מורן מייק

מדד הפחד יורד

מורן מייק
הודעה על צמצום רכישות האג"ח הפחיתה את אי הוודאות

ההודעה על צמצום רכישות האג”ח הפחיתה את אי הוודאות –  ושלחה את בורסות העולם לעליות. באיזו מדינה אנו מזהים הזדמנות (אבל גם סכנה) – ולמה האג”ח הממשלתי עדיף על פני הקונצרני.
שבוע המסחר המקוצר (בשל חג המולד) התאפיין בעליות שערים במדדי המניות העיקריים בעולם. העליות נתמכו בעדכון הצמיחה ברבעון השלישי בארה”ב, שהפתיע לטובה כשעמד על 4.1%, לעומת 3.6% בתיקון הקודם ורק 2.8% באומדן המקורי. בנוסף, הודעת הפד לגבי הצמצום המדוד בתוכנית ה- QE3 גרמה לירידת מפלס חששות המשקיעים, ותמכה בשוקי המניות (ראו הרחבה בהמשך).
מדדי המניות העיקריים בארה”ב רשמו עליות שבועיות של כ-3% לערך, ומדד ה-S&P נסחר בשיא כל הזמנים. בשווקים העולמיים ריכזה בשבוע שעבר טורקיה עניין רב, על רקע ההתפתחויות בפרשה בה מעורבים גורמים פוליטיים ופיננסיים. מאז חשיפת הפרשה צנח מדד איסטנבול 100 בכ-9% (במונחים דולריים) ומתחילת השנה בכ-31%. להערכתנו,  תמחור שוק המניות בטורקיה אטרקטיבי, אך הסיכון בהשקעה גבוה.
בשוק המקומי פקעו ביום חמישי האופציות לחודש דצמבר בירידה של כ-0.9% לעומת מדד הבסיס. בסיכום שבועי רשמו מרבית המדדים המקומיים עליות שערים.
עליות בעקבות הפד

הודעת הפד על צמצום היקף רכישות האג”ח תרמה להפחתת אי הודאות בשווקים. העליות במדדי המניות בארה”ב באו במקביל לירידת מפלס החששות שהתבטאה בירידת “מדד הפחד” (מדד ה-VIX האמריקאי, שמציג את סטיית התקן הגלומה באופציות על מדד המניות בארה”ב). אלו עומדות כעת על כ-12% בלבד, לעומת 16% טרם הודעת הפד על צמצום רכישות האג”ח. נראה כי המשקיעים בשוק המניות קיבלו בהקלה את ההודעה על הפחתת הרכישות, הן בשל הצמצום המוגבל בהן, והן בשל העובדה שלאחר שהתבצע המהלך, פסקו הספקולציות בנוגע לתזמון.

בדומה למגמה בארה”ב, האופטימיות אפיינה גם את המסחר בשוקי אירופה – כאשר מדד יורוסטוקס 50 זינק ב-4.5%. גם מדדי המניות המובילים הנוספים באירופה רשמו עליות, והמדדים בגרמניה ובספרד, שעלו ב-4.4% וב-5.1% בהתאמה בלטו לחיוב. מדד הניקיי חצה את רף 16,000 הנקודות, לראשונה מאז 2007, והשלים עלייה שנתית של כ-30% במונחים דולריים, על רקע תוכניות ההרחבות הפיסקאליות והמוניטאריות ביפן.

אנו ממליצים על חשיפה גבוהה לאפיק המנייתי בחו”ל, תוך הערכה שרמת המחירים של שוקי המניות בעולם עדיפה ביחס לאג”ח הקונצרני.עם זאת, הסיכון באפיק המנייתי עולה ככל שנמשכת העלייה במכפילי הרווח בשוקי המניות. מומלצת חשיפת יתר למדדי המניות באירופה ובבריטניה בהשוואה למשקלם במדד המניות העולמי (כ-25%) לאור השיפור במצב כלכלות אלו. בנוסף, אנו ממליצים להחזיק חשיפת חסר קטנה לארה”ב (שמהווה כמחצית ממשקל המדד העולמי), ואת מדדי המניות של השווקים המתעוררים להחזיק בשיעור דומה למשקלם במדד המניות העולמי.

רצים לאג”ח הקונצרניות

מניתוח הרכב תיק הנכסים של המשקיעים המוסדיים עולה כי בשנתיים האחרונות חלה עלייה חדה בהיקף האחזקות של קרנות הנאמנות באגרות חוב קונצרניות. כך, מינואר 2012 ועד אוקטובר 2013, עלה היקף האחזקות מכ-42 מיליארד שקל לכ-69 מיליארד שקל. מנגד, היקף הנכסים באפיק המוחזק על-ידי יתר המשקיעים המוסדיים לא השתנה מהותית מבחינה כספית (בעוד חלקו מסך הנכסים המוחזקים על-ידיהם ירד). נתונים אלה משקפים את ריצת הציבור בשנה האחרונה לאפיק הקונצרני, בעיקר על רקע הריבית הנמוכה והשיפור המתמשך בסנטימנט, הבא לידי ביטוי גם בהיקף גבוה של הנפקות בשוק הראשוני, בין השאר, של חברות בעלות מאפייני סיכון גבוהים.

אנו סבורים כי אי הגדלת האחזקות באפיק מצד המשקיעים המוסדיים (למעט הקרנות) נובע מהשחיקה המתמשכת בפיצוי המתקבל על הסיכון שבהשקעה בשל הירידה במרווח ביחס לעקום הממשלתי, בעיקר ברמות הדירוג הנמוכות. העובדה שעיקר הגידול בהשקעה באפיק נבע מפעילות קרנות הנאמנות, המונעת על-ידי ביקושי הציבור, שהינם בעלי אופי “דינמי” יותר, עשויה לייצר פוטנציאל גבוה לתנודתיות בהמשך. אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה נמוכה לאפיק הקונצרני ועל חשיפה גבוהה לאפיק הממשלתי. אנו סבורים, כי קיימת עדיפות לצמצום חשיפה לאגרות החוב מסוכנות יותר על פני אלו שבסיכון נמוך.

הסקירה המלאה באתר לאומי

פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ כלליים ו/או המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לרכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי

Comments are closed.