שרית כץ

5 דברים חשובים בתלוש השכר

שרית כץ
גם אם אתם עובדים במקום מסודר, כדאי לכם להכיר את תלוש המשכורת שלכם.

גם אם אתם עובדים במקום מסודר, כדאי לכם להכיר את תלוש המשכורת שלכם. ואנחנו לא מתכוונים רק לשורה התחתונה החשובה – כמה כסף נכנס לחשבון הבנק. תלוש השכר הוא הדו”ח המפרט, לך העובד, האם כל זכויותיך מיושמות ומוסדרות. התלוש שלך מפרט בין השאר את זכויותיך הפנסיוניות. הבה נבחן על איזה סעיפים כדאי להתעכב כדי להיות שקט כי אכן זכויות אלה מובטחות?
1. שכר להפרשות– ראשית, עליכם לשאול מאיזה שכר מובטחות זכויותיכם? ברוב המקרים, שיעורי ההפקדה של המעסיק בגין זכויות פנסיה אינן מהשכר ברוטו המופיע בתלוש השכר אלא משכר נמוך יותר, “שכר להפרשות”. שכר זה כולל בעיקר את השכר הבסיסי ובמרבית המקרים אינו כולל תוספות כמו שעות נוספות, הוצאות הנסיעה וכדומה.

עובד רשאי להפקיד גם עבור השכר שאינו להפרשות. מומלץ להתייעץ על גובה הסכום שאפשר להפקיד וליהנות מפטור ממס.

 

2. חוק פנסיה חובה– שנית, כדאי לבחון מהו שיעור ההפקדה המינימאלי לו אתם זכאים? החל מינואר 2008 חל חוק פנסיה חובה, הקובע כי מעביד חייב להפריש עבור עובדיו לביטוח פנסיוני, הכולל ביטוח לאובדן כושר עבודה ומוות, לאחר חלוף חצי שנת עבודה. בנוסף, החוק קובע כי כאשר עובד מתחיל לעבוד כשיש לו כבר ביטוח פנסיוני פעיל כלשהו, יהיה המעסיק חייב להפקיד עבורו לחיסכון הפנסיוני החל מיומו הראשון בעבודה.

שיעורי ההפקדה המינימאליים על פי החוק עולים בהדרגה מידי שנה:

 

3. סעיף בגין ניכוי לקרן פנסיה / ביטוח מנהלים– כעת כדאי לבחון כמה הפקידו עבורכם בפועל. שיעורי ההפקדות נגזרים מהסכם העבודה שנחתם בין העובד למעסיק ועליכם לבחון כי לא קיימים פערים.

ניכוי משכר העובד – חישוב רכיב תגמולי עובד נע בין 4.16% ל-7% מהשכר ברוטו והוא מנוכה מהשכר נטו של העובד. התלוש לא בהכרח יפרט את אחוזי ההפקדה אלא את הסכומים בשקלים, ניתן לחשבם או לפנות למעסיק לבירור.

ניכוי המעביד  חישוב רכיב תגמולי מעביד נע בטווח של 4.16% עד 7.5% מהשכר ברוטו של העובד והוא למידע בלבד. המעביד מפקיד ישירות לחיסכון הפנסיוני של העובד.

ניכוי המעביד לפיצויים – החישוב נע בין 4.16% ל-8.33% משכר העובד.

 

4. סעיף בגין ניכוי לקרן השתלמות – קרן ההשתלמות היא מכשיר חיסכון לטווח בינוני, הנהנה מהטבות מס הן בשלב ההפקדה (עד תקרת שכר של 15,712 ₪ נכון ל-2012) והן בשלב המשיכה (פטור ממס רווחי הון)., ההפקדה מורכבת מרכיבי הפקדת עובד ומעביד, כאשר העובד צריך להפקיד לכל הפחות שליש מחלקו של המעביד.

חשוב לציין כי השכר להפרשות לעניין הסדר הפנסיוני אינו בהכרח זהה לשכר הקובע לעניין קרן השתלמות. בנוסף, חשוב לזכור שקרן ההשתלמות היא הטבה שלא כל העובדים זכאים לה.

 

5דו”חות קרן הפנסיה /חברת הביטוח– במידה וסכום ההפקדות לחיסכון פנסיוני אכן מופיע בתלוש כנדרש עדיין לא תמה מלאכתכם, עליכם לוודא כי הכספים הגיעו גם ליעדם. בדוחות הנשלחים מידי רבעון מחברת הביטוח, מקרנות פנסיה ומקופות הגמל מופיע פירוט לגבי כל ההפקדות.

מומלץ לבדוק אם הסכומים שהופקדו תואמים את הסכומים המופיעים בתלוש השכר. כמו כן, כדאי לוודא שהוא תואם לסכום הנדרש על פי הסכם העסקה.

אי הפקדה לחשבון העובד יכולה לנבוע ממספר סיבות: ייתכן כי המעסיק לא העביר את הכספים. , לחילופין, ייתכן כי העביר שיק כסכום כולל לכל עובדיו, אך בחלוקה הפרטנית לעובדים חלה טעות., במקרים אחרים המעסיק העביר את הכספים כראוי אך נעשתה טעות בקליטת הכספים אצל הגוף המנהל.

 

6. נתונים אישיים – תלוש המשכורת בחלקו העליון מכיל נתונים אישיים של העובד. גם כאן יש משמעות לתקינות הנתונים. לדוגמה, סעיף התחלת עבודה\ותק הוא סעיף משמעותי מאוד לחישוב גובה הפיצויים ביום שבו יפוטר העובד.

תלוש השכר אינו מסמך קל לקריאה, אך לתוכנו יש חשיבות לגבי עתידכם. רצוי כי תתעמקו בו ותתייעצו עם הגורמים האחראיים במקום עבודתכם, לפחות לגבי תלוש שכר אחד על מנת שתוכלו לעקוב ולוודא כי זכויותיכם מובטחות.

אני כאן לשירותכם בכל שאלה כאן בתגובות.