שי ממן

יועץ ההשקעות שובר מוסכמות | חלק א’

שי ממן
“רק על עצמי לספר ידעתי” כתבה רחל המשוררת

“רק על עצמי לספר ידעתי” כתבה רחל המשוררת, ובהשראתה החלטתי לכתוב את הפוסט הזה מתוך תפיסתי האישית ביותר, שאינה בהכרח מייצגת אנשי מקצוע אחרים בתחום ההשקעות. כידוע לכם כבר מהטורים הקודמים שלי, אני מתפקד כיועץ השקעות בכיר בלאומי מזה 6 שנים. בתקופה הזו, הספקתי ליהנות משנות הצמיחה במחירי המניות  עד 2008, אך גם חוויתי את הנפילה הגדולה, הידועה כמשבר הסאבפריים, ששיאו היה קריסת ליהמן ברדרס.

הופתעתי מהעליות הגדולות בתחילת 2009 ועד סוף 2010, דשדשתי וגם  ירידתי בשל החשש מהשוק האירופאי במהלך 2011 ועד היום. מהמקום הזה, שהיה עד לגבעות אך גם לעמקים, ארצה לשרטט לכם את תפיסתי ואולי לשבור כמה מוסכמות בנוגע לתפיסת הציבור לגבי תחום הייעוץ בהשקעות.

תפיסה ראשונה:  ליועץ ההשקעות יש מידע יותר מכל משקיע אחר.

המהפכה הכי גדולה של העשור האחרון היא, ללא ספק, “מהפכת האינטרנט” שאחת מתוצאותיה היא זמינות המידע לכל דורש.

בעבר, האדם הפשוט היה מגיע אל איש מקצוע, נאמר רופא מומחה, שכל הידע המקצועי היה בידיו על מנת שיאבחן את מחלתו ואופן הטיפול בה. כיום, עקב זמינות המידע, אדם המגיע להתייעץ עם רופאו לגבי הסימפטומים למחלה, דרכי הטיפול האפשריות כשבאמתחתו שתי המלצות מהפורום אליו נכנס עם חוות דעת של רופאים אחרים. כל מה שהוא מבקש מרופאו, במקרה הטוב, הוא שיאשרר או יסתור את המידע שהביא עימו וגם אז לא בטוח שיפעל על פי עצתו של הרופא.

הדבר דומה גם בתחום ההשקעות.

היום כל משקיע מוצף במידע אין סופי בנושא ההשקעות ויכול להגיע לרמת ידע שאינה נופלת ובמקרים מסוימים אף עולה על הידע של יועץ ההשקעות.

לתפיסתי, היועץ כיום  משמש יותר כמורה דרך בעולם ההשקעות ופחות כמרכז ידע . תפקידו הוא “לסדר” ללקוח את מידע. נשאלת השאלה, איך מסדרים מידע?

ראשית, עד כמה שזה נראה ברור מאליו, בודקים עם הלקוח האם המידע שבידו רלוונטי לצרכיו ולתמהיל תיק ההשקעות שלו. אתן לכם דוגמא מהשנה האחרונה: לקוח התקשר אלי עם בקשה חד משמעית, “מכור את כל תיק ההשקעות  שלי”. כששאלתי אותו לסיבה אמר כי  הוא חושש שמשבר החוב היווני, עליו קרא בכל אתר כלכלי אפשרי כולל פרשנויות שונות של אנשי השקעות מובילים, ימוטט את אירופה .שאלתי אותו כיצד זה קשור אליו מכיוון שלדעתי מאחר וכל התיק שלו מושקע באגרות חוב ממשלתיות בארץ לטווח קצר הן לא יושפעו כלל מתרחיש שכזה בשוק המניות. במקרה זה המידע שמתקבל אצל אדם לא מיומן בתחום יכול היה להוביל אותו לקבל החלטות שגויות בתיק ההשקעות שלו, ולכן תפקידו של היועץ הוא לקבל את המידע, לסנן אותו בכלים המקצועיים העומדים לרשותו ולהפוך אותו לפעולות בתחום ההשקעות המותאמות ללקוח ולצרכיו.

במידה והמידע רלוונטי להשקעות הלקוח עוברים לשלב הבא: סינון וניתוח המידע.

בתקופה האחרונה, משתמשים הרבה במושג “תספורת”, בהתייחס אל בעל חוב שאינו יכול לעמוד בתשלומי אגרות החוב שהנפיק ומבקש לפתוח בהליך של הסדר חוב.

לפני כשנתיים, פנה אליי לקוח המחזיק אג”ח של חברת אפריקה ישראל (שכידוע לא יכלה לעמוד בתשלומי החוב ופנתה להליך של הסדר חוב שתוצאותיו מורכבות אך בשורה התחתונה קיבל כ-70% מהערך המקורי של אג”ח). בעת הפנייה, מחיר האג”ח שברשות הלקוח היה כשליש מערכו המקורי ולכן הוא ביקש למכור כי קרא בעיתון  ש”עושים תספורת”.

הסברתי ללקוח מניתוח הנתונים כי בכל תסריט של הסדר חוב ואפילו בתסריט של פירוק החברה הסיכוי של המשקיע לקבל סכום גדול יותר מסכום המכירה באותו יום הוא גבוה מאד, ואכן הלקוח שמע בעצתי.

בדוגמא הנ”ל גם נגעתי בשלב האחרון, הרי הוא שלב המסקנות. לאחר שסיננו את המידע וניתחנו אותו הגענו למסקנות שהן בדרך כלל אחת מהפעולות הבאות: קניית ני”ע, מכירת ני”ע או לא לבצע שינוי בתיק כלל.

לסיכום, המשקיע בימינו מוצף במידע, חשוף לחומר רב על כל אפיק השקעה אפשרי. החוכמה היא לדעת ולבדוק את הרלוונטיות של המידע, וסינון וניתוח המידע ולהגיע למסקנה הכרוכה בנקיטת פעולה.

בפוסט הבא אנסה לשבור עוד מספר תפיסות מקובלות שאינן תואמות את עולם ההשקעות המודרני.

 

“פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ כלליים ו/או המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לרכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי”.