רולי בר ונועה וייל

דירה להשכיר

רולי בר ונועה וייל
דזדמונה עוזבת את בית הוריה. מה מחכה לה שם, בעולם השכירויות? עו"ד רולי בר ועו"ד נועה וייל מסבירים ערבות בנקאית מהי.

בטור הקודם סיפרנו לכם על לורנצו, בנם של רומיאו ויוליה, שעזב את הקן. כעת גם אחותו דזדמונה הגיעה לפרקה והחלה לחפש דירה לשכירות.
לאחר הרבה אכזבות והרבה מתווכים מצאה דזדמונה דירה חמודה בצפון הישן של וורונה.

בעל הבית, שיילוק, סיכם עם דזדמונה את תנאי השכירות – שכר הדירה החודשי, מועדי התשלום, מועד הכניסה לדירה וכיוצא בזה. אבל שיילוק נותר מודאג – מה יקרה אם דזדמונה תגרום נזק לדירה? או תסרב להתפנות ממנה בתום תקופת השכירות? או שפשוט לא תשלם את דמי השכירות החודשיים?

לכן החליט שיילוק לבקש מדזדמונה בטוחה – מקור שממנו יוכל לגבות את הכספים גם במקרה של סכסוך בינו לבין השוכרת הצעירה, ללא צורך בשיתוף פעולה מצדה.

ישנם סוגים רבים ומגוונים של בטוחות שניתן להציע במקרים כאלו. שיילוק בחר באחד מהם וביקש מדזדמונה לספק לו ערבות בנקאית בסכום של שלושה חודשי שכירות.

ערבות בנקאית היא למעשה מחויבות של הבנק כלפי מוטב הערבות (במקרה שלנו, שיילוק). בערבות כזו, בדרך כלל מתחייב הבנק לשלם כספים עד לסכום המצוין בכתב הערבות, בתנאים שמפורטים בכתב הערבות. ניתן לקבל בבנק נוסחים מתאימים של ערבות בנקאית, בהם מפורטים תנאי הערבות השונים. תשלום הכספים ייעשה רק על פי דרישה ממוטב הערבות (שיילוק). חשוב להבין שבדרך כלל, משמעותה של ערבות כזו היא ששיילוק יכול לדרוש את הכספים (לממש את הערבות) באופן עצמאי, בלי שיצטרך לדרוש תחילה מדזדמונה את תשלום הכספים, לעדכן אותה או לקבל את אישורה. בדרך כלל ערבות בנקאית מוגבלת בזמן, ומוטב הערבות, שיילוק, יהיה חייב לדרוש את תשלום הכספים לפני תום תוקף הערבות. אם לא יעשה כן, הערבות תפקע והבנק לא יהיה מחויב יותר בתשלום. אפשר לבטל את הערבות גם לפני תום התוקף, למשל – תקופת השכירות הסתיימה ואין עוד צורך בערבות. ביטול כזה יכול להיעשות רק בהסכמת המוטב, ודזדמונה לא תוכל לבקש את ביטול הערבות מבלי לקבל את הסכמתו של שיילוק. במקרה כזה, הבנק ידרוש לקבל לידיו את כתב הערבות המקורי.

ואם יפנה שיילוק לבנק ויבקש מהבנק את תשלום הערבות?

על פי רוב ינסה הבנק ליידע את דזדמונה על הדרישה. אך כפי שהסברנו, אין לדזדמונה דרך למנוע את תשלום הערבות בהוראה לבנק. היא יכולה אולי לנסות לשכנע את שיילוק לבטל את דרישתו. אם שיילוק יסרב, הדרך היחידה העומדת בפני דזדמונה היא פנייה לבית המשפט והוצאת צו שימנע את מימוש הערבות (אם תצליח בכך).

דזדמונה פנתה לסניף לאומי וורונה וביקשה להבין את המשמעות הכספית של הוצאת ערבות בנקאית כזו. בסניף הוסבר לה כי מאחר שמדובר במחויבות של הבנק לשלם כספים מיד לפי דרישה של שיילוק, יהיה על דזדמונה להפקיד מראש בחשבונה סכום כסף בגובה הסכום הנקוב בערבות.

דזדמונה, שהפרוטה אינה מצויה בכיסה, נבהלה ומיהרה להתקשר להוריה האהובים על מנת לבחון האם קיימות חלופות אחרות לביטחון אותו ביקש שיילוק.

יוליה נזכרה שכזוג צעיר, רומיאו והיא שכרו דירה בדרום וורונה ולא ציידו את בעל הבית בערבות בנקאית אלא בבטוחות אחרות.

על כך בטור הבא.