מיטל בר דוד

שוק ההון השבוע: מניות לטווח הקצר – ולטווח הארוך

מיטל בר דוד
המסחר השבוע נפתח על רקע חולשה בסקטור הטכנולוגיה.

המסחר השבוע נפתח על רקע חולשה בסקטור הטכנולוגיה. זאת, בעקבות הנמכת תחזיות לרבעון הבא על ידי מספר חברות מהסקטור. להערכתנו, מגמה זו צפויה לבוא לידי ביטוי גם בחלק מחברות הטכנולוגיה שטרם פרסמו את תוצאותיהן.
בשבוע שעבר פרסמו את תוצאותיהן לרבעון השלישי צ’ק פוינט ומלאנוקס. נציין כי תוצאות שתי החברות לרבעון דווקא היו טובות, ובשתיהן הרווח היה גבוה מקונצנזוס תחזיות האנליסטים. למרות זאת נחתכו שתי המניות בשיעור דו-ספרתי, בשל הנמכת תחזיות לרבעון הרביעי של השנה.
בטווח הקצר איתנות השוק המקומי עשויה להימשך, על רקע המגמה החיובית שנרשמה בשווקים מעבר לים בחודשים האחרונים שטרם גולמה במלואה בשוק המקומי. יחד עם זאת אנו מעריכים, כי המצב הגיאו-פוליטי וההאטה הכלכלית בעולם ובמשק המקומי עלולים להביא בהמשך לביצועי חסר של החברות המקומיות. אנו מוצאים כי עדיין קיימת עדיפות בחשיפה גבוהה יותר באפיק המנייתי  לשווקים הבינלאומיים לעומת השוק המקומי.

סנטימנט חיובי בתקשורת

מבחינה ענפית, במדד הבנקים, אנו מעריכים כי לאחר מהלך העליות האחרון עלתה הסבירות לתיקון. עם זאת, בטווח הארוך רמת המכפילים הנוכחית אינה משקפת את השווי הכלכלי של הבנקים. באשר לסקטור הביטוח, ההערכה היא, כי במידה שהסנטימנט החיובי בשוק ההון יימשך, חברות הביטוח יחזרו לגבות דמי ניהול בפוליסות המשתתפות ברווחים, מה שיביא לשיפור בתוצאותיהן. הסנטימנט החיובי נמשך גם בענף התקשורת, תוך שמניית פרטנר רושמת עליות חדות.

ירידת תשואות בתל-בונד

באפיק הקונצרני נראתה ירידת תשואות במדדי התל בונד. זאת, על רקע השינוי במדדים שחל ב- 15 באוקטובר וכניסתן של אגרות חוב בעלות תשואה נמוכה מסקטור הבנקאות חלף אגרות חוב בעלות תשואה גבוהה  מסקטור ההחזקה.

מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר, שפורסם בשבוע שעבר, נותר ללא שינוי בניגוד לממוצע ציפיות החזאים שעמד על 0.4%-0.5%. המדד הפתיע במיוחד עקב העובדה, כי בחודש ספטמבר עלה המע”מ ב -1%. הגורם העיקרי שהיטה את הכף כלפי מטה היה סעיף שירותי החינוך שירד ב- 6.1% עקב החלתו של חוק חינוך חובה חינם מגיל 3. בנוסף, ירידה של 0.3% בסעיף שירותי הדיור בבעלות הדיירים, המבטא את השינויים במחירי חוזי השכירות, היוותה הפתעה מאחר שחודש ספטמבר מאופיין בעלייה עונתית של סעיף זה.

מדד ספטמבר הביא לירידה בתלילות העקום הצמוד לנוכח עליית תשואות חדה שחלה בעיקר בחלקו הקצר. מנגד, בעקום השקלי נותרה התלילות קרובה לרמתה טרם פרסום המדד עקב ירידת תשואות שחלה לכל אורך העקום.

לנוכח הירידה בציפיות האינפלציוניות לטווח הקצר ובשל היות הערכות החזאים נמוכות מהציפיות הגלומות בשוק אנו סבורים, כי בחלקו הקצר של התיק הממשלתי עדיין קיים יתרון לאפיק השקלי. עם זאת, בחלקו הבינוני-ארוך של התיק אנו מעריכים כי אין יתרון מובהק לאחד האפיקים.

 

לסקירה המלאה באתר לאומי

 

פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ כלליים ו/או המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לרכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי.