מורן מייק

למה בעלי שליטה בבורסה מממשים מניות?

מורן מייק
ואיך נתוני התעסוקה החיוביים בארה"ב עלולים להוביל דווקא לירידות שערים

ואיך נתוני התעסוקה החיוביים בארה”ב עלולים להוביל דווקא לירידות שערים, בתקופה האחרונה נרשמה עליה במכירות של מניות על ידי בעלי שליטה בשוק המקומי. תופעה זו עלולה לרמוז על כך שבעלי החברות מעריכים, כי המניות נסחרות בסביבת שוויין הכלכלי, ואף מעליה.
נזכיר, כי בחודשים אוקטובר ונובמבר גייסו קרנות הנאמנות, שמתמחות במניות כ-792 וכ-502 מיליוני שקלים – עלייה חדה לעומת ממוצע הגיוס שעמד מתחילת השנה על 282 מיליון שקלים בלבד. נתונים אלה מעידים על הגדלת החשיפה של המשקיעים הפרטיים לשוק המניות הישראלי. במקביל, הגופים המוסדיים ממשיכים להקטין חשיפה לשוק המקומי.
להערכתנו, רמת המחירים בשוק המקומי אכן מעט גבוהה, ולכן קיימת העדפה בחשיפה לשווקים הבינלאומיים באחזקת המניות בתיק ההשקעות.
ארה”ב: נתונים מפתיעים  

בשבוע החולף התפרסמו מספר נתוני מאקרו חיוביים בארה”ב: בשוק התעסוקה פורסם סקר ה-ADP, שמדד את מספר המשרות שנוצרו בסקטור הפרטי בנובמבר ועמד על 215 אלף משרות, גבוה בכ-27% מן התחזיות המוקדמות. מדד ISM לפעילות סקטור הייצור בחודש נובמבר הפתיע לחיוב וזינק לרמה שנרשמה לאחרונה באפריל 2011. מדד ISM לסקטור השירותים עמד ברמה נמוכה מעט מן התחזיות – 55, אך עדיין נמצא בטריטוריה החיובית (נתון מעל 50 מעיד על צפי להתרחבות בפעילות).

אי הוודאות בנוגע לעיתוי והשפעת צמצום רכישות האג”ח ע”י הפד מובילה לעלייה במפלס חששות המשקיעים. על כן, פרסומים חיוביים בנתוני המאקרו ובמיוחד בשוק העבודה מובילים לעתים דווקא לירידות שערים בשוק המניות.

המרווח מול אגרת חוב ממשלת ארה”ב ממשיך להצטמצם

בחודשים האחרונים הצטמצם המרווח בין אגרת חוב ממשלתית מקומית ל-10 שנים לאגרת חוב מקבילה של ממשלת ארה”ב. בשבוע החולף הגיע המרווח לרמת המינימום של השנתיים האחרונות, כ-70 נ.ב. בלבד. בתרשים המצורף ניתן לראות כי מרווח זה עמד רק לפני כשנתיים ברמה הגבוהה מ-250 נ.ב.

תשואת אג"ח ממשלתית ל-10 שנים בישראל וארה"ב

להערכתנו, הסיבות לצמצום החד במרווח נעוצות במספר גורמים. בארה”ב, פרסום מתמשך של נתונים כלכליים חיוביים – בפרט הירידה המתמשכת בשיעור האבטלה – הגביר את חששות המשקיעים כי הפד עשוי להתחיל בצמצום תוכנית ההרחבה הכמותית בעת הקרובה.

ציפיות המשקיעים לתחילת צמצום תוכנית ההרחבה הכמותית, מובילות ללחץ מתמשך על התשואות הארוכות כלפי מעלה.

מנגד, בישראל, חולשה במנועי הצמיחה העיקריים, והלחצים לייסוף המטבע המקומי מגדילים את הסיכוי לירידה נוספת בריבית. בנוסף, נציין את סביבת האינפלציה הצפויה להישאר אפסית עד שלילית בחודשים הקרובים, את התלילות הגבוהה של העקום המקומי ביחס לעקום המקביל בגרמניה – ואת הירידה בסיכון הגיאו-פוליטי, כפי שבאה לידי ביטוי בירידה במחיר ה-CDS של מדינת ישראל.

גורמים אלו מיתנו משמעותית את הלחצים לעליית תשואות ,הנובעים מהמסחר מעבר לים וכפועל יוצא, הובילו לצמצום המרווח. מרווח זה משקף, בין השאר, את פרמיית הסיכון המתקבלת מהשקעה באגרות החוב של מדינת ישראל, שלדעתנו לא צפויה להמשיך ולרדת.

לכן, אנו סבורים כי פוטנציאל הצמצום במרווח קרוב למיצוי. כך שבמידה והתשואות הארוכות בארה”ב ימשיכו לעלות, יגבר הסיכון לעליית תשואות גם באגרות החוב המקומיות, חרף הגורמים הממתנים שציינו.

הסקירה המלאה באתר לאומי

פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ כלליים ו/או המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לרכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי