שחר ראובני

חוסכים בקרנות פנסיה? תתכוננו לשינוי גדול

שחר ראובני
השינויים בהקצאת האג"ח המיועדות לעמיתי קרנות הפנסיה החדשות שנכנסו לתוקף ביולי 2017, צפויים להיטיב עם הפנסיונרים גם בזמני משבר, אך על חשבון העמיתים הצעירים.

 

החוסכים בקרנות הפנסיה המקיפות* זכאים להטבה ייחודית – הקצאה של אגרות חוב ממשלתיות ייעודיות הנושאות תשואה שנתית ריאלית מובטחת של 4.86%. עד כה הוענקה ההטבה באופן שווה לכל חוסך או פנסיונר בקרן – החזקה של 30% בנכסיהם באג"ח מיועדות, שהעניקה עוגן לתשואה ואפשרה להקטין את התנודתיות בתיק. לאור הנחיה חדשה, החל בחודש יולי מחולקות האג"ח המיועדות באופן שונה בין העמיתים והפנסיונרים בקרנות הפנסיה המקיפות החדשות.

 

השינוי באופן חלוקת האג"ח המיועדות

ההקצאה לכל אחת מקרנות הפנסיה נותרה ללא שינוי – 30% מנכסי הקרן. אלא שחלוקתן בין העמיתים והפנסיונרים השתנתה, כך שנכון להיום הפנסיונרים זכאים להקצאת אג"ח מיועדות בשיעור של לפחות  60% מנכסיהם ויתרת האג"ח המיועדות מחולקות בין יתר עמיתי הקרן. בשלב מאוחר יותר (בשנת 2024) אמורה להתקבע מדרגה נוספת של בני 50+, שיקבלו הקצאה של עד 30% אג"ח מיועדות והיתרה תעבור לעמיתים הצעירים.

 

למה צריך את זה?

בשנים האחרונות נוצר גרעון בקרנות הפנסיה החדשות המקיפות בכל פעם שאחד העמיתים יצא לפנסיה. זאת מאחר וקצבת הזקנה מחושבת תחת ההנחה שהחסכונות צפויים להשיג תשואה שנתית ריאלית של 3.74%, בעוד שבפועל מושגת תשואה נמוכה משמעותית. כך שכל חוסך שהחל לקבל קצבה מהקרן, יצר גרעון מיידי וקיבל קצבה גבוהה מזו שהיה מקבל לו זו חושבה לפי הריבית שמושגת על הכספים בפועל.

השינוי באופן הקצאת האג"ח המיועדות אמור לפתור, לפחות חלקית, את הבעיה, באמצעות הקצאה גבוהה יותר של אג"ח מיועדות לפנסיונרים. בנוסף צפויה הקצבה שלהם, שתלויה בין היתר בתשואות שמושגת על נכסיהם, ליהנות מיציבות גבוהה יותר, גם בזמני משבר.

מהצד השני, הפגיעה בצעירים צפויה להיות מינורית, בשל טווח ההשקעה הארוך שלהם ולאור העובדה שלפי שיטה זו הם אינם אמורים לשאת בגירעונות הנוצרים בעקבות פרישת עמיתים לפנסיית זקנה.
 

מי יקבל יותר?

חלוקת אגרות החוב מתבצעת בתוך כל קרן באופן נפרד, עד גמר ההקצאה לה היא זכאית, בשיעור של 30% מנכסיה. כך שלכאורה, ככל ששיעור הפנסיונרים בקרן גבוה יותר, יישארו פחות אג"ח מיועדות לעמיתים הצעירים וההפך.

אלא שקיימת הנחייה משלימה, שמטרתה להגביל את הפערים בין עמיתי הקרנות. זאת על ידי הגדלת ההקצאה לפנסיונרים, בקרן שעמיתיה הצעירים זכו להקצאה גבוהה ביחס לזו שהתקבלה בקרן החלשה ביותר. כך שהנהנים העיקריים מקרן בעלת שיעור פנסיונרים נמוך, הם דווקא הפנסיונרים שעשויים לקבל הקצאת אג"ח מיועדות גבוהה יותר מזו של הפנסיונרים בקרן אחרת.

 

* קרנות הפנסיה המקיפות הן מוצר החיסכון הפנסיוני הנפוץ ביותר נכון להיום, שמעניק לעמיתים כיסוי לגיל פרישה, לצד ביטוח למקרה נכות ומוות. 


מאמר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. מאמר זה אינו מהווה הצעה או המלצה להחזקת, רכישת או מכירת נייר ערך או נכס פיננסי או לביצוע כל עסקה בהם.