זאב טפר

מהם 3 הדברים שהבנק בודק בבקשה למשכנתא?

זאב טפר
אחרי שקבעתם באיזו עיר תרצו לגור, החלטתם אם לרכוש בית או דירה ומצאתם את נכס החלומות שלכם, השלב הבא, ברוב הפעמים, יהיה להגיש בקשה לקבלת משכנתא. אבל מה הבנק בודק ומה מבטיח שתקבלו אותה ? מדריך קצר

כשאנחנו דנים בבקשה של לקוח למשכנתא אנו בודקים נתונים רבים שמטרתם להבטיח, בין השאר, שההחלטה הפיננסית שלכם למימון רכישת הנכס הינה סבירה – הן מבחינת היכולת שלכם לעמוד בתשלומי המשכנתא לאורך זמן, והן מההיבט המשפטי של העסקה ששומר את הזכויות שלכם ושל הבנק בנכס.

לצורך כך אנחנו בודקים, בין השאר, את הדברים הבאים:

 


1. נתונים אישיים של המבקשים

 

הבנק בודק את ההכנסה שלכם על מנת לוודא שההכנסה יציבה וכן שהכסף שיישאר לכם לאחר תשלום המשכנתא יספיק לצרכיכם השוטפים.

הבנק בודק, בין השאר, האם אתם עומדים בהתחייבויות הכספיות שלכם היום ובעבר (האם אתם עומדים בתשלומים על הלוואות שלקחתם או החזרי שקים).

לפי הנחיית בנק ישראל הבדיקות נעשות בדרך הבאה: ההכנסה נטו פחות תשלומים על המשכנתא, וכן התחייבויות קבועות/הלוואות אחרות של המבקשים שיתרת התקופה שנשארה לתשלום היא מעל 18 חודש.

נשמע מסובך? הנה דוגמה שתפשט את העניין:

נניח שההכנסה נטו של המבקשים היא 10,000 ₪; בנוסף יש להם הלוואה לשנתיים עם החזר חודשי של 1,000 ₪. מכאן שההכנסה הפנויה של הלווים היא 9,000 ₪ (10,000-1,000)

הבנקים מגדירים בצורה ברורה מה צריך להיות היחס שבין ההכנסה הפנויה לתשלום על המשכנתא. לרוב הבנק יבקש כי יחס ההחזר יהיה לפחות פי 3. כלומר, שההכנסה הפנויה תהיה לפחות פי 3 מהתשלום על המשכנתא.

הבנק בודק גם את מקור ההכנסה (משכורת, שכ"ד וכו') של המבקשים, יציבות ההכנסה (עבודה קבועה, עבודה זמנית) ועוד. בשלב זה תתבקשו להמציא הוכחה להכנסות, דוגמת תלושי משכורת (שכירים), שומת מס (עצמיים) ועוד.

הבנק בודק, בין השאר, מעבר ליכולת ההחזר שלכם, אם בעבר עמדתם בהתחייבויותיהם. לצורך כך תתבקשו להמציא דפי חשבון עו"ש לצורך בחינת אופן התנהלות החשבון – תקינות התשלומים בהלוואות שלקחתם (כולל משכנתאות שהיו או שיש לכם), האם חשבונכם מוגבל וכיו"ב.

 

2. הנכס

 

כחלק משיקולי הבנק בהחלטה האם לאשר את בקשתכם עומד לנגד עיניו טיב הנכס, כגון: מצבו הפיזי של הנכס, שווי הנכס (יתכן ותדרשו להביא לבנק הערכת שמאי שיעריך את שווי הנכס), האם הרישומים של הנכס תקינים והאם המצב המשפטי של הרישומים מאפשרים קבלת ביטחונות מספקים.

 

 

3. שיעור המשכנתא מסך עלות רכישת הנכס

 

שיעור המימון, או אחוז המימון, הוא מונח המתייחס ליחס שבין המשכנתאות על הנכס לשווי הנכס. לדוגמה, אם שווי הנכס 1,400,000 ₪, והמשכנתאות על הנכס הן בסך  700,000 ₪, במקרה זה שיעור המימון הוא 50%.

על פי הנחיות בנק ישראל קיימות מגבלות לשיעור המימון האפשרי שבנק יכול לתת, וזאת בנוסף להגבלות שהבנק מחליט עליהן בכל עסקה ועסקה.

 מגבלות בנק ישראל על שיעור המימון הן:

  • הלוואה לדיור לצורך רכישת זכות במקרקעין המהווים דירה יחידה* – עד 75%.
  • הלוואה לדיור לצורך רכישת זכות במקרקעין המהווים דירה חליפית* – עד 70%.
  • הלוואה לדיור לצורך רכישת זכות במקרקעין המהווים דירה להשקעה* או הלוואה לדיור הנלקחת על ידי תושב חוץ – עד 50%.
  • הלוואה לדיור לצורך רכישת דירה לזכאים שקיבלו הודעת זכייה ממשרד הבינוי והשיכון במסגרת תכנית מחיר למשתכן- עד 90% מחוזה רכישה (בתנאי עמידה בקריטריונים  ולנהלים של משרד הבינוי והשיכון, בנק ישראל והבנק)

 

*לפי הגדרת רשות המיסים

רכישת דירה היא אחת העסקאות המשמעותיות והגדולות שאנו עושים במהלך החיים וכרוכה באחת ההוצאות הכספיות הגדולות שייצא לנו לעשות. חשוב לעשות שיעורי בית יסודיים לפני שמחליטים על צעד כזה. אנחנו בלאומי למשכנתאות לרשותכם בכל שאלה. >>.

 

האמור הינו מידע כללי בלבד ולצורך נוחות, ואינו ממצה את כל המידע הרלוונטי ואינו מהווה תחליף לכל ייעוץ מקצועי ו/או אחר בנושא זה. מידע נוסף ניתן לקבל אצל נציגי לאומי למשכנתאות בסניפים. אין באמור כדי לחייב את הבנק להעמיד הלוואות כלשהן ו/או בהתייחס לתנאים להעמדתן. הכל בהתאם לקריטריונים של הבנק.*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

שדות חובה מסומנים בכוכבית

תגובתך הועברה לצוות לאומי בלוג ותפורסם לאחר אישורה.

האם אתה מסכים?