תהילה בן ארי

שני שינויים שאתם צריכים להכיר במיסוי ניירות ערך

תהילה בן ארי
למקרה שלא שמעתם, ב- 01.01.2012

למקרה שלא שמעתם, ב- 01.01.2012 נכנסו לתוקף מספר שינויים הנוגעים למיסוי ניירות ערך. אם עוד לא התעדכנתם, אל דאגה, אני כאן בשביל להביא בפניכם את עיקרי השינויים, אשר נוגעים בעיקר בשני נושאים:

 • העלאת שיעורי המס, בעקבות “ועדת טרכטנברג”.
 • הרחבת אפשרויות קיזוז רווחים כנגד הפסדים באמצעות מנגנון הקיזוז בבנקים.
 • העלאת שיעורי המס, בעקבות “ועדת טרכטנברג”:

  בעקבות המלצות “ועדת טרכטנברג”, פורסם בתאריך 06.12.2011 חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע”ב – 2011. על פי החוק, החל מתאריך 01.01.2012 הועלו שיעורי המס החלים על פעילות מניירות ערך.

  כיצד זה משפיע עלינו?

  להלן עיקרי השינויים שחלו:

  1. שיעור המס על יחידים בגין הכנסות מניירות ערך צמודים (רווח הון, ריבית/דמי ניכיון, דיבידנד) עלה מ-20% ל-25%.
  2. שיעור מס חברות עלה מ-24% ל-25%.
  3. המס בשיעור 15% על ניירות ערך לא צמודים – לא השתנה ונותר 15%.
  4. עבור ריבית/דמי ניכיון שמשולם ליחיד לאחר 31.12.2011, בגין נייר ערך צמוד – יבוצע חישוב ליניארי: על החלק שנצבר עד 31.12.2011 ינוכה מס בשיעור של 20% ועל היתר, ינוכה מס בשיעור 25%.

   

  הרחבת אפשרויות קיזוז רווחים כנגד הפסדים באמצעות מנגנון הקיזוז בבנקים:

   קיזוז הפסדי הון מניירות ערך מבוצע על ידי הבנק בדרך של קיזוז רווח כנגד הפסד.

   עד סוף שנת 2011, לא ניתן היה לקזז באמצעות הבנקים רווח שנוצר בחודש קלנדרי מסוים כנגד הפסד שנוצר לאחר אותו חודש. כאמור, מי שרצה לבצע קיזוז היה נדרש לבצע זאת במסגרת התחשבנות ישירה מול רשות המיסים.

   החל מתאריך 01/01/2012, בעקבות תיקון לתקנות מס הכנסה, הבנק מבצע קיזוז של רווחים כנגד הפסדים לאורך כל שנת המס, גם אם ההפסד נוצר לאחר החודש בו נוצר הרווח. המשמעות הינה, שלקוחות הבנק יוכלו לקבל החזרי מס הנובעים מקיזוז רווחים כנגד הפסדים ישירות ע”י הבנק, מבלי שיצטרכו לפנות לרשות המיסים לקבלת ההחזרים. לשמחתי נראה כי אין ספק שמדובר בהקלה משמעותית ללקוחות.

   

  לסיכום, למרות שהפוסט הזה רחוק מלהיות יעוץ מס (על מנת לקבל שירות כזה תמיד מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון או יועץ מס), אני מקווה שעכשיו השינויים יותר ברורים לכם, ואשמח לענות על כל שאלה בתגובות.

  “פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ כלליים ו/או המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לרכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי”.