעולות אינן משתנות.

אם חישבתם את גובה ההחזר החודשי, תוכלו לאחר החישוב לראות ולהדפיס את לוח הסילוקין של כל תקופת ההלוואה – חודש אחר חודש – עם פירוט גובה ההחזר החודשי ומרכיביו: קרן ההלוואה, מרכיב הריבית, מרכיב ההצמדה (אם בחרתם בהלוואת צמודת מדד או מט”ח) ויתרה לתשלום בכל חודש.

חשוב לציין, כי התוצאות אינן כוללות תשלומים נלווים, כמו עמלות, והן מתייחסות  לחודשים מלאים.

כעת, יש לנו כבר את התמונה המלאה: אנחנו יודעים האם יש לנו הכנסה פנויה, האם יש לנו די הון עצמי, וגם את גובה ההלוואה שנוכל לקחת כאשר ההחזר החודשי ידוע לנו, או לחלופין את ההחזר החודשי הצפוי כאשר ידוע לנו גובה ההלוואה הנדרש למימון הרכישה.

המחשבון לתכנון הלוואה יסייע לנו  לקבל את ההחלטה הטובה ביותר.
במידה ואתם מתעניינים ברכישת רכב חדש. אני מזמין אתכם להיכנס לטור שכתבתי על “מחשבון הלוואה לרכב”.

 לתכנון הלוואה שמתאימה לך