אנה באומן

סיכום 2012: אגרות החוב שוברות שיאים

אנה באומן
הריביות הנמוכות בכל העולם הורידו את התשואות על האג"ח לשפל היסטורי.

הריביות הנמוכות בכל העולם הורידו את התשואות על האג”ח לשפל היסטורי. אז איפה בכל זאת כדאי לשים את הכסף?
סביבת ריביות נמוכה והמשך מדיניות מוניטארית מרחיבה ואגרסיבית מצד בנקים מרכזיים בעולם, שלחו השנה את שוק האג”ח העולמי לשיאים חדשים. תשואות איגרות החוב הממשלתיות של ארה”ב וגרמניה הגיעו לשפל של כל הזמנים (באמצע יולי, תשואת אג”ח ל-10 שנים של ארה”ב וגרמניה הגיעו ל-1.39% ו-1.17% בהתאמה). מגמה דומה נרשמה באיגרות של מדינות חזקות נוספות, כמו צרפת, אוסטריה, קנדה ושוויץ.

המרדף אחר תשואות בעולם של ריביות נמוכות, גרם למשקיעים להעלות את רמת הסיכון ולהזרים כספים לאיגרות חוב קונצרניות. בעקבות כך נמצאות גם תשואות האיגרות הקונצרניות, הן בדירוגי השקעה והן בדירוגים ספקולטיביים, בשפל של כל הזמנים. פרמיות הסיכון בהן נסחרות שתי קבוצות האג”חים ירדו אל מתחת לממוצע של העשור האחרון, אם כי הן עדיין גבוהות משמעותית מהשפל של 2004.

נדגיש כי מגמת הירידה בפרמיות הסיכון נמשכה למרות שלאורך השנה לא נרשם שיפור משמעותי בפעילות הסקטור העסקי, ואף חלה הרעה מסוימת בתוצאות החברות האירופאיות. על פי נתוני Bank of America Merill Lynch, פרמיות הסיכון בהן נסחרות איגרות החוב המדורגות בדירוגי השקעה ובדרוגים ספקולטיביים ירדו מרמות של 270 נ.ב. ו-690 נ.ב בהתאמה, בתחילת השנה, לרמות של 150 נ.ב. ו-526 נ.ב. בהתאמה כיום. מתחילת השנה הניבו איגרות אלו למחזיקיהן רווחים נאים של 10.4% ו-13.8% בהתאמה, ואילו באירופה נהנו המשקיעים מרווחים של 13.1% ושל – 24.3% בשתי קבוצות האיגרות בהתאמה.

סביבת הריבית הנמוכה הביאה מנפיקים רבים לגייס חוב זול, בעיקר במטרה להוזיל את עלויות המימון שלהם, תוך הארכת מח”מ החוב. היקף הגיוסים באפיק, כולל מדינות מתפתחות, חצה השנה את השיא שנקבע ב-2009 – 3.9 טריליון דולר, זאת בהשוואה ל-3.29 טריליון אשתקד.

2013, ככל הנראה, לא צפויה להביא שינוי משמעותי בשוק האג”ח הקונצרני, שכן רצונם של מקבלי ההחלטות לעודד את הצמיחה ואי הוודאות באשר להתפתחויות עתידיות באירופה צפויים להמשיך ולתמוך בסביבת ריבית נמוכה. עם זאת, התפתחויות חיוביות בכלכלה העולמית יביאו להערכתנו ללחצים מסויימים לעליית תשואות, בעיקר בחלק הארוך של העקומים.

בסביבה זו אנו מעריכים כי משקיעים בעלי פרופיל סיכון נמוך יאלצו להמשיך ולהסתפק בתשואות נמוכות. אנו ממליצים להימנע מסיכון המח”מ ולהגדיל את החשיפה לסיכון המנפיקים, על ידי רכישה של אגרות חוב קונצרניות קצרות בדירוגים נמוכים יחסית, ובפיזור גבוה. זאת לאור הערכתנו שהסיכון למשבר גלובלי בתקופה הקרובה אינו גבוה, ושרמת הנזילות הגבוהה בשווקים תביא לכך ששיעור הכשלים בקבוצות הדירוג השונות לא יעלה באופן משמעותי.

לאוהבי הסיכון, אנו רואים כדאיות בחשיפה לאיגרות השייכות לסקטורים הבאים:

אג”ח אירופאיות המדורגות בדירוגים BBB ובדירוגים ספקולטיביים, בפרט בסקטור התעשייה ובסקטור התקשורת במדינות פרפריאליות באירופה. מרבית החברות הללו סבלו במהלך השנה האחרונה מהידרדרות הכלכלה באירופה, ואף מהורדות דירוג האשראי של המדינות בהן הן פועלות. עם זאת, מרביתן שואבות חלק משמעותי מהכנסותיהן משווקים רבים מחוץ לאירופה. בנוסף, מכשירי ההון המשני העליון והתחתון של בנקים אירופאיים, כולל בנקים בריטיים, שוויצריים וצפון אירופיים גדולים, מקנים פרמייה ביחס לאיגרות בכורה שלהם.

אמנם, רמת הסיכון באגרות אלה עדיין גבוהה, אך בשנתיים האחרונות ירדה מעט רמת הסיכון לאחר שהבנקים האירופים נקטו מגוון צעדי התייעלות, כולל מכירת נכסים שפעילותם אינה שייכת לפעילות הליבה, הקטנה משמעותית של היקף ההחשיפה לחובות של מדינות אירופאיות פרפריאליות, והגדלת כריות הביטחון. בנוסף, ניתן לרכוש הון משני תחתון של בנקים ברזילאים וטורקיים גדולים, שעומדים בדרישות באזל 3, ומדווחים על איתנות פיננסית חזקה.

עוד אפיק שעשוי להמשיך ולהניב תשואה בעתיד הקרוב, הוא אג”ח של מנפיקים ממדינות מתפתחות (סין, מקסיקו, רוסיה וברזיל) המדורגים בדירוגי השקעה. עקומים אלו צפוים להנות מירידה בחששות ביחס לצמיחה בסין, ומהמשך הביקושים לאיגרות בדירוגי השקעה.

נדגיש שוב כי חשיפה לאיגרות שהוזכרו לעיל מתאימה ללקוחות אוהבי סיכון בלבד, וכי להערכתנו יש להימנע מהחלק הארוך של העקומים, ולהתרכז באגרות בעלות מח”מ קצר-בינוני.

פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ כלליים ו/או המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לרכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי.