מנחם קומר

רוח גבית מפישר

מנחם קומר
למרות שבוע של ירידות בעולם, שוק המניות בישראל הפגין איתנות יחסית

למרות שבוע של ירידות בעולם, שוק המניות בישראל הפגין איתנות יחסית, בזכות דוחות רבעוניים טובים מהמצופה והורדת הריבית של בנק ישראל
מגמה שלילית אפיינה את המסחר בשוקי העולם בשבוע שעבר, בעקבות פרסום מספר אינדיקאטורים שליליים, שכללו עדכון כלפי מטה של תחזית הצמיחה לסין על-ידי קרן המטבע העולמית, ופרסום תחזית שלילית של ארגון ה-OECD בנוגע לכלכלת אירופה. מנגד, השוק המקומי הפגין איתנות יחסית, ומרבית המדדים רשמו עליות שערים, זאת בהשפעת הורדת הריבית בישראל בתחילת השבוע, שדחפה את השוק המקומי מעלה. המגמה החיובית בישראל נתמכה גם בפרסום הדוחות הרבעוניים, שמרביתם הפתיעו לטובה.

ביום חמישי פקעו אופציות המעו”ף לחודש מאי ברמה של 1230 נקודות, ירידה בהשוואה למדד הבסיס של 1232.07. האופציות על מדד ת”א בנקים פקעו אף הן ברמה שלילית קלה של 1171.26, המגלמת ירידה של כ-0.4% ממדד הבסיס. המאפיין העיקרי של הפקיעה החודשית היה המחזור, שהיה הנמוך בשנה וחצי החולפות והסתכם בכ-390 מיליון שקלים בלבד. היקף המסחר המצומצם באופן היסטורי מצביע על היעדר עניין ומחסור במשקיעים בשוק המקומי. מתחילת השנה בולטת מגמת הירידה במחזורי הפקיעה, לצד הירידה במחזורי המסחר היומיים, כאשר המחזור הממוצע היומי עומד על כ-800 מיליון שקלים בלבד (בנטרול מסחר בתעודות סל ועסקאות מחוץ לבורסה).

להערכתנו, המסחר בשוק המקומי יושפע בעיקר ממגמת המסחר מעבר לים ועל רקע סיום עונת הדוחות. הורדות הריבית האחרונות, אשר הביאו לירידה נוספת באטרקטיביות ההשקעה במוצרים סולידיים, צפויות לספק רוח גבית למדדי המניות ולהמשיך ולתרום לתיאבון הסיכון של המשקיעים. מנגד, התקציב המתגבש עלול להעיב על תוצאות החברות הן כתוצאה מהעלייה בהיקף המיסים הישירים והן כתוצאה מההשפעה האפשרית של העלאת המיסים העקיפים על הביקושים.

שוק מטבע החוץ

לאחר מספר שבועות בהם הצליח בנק ישראל להביא להיחלשות השקל, באמצעות הפחתת הריבית שלא מן המניין וההודעה על התוכנית לרכישת מט”ח, נרשם השבוע תיקון במגמה, והמטבע הישראלי התחזק קלות. החלטת בנק ישראל ביום שני השבוע להפחית את הריבית לחודש יוני ב-0.25% השפיעה על המסחר במט”ח ליומיים בלבד, ולמעשה לא תרמה תרומה של ממש להיחלשות השקל. כך לאחר שביום שלישי חצה שערו של הדולר את רף ה-3.7 שקלים, והאירו נשק לרמת ה-4.8 שקלים, ביום רביעי השתנתה המגמה והשקל שב להתחזק.

בעקבות זאת ביצע בנק ישראל רכישות יזומות של מט”ח, אך אלו לא הצליחו למנוע את ההתחזקות בשערו של השקל. תנועות ההון הנכנסות והשפעת תחילת הפקת הגז בישראל צפויות להביא ללחצים לתיסוף שערו של השקל – אולם פעולותיו של בנק ישראל לאחרונה מצביעות על מחויבותו למניעת התחזקות זו.

הסקירה המלאה באתר לאומי

פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ כלים ו/או המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לרכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן, ואין בו שום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי.