צח בר-מנשה

דברים שכדאי לדעת על הרשאה לחיוב חשבון

צח בר-מנשה
כשמדובר בתשלום שובר, קיימות כמה אפשרויות לשלם אותו כאשר 2 דרכים עיקריות הן: 1. לשלם באמצעות "צלם שלם" באפליקציית לאומי במקרה ומדובר על תשלום חשבון חשמל, ארנונה או בזק. כך ניתן לשלם את השוברים בשני צעדים - פשוט סורקים את השובר, ומשלמים. 2. הרשאה לחיוב חשבון - המאפשרת חיים קלים ולשלם את כל ההתחייבויות שלכם (גנים, מתנ"סים, חשבון מים, ועוד....) באמצעות כתב הרשאה. אז איך זה עובד?

צח בר-מנשה, מנהל מוצר חיובים על פי הרשאה בלאומי, החליט לעשות לכם סדר בנושא חיובים על פי הרשאה, ומביא לפניכם את עיקרי הדברים:

הוראה חדשה של המפקח על הבנקים קובעת כי החל מ – 11.10.2015, יהיה ניתן לפתוח הרשאה לחיוב חשבון בערוצים דיגיטליים. הלקוח יוכל להגביל את גובה החיוב וגם לשלוט מראש בתום תוקף החיוב.

הראציונל: המפקח מעוניין בהגברת התחרות, ומעוניין להקל על לקוחות בעת המעבר בין בנקים. לתפיסתו,  נושא החיובים ע"פ ההרשאה הינו גורם מעכב, ועל-כן הוא עדכן את ההנחיה בנושא. אבל אני רותם את העגלה לפני הסוסים. כדאי, קודם כל, להבין על מה אנחנו מדברים בכלל…..

בשיחות עם לקוחות, חלקם שואלים אותי,  מה זה בכלל "חיוב על פי השראה"?

חיובים עפ"י הרשאה הינה שיטה לביצוע תשלומים, על פיה מוטב (עסק) גובה כספים מהמשלם באמצעות הבנקים. חשבון הבנק של המשלם מחוייב וחשבונו של המוטב מזוכה, על פי תנאי כתב הרשאה שנתן המשלם לבנק. כלומר, העסק והלקוח מחליטים על אופן התשלום, והבנק הוא המבצע. שיטת התשלום של חיובים על הרשאה נפוצה מאוד בישראל. כיום, עשרות אלפי מוסדות גובים תשלום באמצעות חיובים ע"פ הרשאה – ביניהן החברות הגדולות במשק. לדוגמא: קופות חולים, חברות תקשורת, וגם עסקים קטנים כמו חוגים וגני ילדים.

כדי שתבינו את ההיקף: רק בלאומי נפתחות, מדי יום,  אלפי הרשאות חדשות.

מה השינוי אומר בתכל'ס מבחינתכם ?

לא צריך להגיע לסניף החל מאוקטובר, כבר לא חייבים להגיע לסניף כדי לפתוח הרשאה חדשה. עתה ניתן להקים גם באמצעות לאומי CALL, ובאתר האינטרנט של הבנק. השימוש באינטרנט או בלאומי CALL, הוא מהיר ויעיל:

  • הלקוח צריך לפנות למוסד נותן השירות ולקבל ממנו את קוד המוסד, שם המוסד, ואסמכתא (אם קיימת)
  • לאחר קבלת הפרטים, יכול הלקוח להיכנס לאתר לאומי באינטרנט, ולהקים הרשאה דרך האתר, או להתקשר למוקד לאומי CALL, שם בנקאי יפתח עבורו את ההרשאה
  • הלקוח יקבל חיווי מיידי האם ההרשאה הוקמה כראוי

אפשר להגביל את סכום החיוב – שמעתי תלונות של לקוחות, שטענו כי מוסדות גבו מהם סכומים גבוהים מהנדרש, ולאחר מכן היה מסובך לקבל את הכסף בחזרה. גם לעניין זה אנו נותנים פתרון החל מאוקטובר. כדי לשפר את הבקרה של הלקוחות על ניהול החיובים בחשבונם, אנו מאפשרים להם להגדיר בעצמם את המגבלה על סכום החיוב בהרשאה. במילים אחרות – הם יוכלו להגיד למוסדות הגובים את תקרת הגבייה שלהם.  לדוגמא, חיוב של גן הילדים לא יעלה על 3,000 ש"ח. אם אותו גן ינסה לגבות 3,001 ₪ –  החיוב יידחה.

ניתן להגדיר את מועד החיוב האחרון – עוד שינוי שנכנס, הוא האפשרות להגדיר מגבלת תום תוקף – לקוח יוכל לקבוע את התאריך, שלאחריו לא יכובד החיוב. לדוגמא, שנת הלימודים מסתיימת ביוני, הלקוח יוכל לקבוע שהחל מיולי, לא יועבר תשלום לגן.

לקינוח, עוד משהו שכדאי שתדעו: לקוחות יכולים לבטל חיוב עד 3 ימים ממועדו, באמצעות פנייה לבנק, בכתב. חשבונם יזוכה אוטומטית בסכום החיוב.