קרן ופנר

החוק החדש: כל מה שצריך לדעת על השימוש בצ’קים

קרן ופנר
ההגבלות על שימוש במזומן נכנסו כבר לתוקף, ועכשיו גם הצ'קים נכנסים לתמונה עם שינוי באופן שבו אנחנו משתמשים בהם. מה זה אומר ואיך נערכים? מדריך

ב-1 ביולי 2019 נכנסו לתוקף הגבלות חדשות על שימוש בצ'קים. מדובר בחלק ב' של חוק צמצום השימוש במזומן. המטרה ברורה, להיאבק בהון שחור, בהלבנת הון ובהעלמות המס, אבל איך זה משפיע עלינו ומה עלינו לדעת?

 

מאיפה הכל התחיל?

החוק אושר בכנסת במרץ 2018, והוא  מתבסס על המלצות "ועדת לוקר", לבחינת צמצום השימוש במזומן. החוק קובע כי החל מ-1 בינואר 2019, ייאסר על הצדדים לתת ולקבל תשלום במזומן מעל לסכומים מסוימים. כיוון שצ'קים מוסבים (בהם חותם המוטב על גב הצ'ק כדי להעבירו לאחר) וצ'קים פתוחים הם דומים למזומן מבחינת אפשרויות הסחירות שלהם, נקבעו הגבלות על השימוש בהם. 

 

אז מה משתנה לגבי הפקדות צ'קים בחשבון?

  • צ'ק פתוח: הבנק לא יפרע צ'ק בסכום כלשהו, אם שם מקבל התשלום (המוטב) אינו מופיע בצ'ק.
  • הסבות צ'קים
    1.  הבנק לא יפרע צ'ק שסכומו מעל 10,000 ₪ אם יש בו יותר מהיסב אחד, אלא אם ההיסב השני הוא לגוף פיננסי מפוקח (בנק, בנק הדאר, בעלי רישיון למתן שירותים פיננסיים וכד'). הגוף הפיננסי שקיבל את הצ'ק יכול להסב אותו לגוף פיננסי מפוקח אחר.
    2. בנוסף, הבנק לא יפרע צ'ק מוסב (כלומר שהועבר ע"י המוטב לצד שלישי הנקרא "נסב") שסכומו מעל 10,000 ₪  אם שם המוטב ומספר זהותו, וכן שם הנסב, אינם רשומים בגב הצ'ק.   

 

איך ייראה הצ'ק החדש?

התקנות החדשות מחייבות פורמט אחיד בצד הקדמי של הצ'ק והשינוי העיקרי יהיה החלפת המיקום של החתימה ושל התאריך:


צילום של שיק לדוגמה


עוד מחייבות התקנות החדשות הדפסת טבלה בגב של צ'ק סחיר (שלא הודפס בו מראש "למוטב בלבד")–

 

כך יכול להיראות גב צ'ק שסכומו מתחת ל 10,000 ₪:

 

דוגמה לשיק

 

וכך יכול להיראות גב צ'ק שסכומו מעל ל 10,000 ₪ שהוסב פעם אחת:

 

דוגמה לשיק

 

חשוב שתדעו!

ניתן להמשיך ולהשתמש במלאי הקיים של הצ'קים שנמצא ברשותכם ושהוזמנו לפני 1 ביולי 2019 בפורמט הישן, עד להודעה חדשה, אך תוך הקפדה על הרישום הנחוץ בגב הצ'ק, לפי ההנחיות הנ"ל.

 

האמור לעיל אינו ממצה את כל הוראות החוק, אלא מתמקד בקצרה בהנחיות פרקטיות בהתנהלות מול הבנק.


 

הכותבת הינה ופנר קרן – יועצת מס לעסקים קטנים ובינוניים. ממשרד "ופנר גיא, רואה חשבון – ביקורת, חשבונאות ומיסים" וחברת הנהלה בלשכת יועצי המס בישראל.