אורי גבזה

ערבות בנקאית לשכירת דירה

אורי גבזה
סטודנטים המבקשים לשכור דירה נדרשים להביא "ערבות בנקאית". מה זה אומר, כמה זה יעלה לכם- ואילו אפשרויות טובות יותר קיימות?

סטודנטים רבים המבקשים לשכור דירה בתקופת לימודיהם, נתקלים בדרישות שונות מצד בעלי הדירות, כשאחת מהדרישות "המפחידות" היא ערבות בנקאית. אז מהי "ערבות בנקאית", ומה משמעותה לשוכר? מה העלויות הכרוכות בהוצאתה? למי היא נותנת את הכוח לממשה? ומה האלטרנטיבות?
ערבות בנקאית הינה התחייבות המוצאת על ידי הבנק לקיום התחייבויות או תנאים המוסכמים בין הלקוח לבין מוטב הערבות. כך שערבות בנקאית הינה למעשה מסמך משפטי הבא לגשר על האמון בין החייב (שוכר הדירה במקרה שלנו) לבין מוטב הערבות (המשכיר). כלומר, הבנק נכנס לנעליו של החייב, והוא זה שמחויב במקרה של מימוש הערבות להעביר את תמורתה למוטב הערבות. המשמעות היא שבידי בעל הדירה יש מסמך שבו מתחייב הבנק – ולא השוכר – לשלם לו במקרה של מימוש הערבות. והתחייבות של בנק, מיותר לציין, בטוחה לאין שיעור מהתחייבותו של כל אדם.

חשוב להדגיש כי במקרה של דרישה למימוש הערבות (בשפה הבנקאית זה נקרא "חילוט ערבות") הבנק מחויב להעביר את תמורת הערבות בתוך מספר הימים הנקוב בערבות (בדרך כלל שבעה ימי עסקים), ורק צו בית משפט יכול למנוע ממנו להעביר את התמורה למוטב. הבנק מחויב להעביר את הסכום מבלי לבדוק האם החייב (השוכר) עמד בתנאי ההסכם. כלומר, המשכיר יכול לדרוש מהבנק את מימוש הערבות והעברת התמורה בלי להוכיח לבנק כי השוכר לא עמד בתנאי החוזה, ולשוכר אין כל דרך למנוע את העברת הכסף, מלבד צו בית משפט.

לאור העובדה כי הבנק "נכנס לנעלי החייב" ומחויב להעביר את התמורה באופן מיידי, ברוב המקרים דורש הבנק מהחייב בטחונות נזילים מלאים (פקדונות/חסכונות) להבטחת הערבות. ברור, אם כן, כי "בעל הכוח" במקרה זה הוא המשכיר, ובדרך כלל דורשים בעלי הדירות את הערבות כאשר הביקוש לדירות גבוה, ועולה על היצע הדירות להשכרה.

עלות הערבות הבנקאית, נכון להיום, הינה בגובה 2% מסכום הערבות לשנה, כאשר קיימים בטחונות נזילים (מינימום של 260 שקלים). כאשר לא קיימים בטחונות נזילים, עלות הערבות היא 5% מסכום הערבות לשנה, ומינימום של  396 שקלים. אם הערבות הנדרשת היא לזמן קצר בלבד, אזי עלותה מחושבת באופן יחסי.

האם יש אלטרנטיבה?

עבור סטודנטים קיימת אלטרנטיבה שיכולה להיות טובה יותר – שטר חוב. עד לאחרונה ניתן היה לרכוש שטר חוב בבנק הדואר אולם שירות זה הופסק (למעשה אין דרישה צורנית מיוחדת לשטר החוב וניתן להדפיסו על נייר רגיל כאשר ניתן להוריד שטרי חוב בכל מיני אתרים).  את שטר החוב המשכיר לא יכול לממש באופן מיידי – המימוש הוא באמצעות ההוצאה לפועל, אז עליו להוכיח כי השוכר לא עמד בתנאי החוזה. ברור אם כן שמסלול זה טוב יותר לסטודנט – הבעיה היא שלא תמיד משכיר הדירה יסכים…

לסיכום, כפי שניתן לראות, הערבות הבנקאית מעניקה כוח רב למשכיר הנכס, וכרוכה בעלויות לשוכר, לכן המלצתי לכם כשוכרים היא לנסות לשכנע את המשכירים להסתפק בביטחונות אחרים (ניסיון קודם, אמון, שטר חוב וכיו"ב). אין לכם ברירה ובעל הדירה מתעקש על ערבות בנקאית? הקטינו ככל הניתן את סכום הערבות ואולי את תקופתה, ובכך תורידו את העלויות שלכם.