מיטל כרמונה

קצרים | מהי הרשאה לחיוב חשבון?

מיטל כרמונה
חיובים עפ”י הרשאה הינה שיטה לביצוע תשלומים,

חיובים עפ”י הרשאה הינה שיטה לביצוע תשלומים, ובה מוטב גובה כספים מהמשלם באמצעות בנקים. חשבון הבנק של המשלם מחויב וחשבונו של המוטב מזוכה מכח החיוב שמציג המוטב עפ”י החתום בכתב ההרשאה . הרשאות נפוצות הן למשל תשלומי משכנתא, תשלומי חשבונות לעירייה, חשבונות מים, חשמל, טלפון וכדומה.
כדי לפתוח הרשאה לחיוב חשבון עליכם לשלוח אל הבנק טופס “כתב הרשאה” אותו תקבלו מהמוסד. טופס זה הוא למעשה חוזה ההתקשרות המתקיימת ביניכם לבין המוסד (המוטב) בדבר חיוב חשבון הבנק שלכם וזיכוי המוסד בסכומים שיידרשו על ידו.
ההרשאה תפתח בחשבונכם תוך 3 ימי עסקים ומעתה והלאה רשאי המוסד לחייב את חשבונכם כמוסכם עמכם.