זאב טפר

כל מה שצריך לדעת אחרי שלוקחים משכנתא

זאב טפר
התשלום החודשי על הלוואת המשכנתא הוא, לרוב, אחת ההוצאות הכספיות החודשיות הגדולות ביותר למשק בית, המתפרסת על פני מספר רב של שנים. לכן, חשוב לעקוב אחרי המשכנתא שלכם ולבדוק אחת לתקופה, אם היא עדיין מתאימה לכם, בהתאם לשינויים בחייכם ובפרמטרים הכלכליים במשק

מה חשוב לבדוק לאורך זמן?

  • שינויים אישיים אצלכם, למשל: שינויים ברמת ההכנסה החודשית, או מנגד, שינויים בהוצאות החודשיות, למשל כתוצאה מהתרחבות המשפחה, וכך גם שינויים בהעדפה הכלכלית שלכם ביחס לתשלומי המשכנתא, כך למשל העדפה לתשלומים חודשיים קבועים על פני תשלומים המשתנים בהתאם לשינוי בשיעורי הריבית המשתנה וכיו"ב.
     
  • שינויים בפרמטרים כלכליים במצב המשק, כמו  למשל שינויים בריביות במשק, שינוי במדד המחירים לצרכן ועוד. במקרים אלו, כדאי לכם לבחון כדאיות בביצוע מחזור להלוואת המשכנתא, כלומר לבצע פירעון מוקדם של ההלוואה הקיימת ולקחת במקומה אחרת, בתנאים שמתאימים לכם יותר. זו יכולה להיות הזדמנות עבורכם לבדוק את תנאי ההלוואה החדשה שתוכלו לקבל, גם בבנק שלכם וגם בבנקים אחרים.

 

אחרי שלוקחים משכנתא

 

משהו שאולי לא ידעתם:

אם תקלעו לסיטואציה בה יהיה לכם קושי לעמוד בתשלומי המשכנתא, יתכן שתהיו זכאים לדחיית תשלומים. כך למשל יש מצבים שהוגדרו בחוק (למי שחתם חוזה משכנתא החל מה יולי 2019), שבגינם ניתן לבדוק מול הבנק שבו נטלתם את הלוואת המשכנתא, את האפשרות והתנאים לדחיית תשלומים, ובין היתר:
 

  • אם הסטטוס התעסוקתי של אחד הלווים השתנה.
  • אם אחד מהלווים חלה או נפצע ועקב כך הוא אינו כשיר לעבוד תקופה רצופה העולה על שלושה חודשים.
  • אם הלווה ילדה, וטרם חלפו שישה חודשים מיום הלידה והיא אינה עובדת.

 

האמור מהווה דוגמא בלבד וישנן הוראות/הנחיות רגולטוריות נוספות לאפשרויות לדחיית תשלומי המשכנתא.

 

במקביל, לעיתים הבנקים מציעים מנגנון שבמסגרתו אפשר  פשוט לקחת "פסק זמן מהמשכנתא" מכל סיבה שהיא, כלומר לא לשלם את תשלומי המשכנתא תקופה מסוימת, בהתאם לתנאים שנקבעו לכך בכל בנק. בררו בבנק בו לקחתם את המשכנתא האם קיימת לכם אפשרות כזאת.

 

*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. האמור הינו מידע כללי בלבד ולצורך הנוחות, ואינו מהווה המלצה ו/או ייעוץ בנושא.