ענף המחקר בשוק ההון

חברות התקשורת שנהנו מרווחים נאים הודיעו על חלוקת דיבידנדים בהיקף של מיליארדי ש”ח

ענף המחקר בשוק ההון
סקירה שבועית, שוק ההון, 4.3.2010

סקירה שבועית, שוק ההון, 4.3.2010
שוק המניות

שבוע המסחר המקוצר בשוק המניות המקומי התאפיין בעליות שערים חדות, בדומה למגמה מעבר לים, תוך שמדד המעו”ף חוצה את הרף של 1,200 נקודות. העליות הביאו לכך שחלק ניכר ממניות השורה הראשונה הנחשבות לדפנסיביות נסחרות כיום במחירי שיא של כל הזמנים. גם מדדי היתר המשיכו לעלות והשלימו עלייה של כ-20% מתחילת השנה. בין הסקטורים, בלטו לחיוב מניות הטכנולוגיה בהשפעת מספר חברות שפרסמו דיווחים חיוביים ואילו סקטור הנדל”ן בלט לשלילה בהשפעת אזהרת הרווח של אפריקה ישראל בראשית השבוע.  האופטימיות בשווקים לוותה בגידול משמעותי במחזורי המסחר. אלו, הסתכמו בממוצע יומי בכ-2 מיליארד ₪, לעומת כ-1.5 מיליארד ₪ בשבועות האחרונים וכ-1.6 מיליארד ₪ בכל חודש פברואר. במקביל, נרשמה עלייה קלה בסטיות התקן הגלומות באופציות על מדד המעו”ף, שעומדות כיום ברמה של כ-15%, רמה שעדיין נמוכה בהשוואה היסטורית.

מניות הבנקים מתקנות כלפי מעלה, סקטור הנדל”ן ממשיך להציג ביצועים נחותים

מניות הבנקים שבמשך רוב השבוע הציגו ביצועים נחותים יחסית עלו בשיעור חד לקראת סוף יום חמישי, ובסך הכול בלטו בעליות שערים, בדומה למגמה במניות הענף בחו”ל. סקטור הנדל”ן הושפע מאזהרת רווח שפרסמה אפריקה ישראל בה היא מעריכה כי החברות הבנות אפי פיתוח ואפריקה נכסים יציגו הפסדים של כ-215 מיליון דולר וכ-250 מיליון ₪ בהתאמה בעקבות ירידה בשווי הנכסים שבבעלותן. אזהרה זו גררה חולשה יחסית בכל חברות הנדל”ן המתאפיינות ברמת מינוף גבוהה ומחזיקות את עיקר נכסיהן בחו”ל.

מניות הטכנולוגיה מזנקות

מאז תחילת השנה ניכרת התעוררות בסקטור הטכנולוגיה. נזכיר כי בשנת 2009 רשם סקטור זה תשואה נמוכה יחסית לענפים אחרים. לאחרונה, התחזקו העליות בסקטור בהשפעת מספר חברות שנהנו מדיווחים חיוביים. כך, זינקה טאואר השבוע בשיעור חד של כ-14%, בעקבות ההתעוררות העולמית של ענף הסמיקונדוקטורס, הסכם נוסף שחתמה החברה בקוריאה והמלצות קנייה של בתי השקעות זרים. כלל ביוטכנולוגיה וגיוון אימג’ינג נסקו בשיעור גבוה יותר, על רקע השקת מדד הביומד בו הן מהוות אחוז ניכר. להערכתנו, עליות שערים אלו נבעו בחלקן גם מצפי לביקושים טכניים למניות שמשקלן במדד הביומד גבוה, זאת בעקבות השקה עתידית אפשרית של מוצרים עוקבי המדד. וריפון בלטה לחיוב גם היא (והשפיעה על מדד ת”א 75 שהיא מהווה 9.5% ממנו), בהשפעת פרסום דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של 2010 (שנה פיסקאלית). החברה הציגה עלייה של כ-4.4% בהכנסות, ועברה לרווח תפעולי ונקי של כ-19.4 מיליון דולר וכ-10.6 מיליון דולר בהתאמה, תוך שהיא עוקפת את קונצנזוס האנליסטים להכנסות ולרווח ומעדכנת כלפי מעלה את תחזיותיה ל-2010.

חברות התקשורת מדווחות ומחלקות

בהמשך לאישור שקיבלה פרטנר מבית המשפט לחלוקת דיווידנד בהיקף של כ-1.4 מיליארד ₪, הודיעו השבוע גם בזק וסלקום על חלוקה בהיקף של כ- 2.45 מיליארד ₪ וכ-0.26 מיליארד ₪ בהתאמה. זאת, בהמשך לפרסום דוחותיהם הכספיים ל-2009 במהלך השבוע. בזק הציגה תוצאות טובות. שיעורי הרווח היו מעט נמוכים בעקבות הוצאות בגין פרישת עובדים כחלק מתהליך ההתייעלות של החברה. הרווח הנקי השנתי הסתכם בכ-3.54 מיליארד ₪ לעומת כ-1.63 מיליארד ₪ בשנה שעברה, בעיקר בהשפעת גורמים חד-פעמיים. ה-EBITDA ברבעון הרביעי הסתכם ב-856 מיליון ₪, נמוך מעט מקונצנזוס האנליסטים. מגזר שבלט לטובה היה חברת הבת “פלאפון” אשר הפתיעה עם גידול של 45 אלף במספר המנויים ועלייה של כ-8.2% בהכנסה ממנוי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

סלקום סיכמה שנת שיא נוספת הן מבחינת ההכנסות והן מבחינת הרווחיות, אך למרות גידול של כ-4.1% שנרשם בדקות השיחה למנוי (MOU) חל קיטון של כ-2.7% בהכנסה ממנוי (ARPU). נזכיר כי ממגמה זו של שחיקה בהכנסה ממנוי סבלה גם המתחרה (פרטנר), אף בשיעור חד יותר מזה שהציגה סלקום.

שיעור האבטלה ברביע האחרון של 2009 – 7.4%

בזירת המאקרו, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה כי ברביע האחרון של 2009 ירד שיעור האבטלה במשק ל-7.4%. זהו רביע שני ברציפות בו יורד שיעור האבטלה לאחר שהגיע לשיא של 7.9% ברביע השני של 2009. מקורה של ירידה זו, בעלייה ניכרת של כ-28 אלף במספר המועסקים במשק, גידול של כאחוז. יודגש כי מקור הגידול הוא במועסקים במשרה מלאה ולא חלקית, דבר שנותן ביטוי להתאוששות במצב המשק המשתקפת גם בשיעורי צמיחה הולכים וגדלים.

מבט לעתיד

להערכתנו, הסנטימנט החיובי בשוק המקומי יימשך, זאת לנוכח השיפור בתמונה המאקרו-כלכלית והתשואות הנמוכות הצפויות באפיקים הסולידיים אשר תומכות בו (הן בשל שיעורי ההיוון הנמוכים והן בשל העלייה בתיאבון לסיכון). עם זאת, נדגיש כי ברמת המחירים הנוכחית בשוק המניות קיימת אפשרות ממשית למימוש.

שוק אגרות החוב

המסחר בשוק אגרות החוב הממשלתיות התנהל השבוע במגמה חיובית. פרסומה של תוכנית גיוסי האוצר בשבוע שעבר המשיכה לתמוך באפיק כמו גם ירידת התשואות הקלה שחלה מעבר לים. בסיכום שבועי עלה מדד אגרות החוב השקליות בשיעור של כ- 0.2% ומדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות עלה בכ- 0.4%. פער התשואות בין אגרות החוב הממשלתיות השקליות הנפדות בעוד כ- 10 שנים לבין אגרות חוב אמריקאיות דומות נותר כמעט ללא שינוי ועומד על כ- 1.26% לעומת פער של כ- 1.3% בהן עמדו בסוף השבוע שעבר.

מתחילת השנה נרשם עודף בפעילות התקציבית של הממשלה

השבוע פרסם משרד האוצר כי בחודש פברואר נרשם גירעון בתקציב המדינה בהיקף של כ- 2.8 מיליארד ₪. בדומה לחודש ינואר, הייתה רמת ההוצאות של המשרדים גבוהה מרמתן בחודשי פברואר בשנים האחרונות. ייתכן כי הסיבה לכך טמונה בתקציב הדו שנתי המאפשר מעבר חלק יותר לחודשי השנה הראשונים וכן בשל העברת עודפים מתקציב 2009. בצד ההכנסות, הסתכמו ההכנסות ממיסים בכ- 14.5 מיליארד ₪, לעומת 13.5 מיליארד ₪ בפברואר אשתקד, דבר המלמד על המשך מגמת הגידול בהכנסות ממיסים לאור ההתאוששות שחלה בכלכלה המקומית. מתחילת השנה מסתכמת הפעילות התקציבית בעודף של 0.9 מיליארד שקלים לעומת גירעון בשיעור של 1.8 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. מצב זה מאפשר לפי שעה היקף גיוסים ממשלתיים (ברוטו ונטו) נמוך גם בהמשך השנה (בדומה להיקף ההנפקות בחודשים האחרונים) ולהפחית מלחץ ההיצעים בשוק אגרות החוב הממשלתי.

בנק ישראל ממשיך בהידוק מוניטרי באמצעות הנפקות מק”מ

בסוף שבוע שעבר הודיע בנק ישראל על גיוס של כ- 12 מיליארד ₪ באמצעות סדרות המק”מ. סכום זה דומה בהיקפו לסכום אותו ספג הבנק המרכזי מהציבור בחודש שעבר. סכומים אלו מעידים על המשך פעילותו של הבנק ישראל להידוק המוניטארי באמצעות הגדלת היקפי הנפקות המק”מ החודשיות (השבוע עמד הגיוס נטו על כ- 5 מיליארד ₪). בדומה לחודש שעבר, גם ההנפקה האחרונה זכתה לביקושים גבוהים ביותר. כך נרשמו ביקושים של כ- 37.6 מיליארד ₪ במק”מ לשנה וכ- 8.7 מיליארד ₪ בהנפקת מק”מ לשלושה חודשים כך ששיעור ההקצאה במכרזים היה נמוך. למרות האמור, הגידול החודשי בהיקפי הנפקות המק”מ המשיך להיטיב עם המשתתפים בהן. כך, בעוד הנפקת המק”מ לשנה שהתקיימה השבוע ננעלה בתשואה של 2.07%, נסחר זה בסוף השבוע בתשואה של 2.02%. תשואה זו מגלמת כיום שיעור ריבית במשק של כ- 2.6% בעוד כשנה.

רמת פרמיות הסיכון בדומה לערב המשבר

בהמשך למגמה שחלה בשנה האחרונה, גם השבוע המשיך פער התשואות בין אגרות החוב הקונצרניות לאלו הממשלתיות להצטמצם. מהלך זה של צמצום בפערי התשואות המגולמים במדדי האג”ח הקונצרניות בשנה האחרונה הביא את רמתם לרמה דומה שנרשמה ערב פרוץ המשבר הפיננסי העולמי. מגמה זו נרשמה על אף התגברותן לאחרונה של החששות בנוגע להמשכה של ההתאוששות הכלכלית הגלובלית. לפיכך, נראה כי המרווחים הקיימים בחלק מאגרות החוב הנכללות במדדי התל-בונד נמוכים למדי ואינם מספקים דיים בהשוואה לנטילת הסיכון הכרוכה בהשקעה בהם. לנוכח האמור לעיל, אנו ממליצים לבצע השקעה סלקטיבית באגרות החוב הקונצרניות על פני השקעה פאסיבית במדדי התל-בונד השונים.

אם לא די בזאת, עדכון הרכבם של מדדי התל-בונד השונים, אשר יחול בתחילת החודש הבא, יביא ככל הנראה לירידה נוספת בפערי התשואות. הירידה תחול בעקבות הצפי ליציאתן של אגרות חוב של חברות אשר רמת הסיכון הכרוכה בהשקעה בהן נחשבת לגבוהה (בעיקר חברות הפועלות בתחום הנדל”ן ) וכניסתן של אגרות אשר לחברותיהן פעילות סולידית יותר.

המשך התגברות זרם ההנפקות בריבית משתנה

התאוששות השווקים והריבית הנמוכה הביאו חברות רבות לבצע הנפקות. מזה זמן אנו עדים לתופעה בה חברות רבות מנפיקות אגרות בעלות מנגנון של ריבית משתנה. לרוב, זוכות חברות אלו לפרמיה נמוכה מזו המתבקשת באפיק הקונצרני הצמוד (להערכתנו בשל היצעים מוגבלים בשוק הקונצרני השקלי). עם זאת, להערכתנו יש לתת את הדעת כי כאשר תעלנה תשואות המק”מ בהמשך השנה, עליהן מבוססים תשלומי האגרות בריבית המשתנה, יעיב הדבר על החברות המנפיקות. מצב זה יכול לעורר בעיה בחברות בעלות מצב פיננסי פחות טוב אשר גם כך מנפיקות את חובן בריבית גבוהה.

מבט לעתיד

על אף הצפי להותרת הריבית על כנה בחודשים הקרובים, צפויה העלאת הריבית להתחדש בהמשך השנה ולהביא לזחילת תשואות מעלה. עם זאת, הריבית השוטפת המתקבלת על אגרות החוב לטווח הבינוני-ארוך, הצפי להיקף נמוך של גיוסי חוב ממשלתיים בשנה הקרובה ופער התשואות הגבוה יחסית בין אגרות החוב הממשלתיות הארוכות לבין אלו הקצרות, מקנים להערכתנו עדיפות השקעה באגרות החוב לטווח הבינוני. משקיעים אשר אינם מעוניינים להגדיל את חשיפתם לסיכון יאלצו כיום להסתפק בהשקעות קצרות טווח ברמת תשואות נמוכה ביותר.

  • האפיק הצמוד – להערכתנו יש לשמור על מח”מ ממוצע של 7-4 שנים בחלק זה של התיק.
  • האפיק השקלי – להערכתנו יש לשמור על מח”מ ממוצע של 6-3 שנים בחלק זה של התיק.
  • אג”ח קונצרני – להערכתנו, במידה והאינדיקאטורים הכלכליים ימשיכו להציג שיפור בכלכלה המקומית והעולמית גם בחודשים הקרובים, צפויים פערי התשואות הקיימים בין האפיק הקונצרני לבין האפיק הממשלתי להמשיך ולהצטמצם לאורך השנה הקרובה.

שוק מטבע החוץ

השבוע נחלש מעט הדולר מול השקל, על רקע מגמת המסחר בעולם, תוך שנסחר בטווח מסחר צר יחסית. בעולם חלה השבוע הפוגה במגמת התחזקותו של הדולר על רקע הודעתה של ממשלת יוון על תוכנית כלכלית להקטנת היקף ההוצאות הממשלתיות והעלאת מיסים במטרה להקטין את הגירעון התקציבי. הודעה זו הביאה לירידת מפלס חששות המשקיעים לגבי מצבה של יוון ולגבי יציבותו של גוש האירו, מה שחיזק את האירו והביא להחלשותו של השטר הירוק (הן בשל הקשר ההפוך בין מפלס חששות המשקיעים לבין עוצמת הדולר והן בשל היות האירו אלטרנטיבה לדולר).

נזכיר כי בסוף השבוע יפורסמו נתוני האבטלה במשק האמריקאי, הצפויים להשפיע על מגמת המסחר. השבוע החליטו כצפוי הבנק המרכזי בגוש האירו והבנק המרכזי בבריטניה להותיר את הריבית במשקיהם על כנה ברמות של 1% ו- 0.5% בהתאמה, מה שמבסס את פער הריביות בינם לבין המשק האמריקאי.

מבט לעתיד

להערכתנו, שערו של המטבע האמריקאי בתקופה הקרובה ימשיך להיות מושפע מההערכות והספקולציות לגבי מצבן של מדינות ה- PIGS (פורטוגל, אירלנד, יוון וספרד). התגברות החששות ליציבותן הפיננסית תתמוך במטבע האמריקאי, ולהיפך. בטווח הארוך יותר, התחזקות השטר הירוק תיתמך מהתאוששות הכלכלה האמריקאית.