ורד שקד

כך תנהל את תקציב המשפחה באקסל | Excel

ורד שקד
ממש כמו חברה, שירות תקציב אישי מאפשר לכל משפחה לייצא לאקסל את רכיבי התקציב

ממש כמו חברה, שירות תקציב אישי מאפשר לכל משפחה לייצא לאקסל את רכיבי התקציב, בחלוקה לתקופות, לפי קטגוריות ובהתאם ליעדים שהוצבו והעמידה בהם
האם חשבתם פעם על המשפחה שלכם כעל חברה? אם תחשבו על זה טוב, סביר להניח שתמצאו מנכ”ל (או מנכ”לים) וסמנכ”לים (בדרך כלל קטנים המתרוצצים בין הרגליים או מתבגרים המסתגרים בחדריהם) אשר דורשים כל אחד תקציב גדול יותר ל”מחלקה” שלו. האם בתוך האופרציה הזו יש גם סמנכ”ל כספים אשר אמון על ההוצאות וההכנסות של הבית? האם החברה הקטנה שלכם מתכננת תקציב משפחתי? ואיך עושים את זה בכלל?
 בימים אלו, כשמתחילים להרגיש את האביב שבפתח (ואולי מתחילים לתכנן את חופשת הקיץ), כדאי לפנות זמן ולבדוק את התקציב המשפחתי על כל היבטיו: חשבון הבנק, ההכנסות וכן ההוצאות השוטפות, הצפויות והבלתי צפויות. כך למשל, אם אתם רוצים לתכנן את החופשה המשפחתית, כדאי לבחון מה יהיו מקורות התשלום עבורה.

 כלי חשוב שיכול לסייע לכם לעשות זאת, הוא שירות תקציב אישי – כלי עזר המאפשר לנהל ולתכנן את התקציב האישי ביעילות ובקלות באמצעות מגוון דו”חות מתקדמים. ניתן להצטרף לשירות בקישור ללא תשלום, ולהגדיר את התקציב המשפחתי בהתאם לצרכים האישיים שלכם. כך למשל, במאזן שלי ניתן לבחור קטגוריות בהתאם להוצאות המשפחתיות ולבחון אותן על פני תקופות שונות וכן להציגן בתצוגה ויזואלית ברורה אשר תסייע לכם לנתח אותן.

יכולת נוספת של שירות התקציב האישי היא השוואת פרופיל האוכלוסיה: ניתן להשוות את ההוצאות המשפחתיות למשפחות הדומות ברמה הסוציואקונומית והנתונים הפיננסים. מערכת זו מאפשרת לכם לבחון בעיקר את ההוצאות של משפחתכם בהשוואה למשפחות דומות לכן – ולהתרשם על מה משפחות אחרות מוותרות ועל מה לא. יתכן שתתרשמו כי הביצועים שלכם בעסק ושמו “משפחה” טובים מאלה של משפחות אחרות.

 ממש כמו חברה, מאפשר הכלי לייצא לאקסל את רכיבי התקציב, כך שניתן לצפות בכל ההוצאות בחלוקה לתקופות (שלושה חודשים אחרונים או שנה אחרונה) לפי התפלגות לקטגוריה, מצב החודש הנוכחי וכן היעדים שהוצבו והעמידה בהם.

 ייצוא רכיבי התקציב לאקסל יאפשר לך להכניס נתונים נוספים, להצליב את הנתונים מאתר הבנק למקורות פיננסים נוספים וכך יסייע בתהליך קבלת ההחלטות, וניהול התקציב המשפחה.

על מנת לייצא קובץ אקסל משירות התקציב האישי:

היכנס לתקציב האישי

בסרגל הכלים הימני בחר את האופציה “ייצוא לאקסל הוצאות והכנסות”

 בחר את התקופה הרצויה, בהתאם לדוגמא המצורפת:

ניהול תקציב המשפחה באקסל - אתר לאומי

מרגע זה ניתן לעבוד על קובץ האקסל ולבצע בו שינויים:

 ריכוז הוצאות והכנסות תלת חודשי