מורן מייק

פער התשואות בין ישראל וארה”ב ממשיך להצטמצם

מורן מייק
למה הצטמצם פער התשואות בין האג"ח הממשלתי בישראל לאג"ח האמריקני?

למה הצטמצם פער התשואות בין האג”ח הממשלתי בישראל לאג”ח האמריקני? ומה הקטין אצלנו את הגירעון התקציבי?
הצטברות נתונים חיוביים בכלכלה האמריקנית בעת האחרונה – אשר הבולט שבהם היה נתון תוספת המשרות לחודש אוקטובר שפורסם בסוף השבוע שעבר – הביאו לזינוק חד בתשואות אגרות החוב הממשלתיות הארוכות בשבוע שחלף. התשואה היום של אגרת חוב ממשלתית ל-10 שנים היא כ-2.7% לעומת כ-2.5% בשבוע שעבר. זאת, לנוכח הערכות המשקיעים, כי אינדיקטורים אלו עשויים להביא להקדמת צמצום תוכנית ההרחבה הכמותית של הבנק המרכזי בארה”ב.
לעומת זאת בארץ נרשמה מגמה הפוכה באגרות החוב הממשלתיות. תשואת אגרת חוב ממשלתית ל-10 שנים ירדה לכ-3.55% לעומת כ-3.60% בשבוע החולף. הירידה נובעת, בין היתר, מהשפעת נתוני ההכנסות ממיסים והצמצום הצפוי בגירעון הממשלתי (גם בעקבות החלטת חלק מהחברות לשחרר “רווחים כלואים” בהיקפים משמעותיים, תוך תשלום מס בגין רווחים אלו – ראו בהמשך).
בעקבות זאת המשיך להצטמצם המרווח בין אגרות חוב של ממשלת ישראל וממשלת ארה”ב (לטווח לפדיון של 10 שנים) והוא עומד כיום על כ-0.85%.

צמצום הגירעון התקציבי בעקבות עודפי גבייה והוצאות נמוכות מהמתוכנן

השבוע החליטו, כאמור, חלק מהחברות לשחרר “רווחים כלואים” בהיקפים משמעותיים, תוך תשלום מס בגין רווחים אלו. ההחלטה של חברות אלה באה זמן קצר לפני תום תקופת החסד שניתנה לחברות וכללה אפשרות לתשלום מס מופחת עבור אלה שבעבר קיבלו הקלות מס (כדי לעודדן לפעול במשק המקומי). היעד המקורי לגבייה עמד על 3 מיליארד שקל. בפועל, היקף המס שיגבה עומד על  כ-4.4 מיליארד שקלים, והוא ישולם על-ידי 214 חברות אשר חוק “הרווחים הכלואים ” תקף לגביהן.

גביית המס בעבור הרווחים הכלואים מצטרפת להיקפי גבייה גבוהים מהצפי בחודשים האחרונים, על רקע העלאות המיסים במשק. במקביל, בצד ההוצאות של המשרדי הממשלה, נרשמה עלייה נמוכה מהצפוי: הנחת העבודה בתקציב הממשלה לשנת 2013 הייתה שהוצאות משרדי הממשלה יגדלו ב-8.8% בהשוואה לשנת 2012. בפועל, בחודשים ינואר עד אוקטובר עלו ההוצאות ב-5.5% בלבד.

היקף הגבייה הגבוה ממיסים, בשילוב עם הוצאות נמוכות מהמתוכנן של משרדי הממשלה, מביא לצמצום בגרעון בתקציב המדינה לשנת 2013, בהשוואה לתכנון המקורי. אומדן ראשוני של אגף החשב הכללי במשרד האוצר לגבי ביצוע התקציב בחודשים ינואר- אוקטובר 2013, מלמד כי הגרעון התקציבי המצטבר (עד חודש אוקטובר) עומד כעת רק על 3.3% מהתוצר.

הסקירה המלאה באתר לאומי

פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ כלליים ו/או המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לרכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי