שירלי גרשט איזנשטיין

האם רשמתם שיק תקין?

שירלי גרשט איזנשטיין
לאחרונה ערכנו בסניף פרדסיה ערב ללקוחות בנושא תכנון תקציב משק הבית


לאחרונה ערכנו בסניף פרדסיה ערב ללקוחות בנושא תכנון תקציב משק הבית. במהלך ההרצאה, שמנו לב כי אחד הנושאים שהעלו הכי הרבה שאלות והתעניינות מצד הקהל היה נושא ה”שיקים” וכיצד לרשום שיק באופן תקין.כביכול, נראה שמדובר בנושא פשוט וטריוויאלי שידוע לכולם, הרי “כולם משתמשים בשיקים”.
אז זהו, שלא. מסתבר שכל הנושא עדיין לא ברור לחלוטין לחלק גדול מהאנשים ולכן החלטנו לרשום לכם מספר כללים מההרצאה כאן, כדי שתוכלו לרשום שיק תקין וקביל.

ראשית, מהו שיק?

שיק הינו שטר ערוך מאת אדם אל חברו, חתום בידי נותן השטר, לתשלום סכום כסף מסוים בזמן עתיד קבוע.

איך רושמים שיק?

שיק צריך להירשם בעט, ותמיד צריך להקפיד על רישום התאריך לתשלומו. התאריך יכול להיות של מועד כתיבת השיק או תאריך עתידי, בהתאם לנסיבות.

חשוב לשים לב שהסכום בספרות והסכום במילים יהיו תואמים. כאשר יש אי התאמה בין הספרות למילים זה יוצר בלבול אצלנו הבנקאים, הבודקים את השיק ותקינותו, ולכן נצטרך להחזיר את השיק במקרה הזה כדי לוודא את הסכום הנכון.

במידה ובכל זאת טעיתם באחד מהפרטים שרשמתם בגוף השיק, לא תוכלו לבצע שינוי בשיק לאחר שנכתב, למעט הסכום. אנא שימו לב שלאחרונה לאומי הוסיף הערה בגוף השיק אשר מבהירה כי לא ניתן לשנות את תאריך השיק בכלל (גם לא בחתימה ליד תיקון התאריך).

לפני שאתם מסיימים, עוד פרט שנראה מובן מאליו אבל לפעמים מפספסים: חייבים  לחתום על השיק!

מהו סימון הקרוס על השיק?

היום, “ברירת המחדל” של שיקים בפנקס שתזמינו יהיו כאלו עם סימון “קרוס” – סימון שני קווים מקבילים באלכסון בחלק העליון של השיק. סימון ה”קרוס” נועד למניעת תשלום תמורת השיק במזומן ללא הפקדתו בחשבון המקבל.

במידה והמשלם מעוניין להגביל את סחירות השיק, ושמקבל השיק בלבד יוכל לקבלו ללא אפשרות להעבירו לצד נוסף, יש לרשום בתוך סימון ה”קרוס” בין שני הקווים המשורטטים את המילים “למוטב בלבד”. בנוסף, יש צורך לרשום בשם מוטב השיק “שלמו ל” במקום “שלמו לפקודת”.

על פי הוראות בנק ישראל, הבנק חייב לספק לכל לקוח הדורש זאת, פנקסי שיקים שעליהם מודפסת מראש הגבלת הסחירות על ידי “למוטב בלבד”. כך, תימנע סיטואציה בעייתית כמתואר לעיל, החושפת את בעל השיק לכישלון תמורה ולתביעות.

מה לעשות אחרי שקיבלתי שיק?

לאחר שקיבלתם שיק והפקדתם אותו בחשבונכם, אנא המתינו שלושה ימי עסקים לפני שהוצאתם את תמורת השיק. הסיבה לכך היא ששיק יכול לחזור למקבל, כלומר תמורתו לא תתקבל בחשבון המקבל, ממספר סיבות:

לעיתים הרישום אינו תקין ואז יחזור השיק מסיבה “טכנית” ולעיתים מסיבת חוסר יכולת תשלום השיק ע”י בעל השיק. במקרה האחרון יחזור השיק מסיבת אכ”מ- אין כיסוי מספיק.

אז זהו, עכשיו שאתם יודעים כיצד לרשום שיקים תקינים אנו מאחלים לכם לרשום אותם למטרות הטובות ביותר.

כתבו ביחד:

  • מר אברהם ימיני, אגף אשראי פרטי, לאומי.
  • קרן הינדי, בנקאית אישית בסניף לאומי פרדסיה.
  • שירלי גרשט איזנשטיין, מנהלת סניף לאומי פרדסיה.