אורי גבזה

ערבות בנקאית לשכירת דירה

אורי גבזה
אורי גבזה, סגן מנהל מרחב מרחב ירושלים והמרכז, לא מוכן לערוב לכם שתצאו מכאן מומחים בערבות. אבל הוא מוכן לנסות.... בבואנו לשכור דירה, אנו נדרשים , לא אחת , להמציא "ערבות בנקאית". מה זה אומר, כמה זה יעלה לכם- ואילו אפשרויות טובות יותר קיימות?

אוכלוסיית השוכרים, נתקלת בדרישות שונות מצד בעלי הדירות, כשאחת מהדרישות "המפחידות" היא ערבות בנקאית. אז מהי "ערבות בנקאית", ומה משמעותה מבחינת השוכר? מהן העלויות הכרוכות בהוצאתה? למי היא נותנת את הכוח לממשה? ומהן האלטרנטיבות שעומדות בפניכם?

ערבות בנקאית הינה התחייבות המומצאת על ידי הבנק לקיום התחייבויות או תנאים המוסכמים בין הלקוח לבין מוטב הערבות. כך שערבות בנקאית הינה למעשה מסמך משפטי הבא לגשר על האמון בין החייב (שוכר הדירה במקרה שלנו) לבין מוטב הערבות (המשכיר). כלומר, הבנק נכנס לנעליו של החייב, והוא זה שמחויב במקרה של מימוש הערבות להעביר את תמורתה למוטב הערבות. המשמעות היא שבידי בעל הדירה יש מסמך שבו מתחייב הבנק – ולא השוכר – לשלם לו במקרה של מימוש הערבות. והתחייבות של בנק, מיותר לציין, בטוחה לאין שיעור מהתחייבותו של כל אדם.

 

חשוב להדגיש כי במקרה של דרישה למימוש הערבות (בשפה הבנקאית זה נקרא "חילוט ערבות") הבנק מחויב להעביר את תמורת הערבות בתוך מספר הימים הנקוב בערבות (בדרך כלל שבעה ימי עסקים), ורק צו בית משפט יכול למנוע ממנו להעביר את התמורה למוטב.

 

הבנק מחויב להעביר את הסכום מבלי לבדוק האם החייב (השוכר) עמד בתנאי ההסכם. כלומר, המשכיר יכול לדרוש מהבנק את מימוש הערבות והעברת התמורה בלי להוכיח לבנק כי השוכר לא עמד בתנאי החוזה, ולשוכר אין כל דרך למנוע את העברת הכסף, מלבד צו בית משפט.

 

לאור העובדה כי הבנק "נכנס לנעלי החייב" ומחויב להעביר את התמורה באופן מיידי, ברוב המקרים דורש הבנק מהחייב בטחונות נזילים מלאים (פיקדונות/חסכונות) להבטחת הערבות.
ברור, אם כן, כי "בעל הכוח" במקרה זה הוא המשכיר, ובדרך כלל דורשים בעלי הדירות את הערבות כאשר הביקוש לדירות גבוה, ועולה על היצע הדירות להשכרה.

מהי העלות של ערבות בנקאית?

עלות הערבות הבנקאית, נכון להיום, הינה בגובה 2% מסכום הערבות לשנה, כאשר קיימים בטחונות נזילים (מינימום של 260 שקלים). כאשר לא קיימים בטחונות נזילים, עלות הערבות היא 5% מסכום הערבות לשנה, ומינימום של  396 שקלים. אם הערבות הנדרשת היא לזמן קצר בלבד, אזי עלותה מחושבת באופן יחסי.  נמחיש זאת באמצעות דוגמא מספרית. נאמר שבעל הדירה שלכם דורש ערבות בסך 10,000 ש"ח לשנה . במידה וברשותכם פיקדון או חסכון שקלי שיהוו בטחון להבטחת הערבות, עלות הערבות תסתכם ל- 260 ש"ח עלות המינימום כיוון ש-2% בשנה מסתכמים ל-200 ש"ח שזה נמוך מעמלת המינימום. במידה ואין ברשותכם פיקדון או חסכון שקלי שיוכלו להבטיח את הערבות , עלות ערבות בסך 10,000 ש"ח תסתכם ל-500 ש"ח ( 5% מ-10,000 ש"ח )

האם יש אלטרנטיבה?

עבור אוכלוסיית השוכרים  קיימת אלטרנטיבה שיכולה להיות טובה יותר – שטר חוב. 


שטר חוב הוא שטר המהווה התחייבות בכתב החתומה על ידי אדם, לשלם לאדם אחר סכום כסף מסוים עם דרישה או בהתקיים תנאים מסוימים. שטרות חוב משמשים בהרבה סוגי עסקאות אך הנפוץ בהם הוא כבטוחה שנותן שוכר למשכיר דירה או נכס אחר.
עד לאחרונה ניתן היה לרכוש שטר חוב בבנק הדואר, אולם שירות זה הופסק (למעשה אין דרישה צורנית מיוחדת לשטר החוב וניתן להדפיסו על נייר רגיל כאשר ניתן להוריד שטרי חוב בכל מיני אתרים).  את שטר החוב המשכיר לא יכול לממש באופן מיידי – המימוש הוא באמצעות ההוצאה לפועל ובהליך משפטי, אז עליו להוכיח כי השוכר לא עמד בתנאי החוזה. ברור אם כן שמסלול זה טוב יותר לסטודנט – הבעיה היא שלא תמיד משכיר הדירה יסכים…

 

לסיכום, כפי שניתן לראות, הערבות הבנקאית מעניקה כוח רב למשכיר הנכס, וכרוכה בעלויות לשוכר, לכן המלצתי לכם כשוכרים היא לנסות לשכנע את המשכירים להסתפק בביטחונות אחרים (ניסיון קודם, אמון, שטר חוב וכיו"ב). אין לכם ברירה ובעל הדירה מתעקש על ערבות בנקאית? הקטינו ככל הניתן את סכום הערבות ואולי את תקופתה, ובכך תורידו את העלויות שלכם.