נמרוד צ'סניק

איפה להשקיע בחו”ל, מה להוסיף לתיק המקומי ומאילו אג”חים להימנע?

נמרוד צ'סניק
10 הערות של כלכלני לאומי לקראת פתיחת שבוע המסחר

10 הערות של כלכלני לאומי לקראת פתיחת שבוע המסחר
1. בעקבות הנתונים המתפרסמים לגבי הפעילות הריאלית במשק, והצפי לצמיחה מתונה בלבד במהלך השנה הקרובה, ניתן להמשיך ולהסיט כספים בחלק המנייתי של תיקי ההשקעות מן השוק המקומי לעבר שוקי חו”ל. בשוק המקומי קיימת עדיפות להשקעה במדד המעו”ף על פני מדד תל אביב 75.
2. החלטת בג”ץ, כי אין לאלץ את הכנסת לשוב ולדון במכסת ייצוא הגז שנקבעה הסירה מעט את אי הוודאות בסקטור האנרגיה. זאת, במסגרת עתירה שהוגשה על ידי חברי כנסת וארגוני איכות הסביבה בנושא. בחודש מאי הפחית משרד האנרגיה את מכסת ייצוא הגז המקסימלית שנקבעה בוועדת צמח, מ- 53% ל-40%, כיוון שחלק מהאתרים התגלו יבשים. החלטת בג”ץ הסירה את אי הוודאות בנוגע לסוגיית היקף הגז שיופנה לייצוא, ותמכה במחירי המניות בסקטור האנרגיה ובמיוחד בשותפויות מאגר לוויתן. בעקבות הפסיקה חודש המו”מ על כניסת שותפים נוספים למאגר, ובראשם וודסייד האוסטרלית אשר חתמה בעבר על הסכם שהותנה בקביעת מדיניות ייצוא ברורה. עתה צפוי פיתוח המאגר לצבור תאוצה, כאשר כניסת וודסייד עשויה לסייע בידי השותפים במאגר לייצא את הגז בהנזלה, תחום בו מתמחה החברה האוסטרלית. על רקע התפתחות זו עלה בשבוע שעבר מדד ת”א נפט וגז בכ-3.2%. להערכתנו, השקעה במניות של שותפויות המחזיקות במאגרים מאומתים, מתאימה כחלק מהאפיק המנייתי המקומי בתיק ההשקעות.

3. באופן כללי אנו ממליצים על חשיפה גבוהה לאפיק המנייתי, תוך הערכה שרמת המחירים של שוקי המניות בעולם ובישראל עדיפה ביחס לאג”ח הקונצרני. יחד עם זאת, הסיכון באפיק המנייתי עולה ככל שנמשכת העלייה במכפילי הרווח בשוקי המניות.

4. באפיק המנייתי בחו”ל אנו ממליצים על חשיפת יתר למדדי המניות באירופה ובבריטניה בהשוואה למשקלם במדד המניות העולמי – לאור השיפור במצב כלכלות אלו.

5. כמו כן, אנו ממליצים להחזיק חשיפת חסר קטנה לארה”ב (שמהווה כמחצית ממשקל המדד העולמי), ואת מדדי המניות של השווקים המתעוררים, להחזיק בשיעור דומה למשקלם במדד המניות העולמי.

6. בימים האחרונים נרשמה ירידה בציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון. הציפיות לשנתיים ו-10 שנים קדימה עומדים עתה על כ-1.26% וכ-2.4% בהתאמה לעומת כ-1.5% וכ-2.5% לפני שבוע. ציפיות האינפלציה הנגזרות מחוזי OTC רשמו ירידה אף הן. בהתאם, האפיק הממשלתי השקלי בלט בעליות חדות יותר לעומת הצמוד. נראה כי לפחות חלק מהירידה באינפלציה הצפויה בטווחים הקצרים, ניתן לייחס למדד המחירים לחודש ספטמבר, שעמד על 0% והיה נמוך מהתחזיות. לאור זאת, עלתה מעט האטרקטיביות היחסית של האפיק הצמוד בעיקר בחלק הקצר של העקום. בשלב זה אנו נותרים בהמלצתנו להחזקה מאוזנת בין האפיק הצמוד לשקלי.

7. מומלץ להימנע מאגרות חוב ממשלתיות של המדינות המפותחות המרכזיות ארה”ב, גרמניה ויפן.

8. אנו ממליצים על החזקה נמוכה של אג”ח קונצרני בחו”ל, תוך התרכזות בדירוגים נמוכים (רמת סיכון גבוהה) ומח”מ קצר.

9. לנוכח רמת המרווחים הנמוכה באפיק הקונצרני בישראל, אנו ממליצים על חשיפה נמוכה לאפיק, והתמקדות בסדרות של חברות תזרימיות בדירוגי השקעה בינוניים ובעלות מח”מ קצר (עד 3 שנים). בתיקי השקעות בהם רכיב האג”ח הקונצרני המקומי מהווה נתח גבוה, אנו ממליצים לנצל את תקופת הזמן הנוכחית, הרגועה, כדי להקטין חשיפה.

10. היחלשות הדולר מול מרבית המטבעות העיקריים בעולם נמשכה גם בשבוע שעבר, במקביל להתחזקות ההערכות שצמצום רכישות האג”ח על ידי הפד יתרחש רק בחודש מארס 2014. בלטו במיוחד המטבעות האירופאים כמו האירו, הפרנק השוויצרי, המטבעות של המדינות הסקנדינביות ומדינות מזרח אירופה שהתחזקו מול הדולר בשיעורים של כאחוז בממוצע. היואן הסיני התחזק לרמה של 6.08 יואן לדולר – שיא של 20 שנה. בארץ התחזק השקל קלות מול הדולר ונחלש בכאחוז לעומת האירו.


הסקירה המלאה באתר לאומי

פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ כלליים ו/או המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לרכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי

שדות חובה מסומנים בכוכבית

תגובתך הועברה לצוות לאומי בלוג ותפורסם לאחר אישורה.

האם אתה מסכים?