אנה באומן

האג”ח יקר – שוקי המניות מתומחרים באופן סביר

אנה באומן
בשוק המניות הגלובלי כדאי להגדיל את החשיפה לסקטורים דפנסיביים.

בשוק המניות הגלובלי כדאי להגדיל את החשיפה לסקטורים דפנסיביים.
בראייה ארוכת טווח, שוקי המניות בעולם אטרקטיביים, רמת המכפילים ברוב המדדים העיקריים אינה חריגה ושוקי המניות אינם יקרים בהשוואה היסטורית. יחד עם זאת, בהינתן קצב צמיחה גלובלי נמוך יחסית בהשוואה היסטורית, ובהינתן שגם ברבע הרביעי של השנה הפירמות לא צפויות לדווח על עלייה משמעותית ברווחים, אנו ממליצים להגדיל את החשיפה לסקטורים דפנסיביים על חשבון סקטורים מחזוריים.

מבחינה גיאוגרפית אנו ממשיכים להמליץ להתמקד בשוק האמריקאי, ובמיוחד בסקטור הדיור ונגזרותיו (בנקים אזוריים), לאור השיפור היחסי בפעילות הכלכלית בארה”ב בהשוואה לשווקים באירופה ובאסיה. גם שוקי צפון אמריקה האחרים (קנדה ומקסיקו) ודרום אמריקה, אטרקטיביים באופן יחסי. אנו נותנים משקל חסר ליפן ולמרבית מדינות אסיה, בעיקר על רקע נתוני המאקרו שמצביעים על המשך ההאטה בשווקים אלו. בסין ממשיכים להתפרסם נתוני מאקרו חיוביים, ואנו משאירים את שוק המניות הסיני במשקל שוק.

הסיכון העיקרי לשוקי המניות נובע מהידרדרות אפשרית של הכלכלה העולמית לרמות צמיחה נמוכות אפילו יותר ואף למיתון גלובאלי. בטווח הקצר, התפתחויות בנושא הצוק הפיסקלי בארה”ב צפויות להשפיע על השווקים. בנוסף, הסיכונים שקשורים למשבר החובות באירופה עומדים בעינם, והצמיחה בגוש האירופי לא צפויה להתאושש בעתיד הקרוב.

 

אג”ח ממשלתי: לא למשקיעים פרטיים

לאחרונה נצפו סימנים המלמדים על התמתנות קצב ההאטה בכלכלה העולמית, והצמיחה הגלובלית עשויה להתייצב ואף לעלות באיטיות במהלך שנת 2013. גם ההתמתנות הניכרת שחלה באינפלציה העולמית הסתיימה, וצפויה לחזור ולעלות במהלך השנים הקרובות.

עדיין, השילוב של קצב צמיחה נמוך, אינפלציה גלובלית נמוכה יחסית, ושוק עבודה פגוע, מאפשרים לבנקים מרכזיים להעמיק את ההרחבות המוניטאריות המאסיביות שכבר מופעלות. לכן רמת הנזילות בשווקים צפויה להמשיך ולהיות גבוהה, ובהיעדר אירועים אקסוגניים משמעותיים – עקומי האג”ח הממשלתיים של ארה”ב וגרמניה, שנחשבים “חסרי סיכון”, ימשיכו להיות נמוכים מאוד.

בחלק הארוך של עקומים אלו, אנו מעריכים שנמשיך לראות לחצים מתונים לעליית תשואות, כתלות בהערכות לגבי מידת ההתאוששות של הכלכלות מחד (בעיקר בארה”ב), ועלייה בציפיות האינפלציוניות מצד שני. יחד עם זאת, השפעות אלו על תשואות האג”ח הממשלתיות הארוכות צפויות להיות מוגבלות לאור התערבות הפד ורכישת אגרות גם בקצה הארוך של העקום.

“הצוק הפיסקאלי” בארה”ב, כאמור, כבר תופס את תשומת הלב של המשקיעים, וצפוי להעיב על השווקים בטווח הזמן הקצר, עד שימצא פתרון מוסכם לנושא. יתכן שהפתרון יעמיד את דירוג החוב של ארה”ב במבחן בטווח הזמן הבינוני.

ככלל, העקומים הממשלתיים אינם אטרקטיביים למשקיע הפרטי.

הסיכון העיקרי להמלצה נובע מתרחיש של הידרדרות הכלכלה הגלובלית למיתון, והתמתנות נוספת של לחצי האינפלציה, שיביאו לירידת תשואות בעקומים הממשלתיים.

 

אג”ח קונצרני: להתקד במח”מ קצר-בינוני תוך עלייה מחושבת ברמות הסיכון

ביקושים גבוהים, שנובעים מרמת ריביות נמוכה מאוד באג”ח ממשלתיות, גרמו בחודשים האחרונים לירידה במרווחים בשוק האג”ח הקונצרני. במקביל, היקף ההנפקות הגלובלי נמצא ברמת שיא, והוא צפוי להמשיך ולגדול, כשהפירמות מבקשות לנצל את רמת התשואות הנמוכה למיחזור חוב תוך הארכת המח”מ. תופעה זו, עלולה להביא בחודשים הקרובים לעלייה של המרווח בין עקומי האג”ח הקונצרני ובין העקומים הממשלתיים, בעיקר בטווחים הארוכים.

בדומה לעקום הממשלתי, התשואות הנמוכות הופכות את האפיק הקונצרני ללא אטרקטיבי בראייה היסטורית. יחד עם זאת, להערכתנו, למרות קצב הצמיחה הגלובלי הנמוך, שיעור הכשלים בפועל לא יגדל באופן משמעותי בטווח הקצר, לאור עלויות המימון הנמוכות והנזילות הגבוהה בשווקים הפיננסיים. עקב כך, כדאי להתמקד במח”מ קצר-בינוני, וניתן לעלות בדרגת סיכון הפירמה, תוך בחירה סלקטיבית של אגרות.

הסיכון העיקרי להמלצה לגבי חשיפה נמוכה לאפיק עלול לנבוע מגידול של היצע האשראי בשווקים תוך שיפור במצב הפירמות, מה שיגרום להמשך הירידה במרווחים. סיכון נוסף הוא להתדרדרות משמעותית במצב הכלכלה תוך התייבשות הנזילות, שעלולה להביא לעלייה בשיעור הכשלים.

 

לסקירה המלאה באתר לאומי

 

פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ כלליים ו/או המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לרכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי.