מיטל בר דוד

מחסור באלטרנטיבות

מיטל בר דוד
רמות המחירים הגבוהות והסחירות הנמוכה מגדילות את חוסר העניין של הציבור בבורסה.

רמות המחירים הגבוהות והסחירות הנמוכה מגדילות את חוסר העניין של הציבור בבורסה. הריבית הנמוכה, מנגד, מגבירה את התיאבון לסיכון – וגיוסי קרנות הנאמנות המנייתיות מזנקים
המסחר בשוק המניות המקומי התאפיין בירידות שערים בשבוע האחרון, על רקע המגמה השלילית בעולם, כתיקון לעליות מתחילת השנה. הירידות בשוק המקומי הובלו על ידי מניות ענף הנדל”ן, שנסחרו תחת לחץ הנפקות הון. מנגד, בלטו בעליות שערים מניות התקשורת, אשר נהנו מביקושים על רקע רמות המחירים הנמוכות יחסית אליהן הגיעו לאחרונה.

הציבור לא מתעניין

רמת המחירים בשוק המניות נוחה לחלק מהחברות המעוניינות לגייס הון, ולאחרונה ניכרת עלייה בקצב ההנפקות. כך, לאחר שבשבוע שעבר גייסה חברת ביומד, בהנפקת מניות ראשונה לציבור, כ-20 מיליון שקל, השבוע בוצעו שני גיוסי הון משמעותיים על-ידי חברות מענף הנדל”ן: אלוני חץ, שגייסה כרבע מיליארד שקל, וגזית גלוב, שגייסה כחצי מיליארד שקל. בשתי ההנפקות נרשמו ביקושים ערים מצד גופי השקעות מוסדיים, ואילו הביקושים מהציבור היו דלים.

להערכתנו, הדבר נובע מהעדפת המשקיעים מהציבור להתמקד בכלי השקעה המאפשרים פיזור רחב של ההשקעות, כגון תעודות סל וקרנות נאמנות. זאת על רקע רמת המחירים הנוכחית, שאינה נמוכה גם בהשוואה היסטורית וגם בהילקח בחשבון שוויין הכלכלי של החברות, וכן על רקע הסחירות הדלה בשוק.

עלייה בתיאבון לסיכון

כאמור, הפחתות הריבית האחרונות תמכו בגידול בתיאבון המשקיעים המקומיים לסיכון, על רקע היעדר אלטרנטיבות סולידיות נושאות תשואה מספקת. מגמה זו באה לידי ביטוי בנתוני הגיוסים של קרנות הנאמנות שפרסמה הבורסה לחודש מאי. על פי הנתונים שפורסמו, בחודש זה עמדו הגיוסים באפיק המניות בארץ על כ-267 מיליון שקל נטו, לעומת כ-108 מיליון שקל בחודש אפריל ובהשוואה לקצב חודשי ממוצע של כ-152 מיליון שקל מתחילת השנה. במקביל, בקרנות הכספיות נרשמה ירידה בקצב הגיוסים, ובחודש מאי הם עמדו על כמיליארד שקל נטו, לעומת כ-1.8 מיליארד בחודש אפריל ובהשוואה לקצב חודשי ממוצע של כ-2.8 מיליארד שקל מתחילת השנה. נדגיש כי עיקר ההשפעה של הפחתות הריבית האחרונות צפויה לבוא לידי ביטוי בנתוני הגיוסים שיפורסמו לחודש יוני. במבט קדימה, אנו מעריכים כי סביבת הריבית הנמוכה תמשיך להביא להסטת כספים לשוק המניות המקומי ולתמיכה ברמת המחירים.

מבט לעתיד

המגמה השלילית שמאפיינת את המסחר מעבר לים נותנת אותותיה על שוק המניות המקומי.  בטווח הארוך יותר, התקציב המתגבש עלול להעיב על תוצאות החברות הן כתוצאה מהעלייה בהיקף המיסים הישירים והן כתוצאה מההשפעה האפשרית של העלאת המיסים העקיפים על הביקושים.  עם זאת, הורדות הריבית האחרונות, אשר הביאו לירידה נוספת באטרקטיביות ההשקעה במוצרים סולידיים, צפויות לספק רוח גבית למדדי המניות בתל אביב ולהמשיך ולתרום לתיאבון הסיכון של המשקיעים.

שוק מטבע החוץ

בשוק המט”ח נרשמה בשבוע שעבר מגמה מעורבת – השקל התחזק מול הדולר ונחלש מול האירו, זאת בעקבות היחלשותו של הדולר בעולם ועל רקע המשך אי הוודאות בנוגע לעיתוי ואופן הפסקת תוכנית ההרחבה הכמותית (QE3).

בנק ישראל פרסם במהלך השבוע נתונים אודות המסחר בשוק מטבע החוץ לחודש מאי. בחודש זה רכש הבנק המרכזי דולרים בהיקף משמעותי, כחלק מתוכניתו למנוע תיסוף בשערו של השקל. בעקבות זאת החלש במאי השקל בכ-2.5% מול הדולר ובכ-2.2% מול היורו. התנודתיות שליוותה את המסחר בשוק המט”ח עלתה באופן חד.

להערכתנו, לא מן הנמנע כי הורדות הריבית האחרונות הביאו לירידת אטרקטיביות ההשקעה במטבע המקומי ולקיטון בפעילות הזרים בשוק בחודש זה. חיזוק להערכה זו, אנו מוצאים בקיטון של כ-4% בהיקף המסחר היומי, אשר הסתכם בכ-4.4 מיליארד דולר בלבד.

להערכתנו, בנק ישראל ימשיך לפעול למניעת תיסוף ריאלי במטבע המקומי, וסביר כי ישוב לרכוש דולרים כבר בטווח הקרוב. הורדות הריבית האחרונות עשויות לתרום גם הן להיחלשות שערו של השקל, בשל היותן גורם התומך בתנועות הון יוצאות. אנו סבורים כי תנודתיות המסחר צפויה להימשך הן בשל פעילות ספקולנטים על רקע השפעות פעילות הגז והן בשל רכישות בנק ישראל.

הסקירה המלאה באתר לאומי

פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ כלליים ו/או המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לרכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי

Comments are closed.