מנחם קומר

השווקים אופטימיים – הצרכנים קצת פחות

מנחם קומר
המגמה החיובית בעולם משפיעה גם על הבורסה בתל-אביב

המגמה החיובית בעולם משפיעה גם על הבורסה בתל-אביב – אך הפסימיות שמשתקפת במדד אמון הצרכנים עלול להתגלות כנבואה שמגשימה עצמה
המגמה החיובית בבורסות העולם בשבוע שעבר השפיעה גם על המסחר בתל-אביב. עליות השערים התחזקו לקראת סוף השבוע, על רקע פרסום פרוטוקול ועידת השוק הפתוח של הפד, שחשף כי רוב חברי הוועידה מעוניינים לראות שיפור נוסף בשוק העבודה לפני שהפד יצמצם את היקף רכישות האג”ח החודשיות. העליות בשוק המקומי הובלו על ידי מניות מדדי ת”א 75 והיתר, שהציגו ביצועים טובים יותר ממניות השורה הראשונה.
סקטור האנרגיה נסחר בעליות שערים למרות הפרסומים לפיהם חברת וודסייד האוסטרלית, שהתכוונה לרכוש 30% מהזכויות בלווייתן, החליטה לסגת מהעסקה. זאת, בעיקר על רקע הודעת ראש הממשלה לפיה מכסת היצוא תוגבל ל-40% מכמות הגז במאגרים הישראליים, לעומת 50% בהמלצות ועדת צמח. אנו מעריכים כי לשותפות, המחזיקות בנוסף ללווייתן גם בתמר, יש מספיק אוויר לנשימה, במיוחד לאור זרימת הגז מתמר, ואנו מאמינים כי לאחר שהעננה סביב יצוא הגז תתפזר הן יצליחו לקדם את הפרויקט גם ללא וודסייד. בוודאי לאור הדיווחים על הסכמי שיתוף פעולה מתהווים מול קפריסין, העשויים לפתוח דלת למשקיעים נוספים.

להערכתנו, תחילת תזרים ההכנסות מתמר הופך את החברות המחזיקות במאגר מחברות “חלום” לחברות הדומות בפעילותן לחברות תעשייתיות, כאשר ברקע קיים פוטנציאל לאפסייד מתגליות נוספות, הסכמים שיחתמו או דיווחים חיוביים מאסדות הקידוח. לצד אלו, עדיין קיים החשש מהחלטות ששינסקי 2 או מדיווחים שליליים מאסדות הקידוח, העשויים להביא לסנטימנט שלילי במניות. בשורה התחתונה אנו ממשיכים להמליץ על אחזקה בסקטור, בשותפויות ומניות להן זכויות במאגרים מאומתים, מעל משקלו בשוק. זאת בשל הביקוש הקשיח לגז והתלות הנמוכה שלו במצב המאקרו-כלכלי.

הבנקים מעניינים  

באחרונה נסחר סקטור הבנקאות במגמה שלילית, וכיום נסחר הענף במכפיל הון משוקלל של כ-0.75 בלבד. לא מן הנמנע כי עליית מפלס החששות בנוגע לאסטרטגיית היציאה מתכנית ההרחבה הכמותית בארה”ב גרמה ליציאת משקיעים מהשוק. יציאה זו התבטאה ביתר שאת במניות הענף, בשל שיעור ההחזקה של משקיעים זרים במניות הבנקים, שהינו גבוה באופן מסורתי. להערכתנו, רמתם הנוכחית של מכפילי ההון בענף אינה משקפת נאמנה את מצב הכלכלה ולכן אינה מייצגת לטווח הארוך. בנוסף, אנו מעריכים כי חזרה למגמה חיובית במסחר מעבר לים צפויה להביא עימה גידול בעניין המשקיעים הזרים בשוק המקומי. לאור האמור, אנו מגדילים את משקל האחזקה בבנקים לגבוה ממשקלו במדד ת”א 100.

יותר פסימים

השבוע פרסמה הלמ”ס את מדד אמון הצרכנים לחודש יוני. המדד נע בטווח שבין מינוס 100 לבין פלוס 100 – ככל שערך המדד קרוב יותר לגבול העליון הוא מעיד על אופטימיות גדולה יותר, וככל שהוא קרוב לגבול התחתון הוא מעיד על פסימיות רבה יותר. ביוני עמד המדד על 36%-, לעומת 32%- במאי ו-22%- באפריל. מגמת ההרעה משקפת כנראה אירועים כלכליים, כמו העלאת שיעור המע”מ, לצד הערכות להאטה בפעילות הכלכלית במשק. השינוי המשמעותי ביותר במדד נרשם בפרמטר המתייחס לשינוי במצב הכלכלי במדינה, שהוסיף לרדת והגיע לערך של 52%- לאחר שבמאי עמד על 41%- ובאפריל על 25%-.

מהנתונים עולה כי הצרכנים נעשים יותר ויותר פסימיים בתפיסתם את מצב הכלכלה. נזכיר כי להלך רוח זה עשויה להיות השפעה שלילית על הצריכה הפרטית ואף להביא לפגיעה בתוצר.

מבט לעתיד

להערכתנו, בטווח הקצר המסחר בשוק המקומי יושפע בעיקר מהמגמה מעבר לים. זו סביר שתתנהל על רקע פרסום נתוני מאקרו בארה”ב. עוד ישפיע האופן בו יתפסו המשקיעים את השלכתם של אלו על אסטרטגית היציאה ממדיניות ההרחבה הכמותית. בהמשך, תשפיע על המסחר מדיניות הנגיד החדש באשר לשיעור הריבית במשק שתשפיע על אטרקטיביות ההשקעה בבורסת ת”א ועל רמת תיאבון הסיכון של המשקיעים.

הסקירה המלאה באתר לאומי

פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ כלליים ו/או המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לרכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי